Ecclesiasticus (Sira 13

Studie

           |

1 Tko smolu dira, ulijepi se, i tko se druži s oholicom, postaje kao i on.

2 Ne diži ono što ti je preteško i ne druži se s jačim i bogatijim od sebe. Zašto staviti zajedno zemljani lonac s bakrenim? Kad ga ovaj udari, onaj se razbije.

3 Bogataš počini zlo i još se razmeće; siromahu se čini zlo, a on još za milost moli.

4 Ako si mu na korist, on će te iskoristiti; a kad iznemogneš, ostavlja te.

5 Dok imaš štogod, živjet će s tobom i oplijeniti te bez ikakve grižnje savjesti.

6 Ako mu trebaš, on ti laska; smiješi ti se i daje ti nadu. Govori ti lijepo i pita: "Što ti treba?" I postidjet će te svojim svečanim objedima,

7 dok te ne oplijeni dva i tri puta i na kraju te ismije. Kad te poslije vidi, prezire te i maše glavom nad tobom.

8 Čuvaj se da te ne zavedu, da te ne ponizi ludost tvoja.

9 Pozove li te velikaš, suzdrži se, i on će te još upornije pozivati.

10 Ne nameći se, da ne budeš odbačen, a ne udaljuj se, da ne budeš zaboravljen.

11 Ne postupaj s njim kao s jednakim i ne vjeruj njegovoj rječitosti, jer te kuša riječima svojim i, kao u šali, on te procjenjuje.

12 Nemilosrdan je čovjek preslobodan u riječima, taj te neće poštedjeti ni udaraca ni okova.

13 Čuvaj se i budi pozoran, jer hodiš sa svojom propašću.

14 #

15 Svako živo biće ljubi svoju vrstu i svaki čovjek svojega bližnjeg.

16 Svaki stvor drži se svoga roda, i čovjek se drži sebi sličnih.

17 Zar se družiti mogu vuk i janje? Tako i grešnik s pobožnikom.

18 Može li biti mira između hijene i psa? I mira između bogataša i siromaha?

19 Divlji su magarci plijen lavovima pustinjskim, a siromasi bogatašima.

20 Odvratna je poniznost oholici i ogavan je bogatašu siromah.

21 Kad bogataš posrne, podupru ga prijatelji, a kad siromah posrne, prijatelji ga odbacuju.

22 Kad se bogataš spotakne, mnoge ga ruke dočekuju; ako i gluposti govori, čestitaju mu. Spotakne li se siromah, odmah ga ukore, pa ako govori i razborito, ipak mu nema mjesta.

23 Kad govori bogataš, svi šute, i uzdižu zatim njegov govor do oblaka; govori li siromah, tad se pitaju: "Tko je ovaj?" i ako posrne, još ga gurnu.

24 Dobro je bogatstvo, ako je bez grijeha, a zlo je siromaštvo, kažu bezbožnici.

25 Srce mijenja lik čovjeku, bilo na dobro bilo na zlo.

26 Vedro je lice znak vesela srca; a mučan je posao smišljati izreke.