Matthew 18

Coptic: Sahidic NT

Studovat vnitřní smysl

← Matthew 17   Matthew 19 →

1 ϨⲚ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲀⲢⲀ ⲠⲈ ⲠⲚⲞϬ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

2 ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲨϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ.

3 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚⲔⲈⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚⲢ ⲐⲈ ⲚⲚⲈⲒϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲚⲚⲈⲦⲚⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

4 ⲠⲈⲦⲚⲀⲐⲂⲂⲒⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲒϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲚⲞϬ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

5 ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈϤϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ.

6 ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲒⲔⲞⲨⲒ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲒ. ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲢ ⲚⲞⲨⲰⲚⲈ ⲚⲤⲒⲔⲈ ⲈⲠⲈϤⲘⲀⲔϨ ⲚⲤⲈⲞⲘⲤϤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲠⲈⲖⲀⲄⲞⲤ ⲚⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ.

7 ⲞⲨⲞⲒ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ. ⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈⲚⲈⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲈⲒ. ⲠⲖⲎⲚ ⲞⲨⲞⲒ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ.

8 ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲔϬⲒϪ ⲎⲦⲈⲔⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲔ ϢⲀⲀⲦⲤ ⲚⲄⲚⲞϪⲤ ⲚⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϨ ⲈⲔⲞ ⲚϬⲀⲖⲈ ⲎⲈⲔⲞ ⲚϬⲀⲚⲀϨ ⲎⲈⲢⲈⲦⲈⲔϬⲒϪ ⲤⲚⲦⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲎⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲤⲚⲦⲈ ⲚⲤⲈⲚⲞϪⲔ ⲈⲦⲤⲀⲦⲈ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

9 ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲔⲂⲀⲖ ⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲞⲢⲔϤ ⲚⲄⲚⲞϪϤ ⲚⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ. ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲔ ⲈⲢⲈⲞⲨⲂⲀⲖ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϨ ⲈϨⲞⲨⲈⲈⲢⲈⲂⲀⲖ ⲤⲚⲀⲨ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲤⲈⲚⲞϪⲔ ⲈⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ ⲚⲤⲀⲦⲈ.

10 ϬⲰϢⲦ ⲘⲠⲢⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲈⲒ ⲚⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲒⲔⲞⲨⲒ. ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϬⲰϢⲦ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲠϨⲞ ⲘⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

11 [--]

12 ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲤⲆⲞⲔⲈⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲔⲰ ⲚⲀϤ ⲚϢⲈ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀ ⲤⲰⲢⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲘⲎ ⲚϤⲚⲀⲔⲰ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲒⲠⲤⲦⲀⲒⲞⲨⲮⲒⲤ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ϨⲒϪⲚ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚϤⲂⲰⲔ ⲚϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲠⲈⲦⲤⲰⲢⲘ.

13 ⲀⲨⲰ ⲈⲤϢⲀⲚϢⲰⲠⲈ ⲚϤϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ϢⲀϤⲢⲀϢⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲈϨⲞⲨⲈⲠⲈⲒⲠⲤⲦⲀⲒⲞⲨⲮⲒⲤ ⲈⲦⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲢⲘ.

14 ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲒⲔⲞⲨⲒ.

15 ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲢⲚⲞⲂⲈ ⲂⲰⲔ ⲚⲄϪⲠⲈⲒⲞϤ ⲞⲨⲦⲰⲔ ⲞⲨⲦⲰϤ ⲘⲀⲨⲀⲀⲔ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰⲔ ⲀⲔϮϨⲎⲨ ⲘⲠⲈⲔⲤⲞⲚ.

16 ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲦⲘⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰⲔ ϪⲒ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚⲘⲘⲀⲔ. ⲎⲤⲚⲀⲨ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲎϢⲞⲘⲚⲦ ⲈⲢⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ.

17 ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲦⲘⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲀϪⲒⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲢⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀⲦⲔⲈⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲔ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϨⲈⲐⲚⲒⲔⲞⲤ ⲘⲚⲞⲨⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ.

18 ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲢⲞⲨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲘⲎⲢ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲂⲞⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ϪⲘⲠⲔⲀϨ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲂⲎⲖ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

19 ϨⲀⲘⲎⲚ ⲞⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲤⲚⲀⲨ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ϤⲒ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

20 ⲠⲘⲀ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲤⲚⲀⲨ. ⲎϢⲞⲘⲚⲦ ⲤⲞⲞⲨϨ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ. ⲀⲚⲞⲔ ϮϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ.

21 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϮⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲀⲤⲞⲚ ⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲢⲞⲒ ⲦⲀⲔⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲞⲨⲎⲢ ⲚⲤⲞⲠ. ϢⲀⲤⲀϢϤ ⲚⲤⲞⲠ.

22 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲚϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲀⲚ ϪⲈ ϢⲀⲤⲀϢϤ ⲚⲤⲞⲠ. ⲀⲖⲖⲀ ϢⲀⲤⲀϢϤ ⲚϢϤⲈ ⲚⲤⲞⲠ.

23 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲢⲢⲞ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲈϤⲒⲰⲠ ⲘⲚ ⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ.

24 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲀⲢⲬⲈⲒ ⲆⲈ ⲚϤⲒⲰⲠ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲀ ⲈⲢⲈϨⲀϨ ⲚϬⲒ ⲚϬⲰⲢ ⲈⲢⲞϤ.

25 ⲈⲘⲚⲦⲀϤⲤⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲀⲨ ⲀϤⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨⲦⲀⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϤϢⲎⲢⲈ. ⲘⲚ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲦⲀϤ ⲚϤⲦⲀⲀⲨ.

26 ⲀϤⲠⲀϨⲦϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲢⲞϢ ⲚϨⲎⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲦⲀⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲔ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

27 ⲀϤϢⲚϨⲦⲎϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲀϤⲔⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ ⲦⲎⲢϤ ⲀϤⲔⲀⲀϤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

28 ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤϨⲈ ⲈⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈϤϢⲂⲎⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲈⲢⲞϤ ⲚϢⲈ ⲚⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ. ⲀϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲰϬⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨⲠⲈⲦⲈⲢⲞⲔ.

29 ⲀϤⲠⲀϨⲦϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈϤϢⲂⲎⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲀϤⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲢⲞϢ ⲚϨⲎⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲦⲀⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲔ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

30 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲀϤⲚⲞϪϤ ⲈⲠⲈϢⲦⲈⲔⲞ ϢⲀⲚⲦⲈϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ.

31 ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤϢⲂⲎⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ. ⲀⲨⲖⲨⲠⲈⲒ ⲈⲘⲀⲦⲈ. ⲀⲨⲈⲒ ⲀⲨϪⲰ ⲈⲠⲈⲨϪⲞⲈⲒⲤ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ.

32 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ. ⲚⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲢⲞⲔ ⲀⲒⲔⲀⲀⲨ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲂⲈ ϪⲈ ⲀⲔⲤⲠⲤⲰⲠⲦ.

33 ⲚⲈϢϢⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲔ ⲠⲈ ⲈⲚⲀ ⲘⲠⲈⲔϢⲂⲎⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲐⲈ ϨⲰ ⲚⲦⲀⲒⲚⲀ ⲚⲀⲔ.

34 ⲀϤⲚⲞⲨϬⲤ ⲚϬⲒ ⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲀϤϮ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲂⲀⲌⲀⲚⲒⲤⲦⲎⲤ ϢⲀⲚⲦⲈϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ ⲦⲎⲢϤ.

35 ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲀⲀⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲢⲦⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ.

← Matthew 17   Matthew 19 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 433, 1017, 1059, 1861, 2009, 2305, 2360 ...

Apocalypse Revealed 23, 48, 81, 174, 618, 791, 839 ...

Divine Providence 230, 256, 280, 324

The Lord 27

Heaven and Hell 570

True Christianity 298, 409, 539, 682

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: