2 Ljetopisi 11

Studie

           |

1 Došavši u Jeruzalem, skupi sav dom Judin i Benjaminov, sto i osamdeset tisuća vrsnih ratnika, da udare na Izraela i da Roboamu vrate kraljevstvo.

2 Ali dođe Jahvina riječ Božjem čovjeku Šemaji:

3 "Kaži Salomonovu sinu Roboamu, judejskomu kralju, i svim Izraelcima u Judinu i Benjaminovu plemenu:

4 Ovako veli Jahve: 'Ne idite se tući s braćom! Neka se svatko vrati svojoj kući, jer je ovo poteklo od mene.'" I oni poslušaše riječ Jahvinu, vratiše se i ne udariše na Jeroboama.

5 Roboam, stolujući u Jeruzalemu, poče dizati tvrde gradove po Judeji.

6 Tako je sagradio Betlehem, Etam, Tekou,

7 Bet Sur, Sokon, Adulam,

8 Gat, Maresu, Zif,

9 Adorajim, Lakiš, Azeku,

10 Soru, Ajalon i Hebron, tvrde gradove u Judinu i Benjaminovu plemenu.

11 Utvrdivši gradove, postavi im zapovjednike i dovuče zalihe hrane, ulja i vina;

12 u svaki pojedini grad stavi štitova i kopalja i utvrdi ih vrlo jako. Tako je on imao Judino i Benjaminovo pleme.

13 Svećenici i leviti, koji su bili po svem Izraelu, pristupiše k njemu iz svih krajeva.

14 Leviti ostaviše pašnjake i posjed te otiđoše u Judeju i Jeruzalem, jer ih je bio odbacio Jeroboam i njegovi sinovi da ne obavljaju svećeničku službu Jahvi,

15 a postavio je svećenike za uzvišice, za jarce i za telad koju je napravio.

16 Za njima su iz svih izraelskih plemena dolazili u Jeruzalem da žrtvuju Jahvi, Bogu svojih otaca, oni koji su srcem tražili Jahvu, Boga Izraelova.

17 Tako su utvrdili judejsko kraljevstvo i osokolili Salomonova sina Roboama za tri godine, jer su tri godine živjeli poput Davida i Salomona.

18 Roboam je sebi uzeo za žemu Mahalatu, kćer Davidova sina Jerimota, i Abihajilu, kćer Jišajeva sina Eliaba,

19 koja mu rodi sinove: Jeuša, Šemarju i Zahama.

20 A poslije nje oženio se Abšalomovom kćerju Maakom, koja mu rodi Abiju, Etaja, Zizu i Šelomita.

21 Roboam je ljubio Abšalomovu kćer Maaku više od svih svojih žena i inoča, iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.

22 I Roboam postavi Maakina sina Abiju za poglavara i kneza nad njegovom braćom, jer ga je naumio postaviti za kralja.

23 I, mudro radeći, razmjesti sinove po svim judejskim i Benjaminovim krajevima, po svim tvrdim gradovima, davši im hrane izobila i poženivši ih sa mnogo žena.