Ecclesiasticus (Sira 15

Study

             

1 Tako čini tko se boji Gospoda; i tko se drži zakona steći će mudrost.

2 Ona mu dolazi u susret kao majka i dočekuje ga kao nevjesta djevica.

3 Ona ga hrani kruhom razboritosti i poji ga vodom mudrosti.

4 On se oslanja na nju i ne posrće; uzda se u nju i ne sramoti se.

5 Ona ga uzvisuje nad bližnjega njegova i sred zbora usta mu otvara.

6 On nalazi veselje i vijenac radosti i baštini ime vječno.

7 Nerazumnici je nikad ne dobivaju niti je grešnici očima gledaju.

8 Ona je daleko od oholice i lažljivcima ne dolazi na um.

9 Ne priliči hvalospjev ustima grešnikovim jer mu ga Gospod nije dao.

10 Iz usta mudračevih nek' odjekuje hvalospjev, i tada sam Gospod njime upravlja.

11 Ne reci: "Od Boga je grijeh moj", jer što on mrzi, nikad ne čini.

12 I ne reci: "On me zavede", jer njemu grešnici ne trebaju.

13 Gospod mrzi svaku gnusobu, a mrzi je i svaki onaj tko se njega boji.

14 On je sam u početku stvorio čovjeka i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj.

15 Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran.

16 On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju.

17 Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati.

18 Jer velika je mudrost u Gospoda, on je svemoćan i vidi sve.

19 Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospod zna svako djelo čovječje.

20 Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.