Matthew 27

Studie

  

1 ⲚⲦⲈⲢⲈϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ. ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

2 ⲀⲨⲘⲞⲢϤ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲦϤ ⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲠϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ.

3 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲀⲨⲦϬⲀⲒⲞϤ ⲀϤⲢϨⲦⲎϤ ⲀϤⲔⲦⲞ ⲘⲠⲘⲀⲀⲂ ⲚϨⲀⲦ ⲚⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ.

4 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲢⲚⲞⲂⲈ ⲀⲒϮ ⲚⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲚ ⲦⲀⲚϨⲰⲂ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲦⲢⲰϢⲈ.

5 ⲀϤⲚⲞⲨϪⲈ ⲚⲚϨⲀⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲢⲠⲈ ⲀϤⲀⲚⲀⲬⲰⲢⲈⲒ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲀϤⲞϬⲦϤ.

6 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲀⲨϪⲒ ⲚⲚϨⲀⲦ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲔ ⲈⲜⲈⲤⲦⲈⲒ ⲈⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲠⲔⲞⲢⲂⲀⲚⲞⲤ ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲞⲨⲀⲤⲞⲨ ⲚⲤⲚⲞϤ ⲦⲈ.

7 ⲀⲨϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϢⲞϪⲚⲈ ⲀⲨϢⲰⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲦⲤⲰϢⲈ ⲘⲠⲔⲈⲢⲀⲘⲈⲨⲤ ⲈⲦⲰⲘⲤ ⲚⲚϢⲘⲘⲞ.

8 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲤⲰϢⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲤⲰϢⲈ ⲘⲠⲈⲤⲚⲞϤ ϢⲀⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ.

9 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲈⲢⲎⲘⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨϪⲒ ⲘⲠⲘⲀⲀⲂ ⲚϨⲀⲦ ⲈⲦⲦⲒⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦⲦⲀⲒⲎⲨ. ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨϮ ϢⲀⲀⲢ ⲈⲢⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ.

10 ⲀⲨϮ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲤⲰϢⲈ ⲘⲠⲔⲈⲢⲀⲘⲈⲨⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

11 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ. ⲀϤϪⲚⲞⲨϤ ⲚϬⲒ ⲠϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.

12 ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲨⲔⲀⲦⲞⲒⲄⲞⲢⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲖⲀⲀⲨ.

13 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲄⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲞⲨⲎⲢ.

14 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚϢⲀϪⲈ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚϤⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲚϬⲒ ⲠϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲈⲘⲀⲦⲈ.

15 ⲔⲀⲦⲀϢⲀ ⲆⲈ ⲚⲈϢⲀⲢⲈⲠϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲔⲀⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲨⲞⲨⲀϢϤ.

16 ⲚⲈⲨⲚⲦⲀⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲀ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲈϤⲞ ⲚⲤⲞⲈⲒⲦ. ⲚϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ.

17 ⲈⲨⲤⲞⲞⲨϨ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ. ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲀⲔⲀⲚⲒⲘ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ ϪⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

18 ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨⲪⲐⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲀⲨⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

19 ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲆⲈ ϨⲒⲠⲂⲎⲘⲀ ⲀⲤϪⲞⲞⲨ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲀϨⲰⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲒⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ. ⲀⲒϢⲠϨⲀϨ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲒⲤⲈ ⲘⲠⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ.

20 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨⲠⲈⲒⲐⲈ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲀⲒⲦⲈⲒ ⲚⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲤⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

21 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲀⲔⲀⲚⲒⲘ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲒⲤⲚⲀⲨ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ.

22 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ. ϪⲈ ⲦⲀⲢⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

23 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲈⲨϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

24 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲚϤⲚⲀϮϨⲎⲨ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲢⲈⲞⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ. ϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲘⲞⲞⲨ ⲀϤⲈⲒⲰ ⲚⲚⲈϤϬⲒϪ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲘⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲢⲰϢⲈ.

25 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ϨⲒϪⲰⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲚϢⲎⲢⲈ.

26 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲔⲰ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲪⲢⲀⲄⲈⲖⲖⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

27 ⲦⲞⲦⲈ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲘⲠϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲠⲈⲠⲢⲀⲒⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲚⲦⲈⲤⲠⲈⲒⲢⲀ ⲦⲎⲢⲤ.

28 ⲀⲨⲔⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲀⲨϮ ϨⲒⲰⲰϤ ⲚⲞⲨⲬⲖⲀⲘⲨⲤ ⲚⲔⲞⲔⲔⲞⲤ.

29 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲰⲚⲦ ⲚⲞⲨⲔⲖⲞⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϢⲞⲚⲦⲈ ⲀⲨⲦⲀⲖⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲔⲀϢ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ. ⲀⲨⲠⲀϨⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲤⲰⲂⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

30 ⲀⲨⲚⲈϪⲠⲀϬⲤⲈ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲀⲨϪⲒ ⲘⲠⲔⲀϢ ⲀⲨⲢⲰϨⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ.

31 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲂⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲔⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲚⲦⲈⲬⲖⲀⲘⲨⲤ ⲀⲨϮ ϨⲒⲰⲰϤ ⲚⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ. ⲀⲨϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

32 ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲔⲨⲢⲎⲚⲚⲀⲒⲞⲤ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ. ⲀⲨⲔⲰⲰⲂⲈ ⲘⲠⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϤⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ.

33 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲨⲘⲀ ⲚϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲄⲞⲖⲄⲞⲐⲀ ⲈⲦⲈⲠⲘⲀ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚⲒⲞⲚ ⲠⲈ.

34 ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲎⲢⲠ ⲈⲤⲞⲞϤ ⲈϤⲦⲎϨ ϨⲒⲤⲒϢⲈ. ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲦⲞⲠϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲤⲞⲞϤ.

35 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲠⲰϢ ⲚⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲀⲨⲚⲈϪⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ.

36 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϨⲘⲞⲞⲤ ⲈⲨϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.

37 ⲀⲨⲔⲰ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϤⲀⲒⲦⲒⲀ ⲈⲤⲤⲎϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

38 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲚⲔⲈⲤⲞⲞⲚⲈ ⲤⲚⲀⲨ. ⲞⲨⲀ ϨⲒⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀ ϨⲒϨⲂⲞⲨⲢ ⲘⲘⲞϤ.

39 ⲚⲈⲦⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲈⲨϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲔⲒⲘ ⲚⲚⲈⲨⲀⲠⲎⲨⲈ.

40 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. ϪⲈ ⲠⲈⲦⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲢⲠⲈ ⲈⲦⲔⲰⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲘⲀⲦⲞⲨϪⲞⲔ. ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ.

41 ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲨⲤⲰⲂⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ. ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

42 ϪⲈ ⲀϤⲦⲞⲨϪⲈϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲒⲈⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲞⲨϪⲞϤ. ⲠⲢⲢⲞ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲠⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲒ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

43 ⲈϢϪⲈ ⲀϤⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲚⲀϨⲘⲈϤ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲈϢϪⲈ ϤⲞⲨⲀϢϤ. ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲀⲚⲄⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

44 ⲚⲔⲈⲤⲞⲞⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲚⲈⲨϪⲰ ϨⲰⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒ ⲈⲨⲚⲞϬⲚⲈϬ ⲘⲘⲞϤ.

45 ϪⲒⲚⲈⲠⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲠⲤⲞ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲞⲨⲔⲀⲔⲈ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲦⲎⲢϤ ϢⲀⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠⲮⲒⲦⲈ.

46 ϨⲘ ⲠⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲠⲮⲒⲦⲈ ⲀϤϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲖⲰⲈⲒ ⲈⲖⲰⲈⲒ. ⲖⲀⲘⲀ ⲤⲀⲂⲀⲔⲦⲀⲚⲈⲒ. ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲀⲔⲔⲀⲀⲦ ⲚⲤⲰⲔ.

47 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲠⲀⲒ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ.

48 ⲀⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲰⲦ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲤⲠⲞⲄⲄⲞⲤ ⲀϤⲘⲀϨⲤ ⲚϨⲘϪ ⲀϤⲘⲞⲢⲈⲤ ⲈⲨⲔⲀϢ ⲀϤⲦⲤⲞ ⲘⲘⲞϤ.

49 ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϬⲰ ⲚⲦⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲚⲎⲨ ⲈⲚⲞⲨϨⲘ ⲘⲘⲞϤ.

50 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲀϤⲔⲰ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ.

51 ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲈⲒⲤ ⲠⲔⲀⲦⲀⲠⲈⲦⲀⲤⲘⲀ ⲘⲠⲢⲠⲈ ⲀϤⲠⲰϨ ϪⲒⲚⲦⲠⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲀϤⲢⲤⲚⲀⲨ ⲠⲔⲀϨ ⲀϤⲚⲞⲈⲒⲚ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲦⲢⲀ ⲀⲨⲠⲰϨ.

52 ⲚⲈⲘϨⲀⲀⲨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ϨⲀϨ ⲚⲤⲰⲘⲀ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲦⲀⲨⲚⲔⲞⲦⲔ.

53 ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲘϨⲀⲀⲨ. ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲢⲈⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲞⲨⲞⲚϨⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲀϨ.

54 ⲠϨⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲦϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲔⲘⲦⲞ ⲘⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲘⲈ ⲚⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ.

55 ⲈⲚⲈⲨⲘⲘⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲨϬⲰϢⲦ ⲘⲠⲞⲨⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲈⲒ ⲚⲀϤ.

56 ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲘⲚ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲀⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ. ⲘⲚ ⲦⲘⲀⲀⲨ ⲚⲒⲰⲤⲎ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲀⲀⲨ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲌⲈⲂⲈⲆⲀⲒⲞⲤ.

57 ⲢⲞⲨϨⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲀⲢⲒⲘⲀⲐⲀⲒⲀ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲒⲰⲤⲎⲪ. ⲠⲀⲒ ⲈⲀϤⲘⲀⲐⲎⲦⲈⲨⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

58 ⲀϤϮⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ. ⲀϤⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀϤⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲦⲀⲀϤ ⲚⲀϤ.

59 ⲀϤϪⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚϬⲒ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲀϤⲔⲰⲰⲤ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲞⲨⲤⲒⲚⲆⲰⲚ ⲈⲤⲢⲀϨⲈ.

60 ⲀϤⲔⲰ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠⲈϤⲘϨⲀⲀⲨ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲔⲈϨⲔⲰϨϤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲠⲈⲦⲢⲀ. ⲀϤⲤⲔⲞⲢⲔⲢ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲰⲚⲈ ⲈⲢⲘⲠⲢⲞ ⲘⲠⲈⲘϨⲀⲀⲨ ⲀϤⲂⲰⲔ.

61 ⲈⲚⲈⲤⲘⲘⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ. ⲘⲚ ⲦⲔⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲈⲨϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲦⲀⲪⲞⲤ.

62 ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲠⲈ. ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ.

63 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲚⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲒⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲒⲚⲈϤⲞⲚϨ. ϪⲈ ϮⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲘⲚⲚⲤⲀ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ.

64 ⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ϬⲈ ⲈⲦⲢⲈⲚⲰⲢϪ ⲘⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ϢⲀⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲤⲈϤⲒⲦϤ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ⲚⲤⲈϪⲞⲞⲤ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲚⲦⲈⲐⲀⲎ ⲘⲠⲖⲀⲚⲎ ⲐⲞ ⲈⲦϢⲞⲢⲠ.

65 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ. ϪⲈ ϪⲒ ⲚⲦⲔⲞⲨⲤⲦⲰⲆⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚⲞⲢϪϤ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ.

66 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲀⲨⲰⲢϪ ⲘⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ⲈⲀⲨⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲈ ⲘⲠⲰⲚⲈ ⲘⲚ ⲦⲔⲞⲨⲤⲦⲰⲆⲒⲀ.

  
Scroll to see more.