Baruch 3

Study

             

1 Svevladaru Gospode, Bože Izraelov, tebi viče duša tjeskobna, duh uznemiren:

2 Čuj, Gospode, i smiluj se jer smo sagriješili pred tobom.

3 Ti vladaš vječito, a mi propadamo bez prestanka.

4 Gospode svemogući, Bože Izraelov, čuj dakle molitvu samrtnika Izraelovih, sinova onih koji su protiv tebe sagriješili, koji nisu slušali glasa Gospoda, Boga svojega, pa zato navališe na nas nevolje.

5 Ne spominji se opačina naših otaca, već se spomeni u ovo vrijeme ruke svoje i Imena svoga.

6 Da, ti si Gospod, Bog naš, i mi te hoćemo slaviti, Gospode.

7 TÓa zato si nam u srce usadio strah svoj da bismo zazvali Ime tvoje i da bismo te proslavili u izgnanstvu uklonivši iz srca svu zloću naših otaca, koji su sagriješili pred tobom.

8 Evo nas još danas u ovom izgnanstvu kamo si nas raspršio na užas, prokletstvo i pokaranje zbog svih opačina naših.

9 Čuj, Izraele, životne propise, prisluhni da naučiš mudrost.

10 Zašto, o Izraele, zašto si u zemlji neprijatelja i zašto stariš u tuđini,

11 onečišćujuć' se mrtvacima, ubrojen među one koji su u Podzemlju?

12 Zato što si Vrelo Mudrosti ostavio!

13 Da si Božjim hodio putem, zauvijek bi prebivao u miru.

14 Nauči stoga gdje je mudrost, gdje snaga, gdje li razboritost, pa da ujedno spoznaš u čemu je dugovječnost i život i gdje je svjetlost očinja i mir.

15 Ali tko je otkrio prebivalište Mudrosti, tko li prodro u njene riznice?

16 Gdje su vladari narodÄa, gdje gospodari zvijeri zemaljskih,

17 gdje oni koji se igrahu pticÄa nebeskih i oni koji zgrtahu srebro i zlato - u što se ljudi uzdaju - te ne bijaše kraja zgrtanju njihovu?

18 I gdje su oni koji s tolikim trudom srebro kovahu da im djela nitko natkriliti ne može?

19 Iščezli su, otišli u Podzemlje! Na njihovo mjesto dođoše drugi.

20 Mlađi ugledaše svjetlo dana, nastaniše zemlju, no puta Mudrosti ni oni ne otkriše;

21 staza njenih ni oni ne razumješe, ne doumiše joj se - sinovi njeni daleko ostadoše od puta njezina.

22 Nije se čulo o njoj u Kanaanu niti se vidjela u Temanu;

23 ni sinovi Hagarini što zemsku umnost ištu, ni trgovci iz Midjana i Teme, ni pjesnici priča, ni istraživači umnosti ne spoznaše puta Mudrosti, ne dovinuše se staza njezinih.

24 Kako je veliko, o Izraele, kako je veliko Božje prebivalište i kako je prostrano mjesto posjeda njegova?

25 Veliko i bezgranično, visoko - neizmjerno!

26 Ondje se rodiše divovi, čuveni od davnine, rastom golemi, vješti u boju;

27 ali njih ne izabra Bog niti im povjeri put spoznanja;

28 izginuše jer ne imaše mudrosti, izginuše sa svoje ludosti.

29 Tko se na nebo pope, pa da je dohvati - na oblake, pa da je skine?

30 Tko prebrodi more da bi je otkrio pa da je kupi za najčistije zlato?

31 Nitko ne zna njezina puta i nitko njezine staze ne shvaća.

32 Sveznajući - samo je on poznaje, svojim je umom proniče: on koji je za sva vremena sazdao zemlju i svu je životinjama naselio;

33 on koji pošalje svjetlost, i ona, gle, pođe; natrag je zovne, i dršćuć' ona ga posluša.

34 Zvijezde mu veselo sjaju na svojim postajama;

35 zovne li ih, one mu odgovore: "Evo nas!" - i radosno sjaju svom Stvoritelju.

36 On je naš Bog: nitko se drugi s njim usporedit' ne može.

37 On je pronikao sav put spoznaje i predao je sluzi svom Jakovu - Izraelu, svome ljubimcu.

38 Potom se ona na zemlji pojavila, među ljudima udomila.