Ponovljeni Zakon 14

Studie

              |

1 Vi ste sinovi Jahve, Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na čelu za pokojnikom.

2 TÓa ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina.

3 Ništa odvratno nemojte jesti.

4 Ovo su životinje koje možete jesti: vol, ovca, koza,

5 jelen, srna, srndać, kozorog, antilopa, bivol i divokoza;

6 možete jesti svaku životinju koja ima razdvojene papke - nadvoje posve razdvojene - i koja preživa.

7 Samo od preživača ili od životinja s razdvojenim čaporcima ne možete jesti ove : devu, arnebeta i svisca. Te, naime, iako preživaju, nemaju razdvojenih papaka; neka su za vas nečiste.

8 A svinja, premda ima papke razdvojene, ne preživa: neka je za vas nečista. Njezina mesa nemojte jesti niti se njezina strva doticati.

9 A od svega što u vodi živi ovo možete jesti: što god ima ljuske i peraje, možete jesti.

10 A što nema ljusaka i peraja, ne smijete jesti. To neka je za vas nečisto.

11 Svaku čistu pticu možete jesti.

12 Ali ovih ne smijete jesti: orla strvinara i jastreba,

13 tetrijeba, sokola bilo koje vrste;

14 gavrana bilo koje vrste;

15 noja, kopca, galeba ni kraguja bilo koje vrste;

16 sove, jejine i labuda;

17 pelikana, bijelog strvinara i gnjurca;

18 rode, čaplje bilo koje vrste; pupavca i šišmiša.

19 Svi krilati kukci neka su za vas nečisti - ne smijete ih jesti.

20 Sve krilato čisto možete jesti.

21 Ne smijete jesti ništa što crkne. Daj to pridošlici koji boravi u tvojim gradovima neka jede ili pak prodaj tuđincu. Jer ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke!

22 Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese.

23 A onda blaguj desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazočnosti Jahve, Boga svoga, na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani; da se tako naučiš zauvijek bojati se Jahve, Boga svoga.

24 Bude li ti put predug te ne mogneš donijeti desetine - jer je mjesto što ga Jahve odabere da u njemu nastani svoje ime previše daleko od tebe - tada, kad te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi,

25 prodaj to za novac, uzmi novac u ruku pa idi u mjesto što ga odabere Jahve, Bog tvoj.

26 Ondje za novac kupi što želiš: goveče, sitno živinče, vino ili opojno piće - što god ti duša zaželi. Ondje u nazočnosti Jahve, Boga svoga, blaguj i veseli se ti i tvoji ukućani.

27 Ne zanemaruj levita koji bude u tvojim gradovima, jer on nema udjela ni baštine s tobom.

28 Na kraju svake treće godine iznesi svu desetinu svoga prihoda od te godine i položi je na svoja vrata.

29 Pa neka dođe levit - jer nema udjela ni baštine s tobom - došljak, sirota i udovica koji budu živjeli u tvom gradu i neka jedu i neka se nasite. Tako će te blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svim poslovima što ih tvoja ruka poduzme.