Ecclesiasticus (Sira 14

           

1 Blago čovjeku koji nije zgriješio riječima i koga ne muči grižnja zbog grijeha.

2 Blago čovjeku koga ne optužuje vlastita savjest i koji se nije odrekao nade.

3 Tvrdici ne priliči bogatstvo, i čemu veliko blago pohlepniku?

4 Tko uskraćuje sebi sabire drugomu, i tuđinci će se naslađivati dobrima njegovim.

5 Tko je tvrd prema sebi, komu će biti dobar? Takav ne uživa ni u vlastitom dobru.

6 Nema okrutnijeg od onoga tko muči samog sebe: to mu je plaća za vlastitu zloću.

7 Pa ako i čini dobro, čini nenamjerno i na koncu otkriva svoju zloću.

8 Zavidljivac je opak: on odvraća pogled i prezire tuđi život.

9 Premalen je oku lakomu vlastiti dio, pohlepa isušuje dušu.

10 Tvrdičino oko hlepi za kruhom i glad je za njegovim stolom.

11 Sine moj, imaš li štogod, priušti sebi i prinesi Gospodu dostojne žrtve.

12 Ne zaboravi da smrt neće oklijevati i da ti nije objavljen ugovor Podzemlja.

13 Prije nego umreš, čini dobro prijatelju, i pruži, daj mu koliko možeš.

14 Ne uskraćuj sebi sadašnje sreće i ne daj da ti izmakne dio dopuštena užitka.

15 Nećeš li ostaviti blago svoje drugomu i neće li zaslužba tvoja biti ždrijebom razdijeljena?

16 Podari i primi i okusi užitka, jer se u Podzemlju radost ne traži.

17 Sve se živo troši kao i odjeća, i vječna je uredba: valja umrijeti.

18 Kao lišće što raste na bujnu drvetu te jedno opada a drugo niče, tako i naraštaji od krvi i mesa: jedni umiru, a drugi se rađaju.

19 I svako prolazno djelo propada, a zajedno s njim i njegov tvorac.

20 Blago čovjeku koji razmišlja o mudrosti i umuje razborito,

21 koji u srcu svojem proučava njezine putove i posvećuje se u njezine tajne.

22 On je progoni kao lovac i vreba je kraj staze njezine;

23 on viri kroz prozor njezin i prisluškuje na vratima njezinim;

24 postavlja se blizu kuće njezine i udara klin svoj u njezin zid;

25 podiže svoj šator kraj nje i nastanjuje se u sretnu počivalištu;

26 on stavlja djecu svoju pod njezinu zaštitu i boravi pod granjem njezinim;

27 on nalazi okrilje od žege pod sjenom njezinom i prebiva u divoti njezinoj.

  


Přeložit: