Matthew 3

Coptic: Sahidic NT

Studovat vnitřní smysl

← Matthew 2   Matthew 4 →

1 ϨⲢⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲦⲎⲤ ⲈϤⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠϪⲀⲒⲈ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ

2 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ. ⲀⲤϨⲰⲚ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

3 ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲤⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠϪⲀⲒⲈ ϪⲈ ⲤⲂⲦⲈⲦⲈϨⲒⲎ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲚⲚⲈϤⲘⲀ ⲚⲘⲞⲞϢⲈ.

4 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲢⲈⲦⲈϤϨⲂⲤⲰ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲈⲚⲂⲰ ⲚϬⲀⲘⲞⲨⲖ. ⲈⲢⲈⲞⲨⲘⲞϪϨ ⲚϢⲀⲀⲢ ϬⲞⲞⲖⲈ ⲈⲦⲈϤϮⲠⲈ. ⲦⲈϤϨⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲈϨⲈⲚϢϪⲈ ⲚⲈ ⲘⲚⲞⲨⲈⲂⲒⲈ ϨⲞⲞⲨⲦ.

5 ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϬⲒ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲦⲎⲢⲤ. ⲘⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲘⲠⲈⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ.

6 ⲈⲨϪⲒ ⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲠⲈⲒⲈⲢⲞ ⲈⲨⲈⲜⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲚⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ.

7 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈϨⲀϨ ϨⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲀⲒⲞⲤ ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲈϪⲘ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲚⲈϪⲠⲞ ⲚⲚⲈϨⲂⲞⲨⲒ. ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲤⲀⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲞⲢⲄⲎ ⲈⲦⲚⲎⲨ.

8 ⲀⲢⲒⲢⲈ ϬⲈ ⲚⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈϤⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ.

9 ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈϪⲞⲞⲤ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ϨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲒⲰⲚⲈ.

10 ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲔⲈⲖⲈⲂⲒⲚ ⲔⲎ ϨⲀ ⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲚⲚϢⲎⲚ. ϢⲎⲚ ϬⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲈⲒⲢⲈ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲤⲈⲚⲀⲔⲞⲞⲢⲈϤ ⲚⲤⲈⲚⲞϪϤ ⲈⲦⲤⲀⲦⲈ.

11 ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲈⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ. ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲆⲈ ϤϪⲞⲞⲢ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲀⲒ ⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲚϤⲒ ϨⲀ ⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨⲈ. ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚⲞⲨⲤⲀⲦⲈ.

12 ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲀ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ ⲈϤⲚⲀⲦⲂⲂⲞ ⲘⲠⲈϤϪⲚⲞⲞⲨ. ⲚϤⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲞ ⲈⲦⲀⲠⲞⲐⲎⲔⲎ. ⲠⲦⲰϨ ⲆⲈ ⲚϤⲢⲞⲔϨϤ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲀⲦⲈ ⲈⲘⲈⲤⲰϢⲘ.

13 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ϢⲀⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲦⲢⲈϤⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ.

14 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲔⲰⲖⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲔ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲦⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞⲒ.

15 ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϬⲰ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲈϢϢⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲒⲘ ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲔⲀⲀϤ.

16 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϬⲢⲞⲞⲘⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ.

17 ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲈⲒⲤⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲠⲈⲚⲦⲀⲠⲀⲞⲨⲰϢ ϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

← Matthew 2   Matthew 4 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 870, 1017, 1861, 2371, 2708, 2798, 3301 ...

Apocalypse Revealed 315, 378, 400, 504, 553, 749, 839 ...

Brief Exposition of Doctrine 32, 120

The Lord 15, 19, 30, 51

Life 93, 104

Heaven and Hell 570

True Christianity 95, 113, 144, 164, 342, 468, 483 ...

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Duchovní témata:

Resistance
Přeložit:
Sdílet: