Matthew 13

Studie

         |

1 ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲀϤϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲀⲦⲚⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ.

2 ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈϤⲀⲖⲈ ⲈⲠϪⲞⲒ ⲚϤϨⲘⲞⲞⲤ. ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲠⲈ ϨⲒⲠⲈⲔⲢⲞ.

3 ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ϨⲒⲦⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦϪⲞ ⲈϪⲞ.

4 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲞ. ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲀⲨϨⲈ ϨⲀⲦⲚⲦⲈϨⲒⲎ. ⲀⲨⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚϨⲀⲖⲀⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ ⲀⲨⲞⲨⲞⲘⲞⲨ.

5 ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲘⲘⲀ ⲘⲠⲈⲦⲢⲀ. ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲚⲔⲀϨ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨϮⲞⲨⲰ ϪⲈ ⲘⲚ ϨⲀϨ ⲚⲔⲀϨ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ.

6 ⲠⲢⲎ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϢⲀ ⲀⲨⲢⲔⲀⲨⲘⲀ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲞⲨⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨϢⲞⲞⲨⲈ.

7 ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲚϢⲞⲚⲦⲈ. ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲚϢⲞⲚⲦⲈ ⲀⲨⲞϬⲦⲞⲨ.

8 ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲨϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ⲀϤϮϢⲈ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲀϤϮⲤⲈ ⲔⲈⲦ ⲆⲈ ⲀϤϮⲘⲀⲀⲂ.

9 ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦϤⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ.

10 ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲔϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ.

11 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲈⲒⲘⲈ ⲈⲘⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲚⲎ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲨ.

12 ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲄⲀⲢ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲚⲀϤ ⲚϤⲢϨⲞⲨⲞ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲀϤ ⲠⲔⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲤⲈⲚⲀϤⲒⲦϤ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ.

13 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲈⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲈⲚⲞⲈⲒ ⲀⲚ.

14 ⲤⲚⲀϪⲰⲔ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲚⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘⲚⲞⲒ. ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲀⲨ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘⲈⲒⲰⲢϨ.

15 ⲀϤⲚϢⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲠϨⲎⲦ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲘⲀⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨϨⲢⲞϢ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲦⲀⲘ ⲚⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲚⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ϨⲘ ⲚⲈⲨⲘⲀⲀϪⲈ ⲚⲤⲈⲚⲞⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲚⲤⲈⲔⲞⲦⲞⲨ ⲦⲀⲦⲀⲖϬⲞⲞⲨ.

16 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲂⲀⲖ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲘⲀⲀϪⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲰⲦⲘ.

17 ϨⲀⲘⲎⲚ ⲄⲀⲢ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲀϨⲀϨ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϨⲒⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲈⲠⲈⲒⲐⲨⲘⲈⲒ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲘ.

18 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲈⲦϪⲞ.

19 ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲈⲚϤⲚⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ϢⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲚϤⲦⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞϤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲎⲦ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞϤ ϨⲀⲦⲚⲦⲈϨⲒⲎ.

20 ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞϤ ⲆⲈ ⲈϪⲚ ⲘⲘⲀ ⲘⲠⲈⲦⲢⲀ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ.

21 ⲘⲚ ⲚⲞⲨⲚⲈ ⲆⲈ ϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲠⲢⲞⲤⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲠⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲎⲞⲨⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϢⲀϤⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ.

22 ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞϤ ⲆⲈ ⲈϪⲚ ⲚϢⲞⲚⲦⲈ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ. ⲈⲢⲈⲠⲢⲞⲞⲨϢ ⲘⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲘⲚ ⲦⲀⲠⲀⲦⲎ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲰϬⲦ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲀϪⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ.

23 ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞϤ ⲆⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲚⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲚϢⲈ ⲔⲈⲦ ⲆⲈ ⲚⲤⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲀⲂ.

24 ⲀϤⲔⲰ ⲚⲀⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲔⲈⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲀϤϪⲞ ⲚⲞⲨϬⲢⲞϬ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈϤⲤⲰϢⲈ.

25 ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲨⲚⲔⲞⲦⲔ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲈϤϪⲀϪⲈ ⲀϤϪⲞ ⲚϨⲈⲚⲈⲚⲦⲎϬ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲘⲠⲤⲞⲨⲞ ⲀϤⲂⲰⲔ.

26 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϮⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲚⲦⲎϬ.

27 ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲠⲈⲨϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲎ ⲚⲞⲨϬⲢⲞϬ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀⲔϪⲞϤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲤⲰϢⲈ. ⲚⲦⲀϤϨⲈ ϬⲈ ⲈⲈⲚⲦⲎϬ ⲦⲰⲚ.

28 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨϪⲀϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲀⲒ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔⲞⲨⲰϢ ϬⲈ ⲈⲦⲢⲈⲚⲂⲰⲔ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ.

29 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲦⲎϬ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲰⲢⲔ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲔⲈⲤⲞⲨⲞ.

30 ⲀⲖⲰⲦⲚ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ ⲚⲤⲈⲀⲒⲀⲒ ϨⲒⲞⲨⲤⲞⲠ ϢⲀⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲰϨⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲰϨⲤ ϮⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲚⲀϪⲀⲒⲞϨⲤ ϪⲈ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲚⲈⲚⲦⲎϬ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲘⲞⲢⲞⲨ ⲚϨⲚϢⲞⲖ ⲈⲠⲢⲞⲔϨⲞⲨ ⲠⲈⲤⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨϨϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲀⲠⲞⲐⲎⲔⲎ.

31 ⲀϤⲔⲰ ⲚⲀⲨ ⲞⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲔⲈⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲨⲂⲖⲂⲒⲖⲈ ⲚϢⲖⲦⲎⲘ. ⲦⲀⲒ ⲈⲀⲨⲢⲰⲘⲈ ϪⲒⲦⲤ ⲀϤϪⲞ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈϤⲤⲰϢⲈ.

32 ⲦⲀⲒ ⲘⲈⲚ ⲈⲨⲔⲞⲨⲒ ⲦⲈ ⲈⲚⲈϬⲢⲞⲞϬ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲈⲤϢⲀⲚⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ϢⲀⲤⲢⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲞⲨⲞⲞⲦⲈ ⲚⲤϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚϢⲎⲚ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚϨⲀⲖⲀⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰϨ ϨⲚ ⲚⲈⲤⲔⲖⲀⲆⲞⲤ.

33 ⲀϤϪⲰ ⲚⲀⲨ ⲚⲔⲈⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲨⲐⲀⲂ ⲈⲀⲨⲤϨⲒⲘⲈ ϪⲒⲦϤ ⲀⲤϨⲞⲠϤ ϨⲚ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϢⲒ ⲚⲚⲞⲈⲒⲦ ϢⲀⲚⲦⲈϤϪⲒⲐⲀⲂ ⲦⲎⲢϤ.

34 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲘⲘⲎⲎϢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϪⲘⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲈϤϪⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲨ.

35 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀⲞⲨⲰⲚ ⲈⲢⲰⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲦⲀϪⲰ ⲚⲚⲈⲦϨⲎⲠ ϪⲒⲚⲈⲠϢⲀⲤⲰⲚⲦ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

36 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲔⲰ ⲚⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲎⲒ. ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲰⲖ ⲈⲢⲞⲚ ⲚⲦⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲚⲈⲚⲦⲎϬ ⲚⲦⲤⲰϢⲈ.

37 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦϪⲞ ⲘⲠⲈϬⲢⲞϬ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.

38 ⲦⲤⲰϢⲈ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲠⲈϬⲢⲞϬ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ. ⲚⲈⲚⲦⲎϬ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ.

39 ⲠϪⲀϪⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ. ⲠⲰϨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲦⲤⲨⲚⲦⲈⲖⲈⲒⲀ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚ. ⲚϪⲀⲒⲞϨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ.

40 ⲚⲐⲈ ϬⲈ ⲚϢⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲚⲦⲎϬ. ⲚⲤⲈⲢⲞⲔϨⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲦⲈⲖⲈⲒⲀ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚ.

41 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀϪⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲚⲤⲈⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲚⲈⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲚⲦⲀⲚⲞⲘⲒⲀ.

42 ⲚⲤⲈⲚⲞϪⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈϨⲢⲰ ⲚⲤⲀⲦⲈ. ⲈϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϬⲀϨϬϨ ⲚⲚⲞⲂϨⲈ.

43 ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲢⲎ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲈⲨⲈⲒⲰⲦ. ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦϤⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ.

44 ⲈⲤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲨⲀϨⲞ ⲈϤϨⲎⲠ ϨⲚ ⲦⲤⲰϢⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤϨⲞⲠϤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϤⲢⲀϢⲈ. ϢⲀϤⲂⲰⲔ ⲚϤϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲀϤ ⲚϤϢⲰⲠ ⲚⲦⲤⲰϢⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.

45 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲈⲤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲈϢⲰⲦ ⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀϨⲈⲚⲰⲚⲈ ⲘⲘⲈ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ.

46 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲰⲚⲈ ⲘⲘⲈ ⲈⲚⲀϢⲈⲤⲞⲨⲚⲦϤ. ⲀϤⲂⲰⲔ ⲀϤϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲦⲀϤ ⲀϤϢⲞⲠϤ ⲚⲀϤ.

47 ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲨⲀⲂⲰ ⲈⲀⲨⲚⲞϪⲤ ⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲈⲀⲤⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲎⲂⲦ.

48 ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲘⲞⲨϨ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒⲠⲈⲔⲢⲞ ⲀⲨⲔⲰⲦϤ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲈⲚⲈⲨϨⲚⲀⲀⲨ ⲚⲈⲐⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

49 ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲦⲈⲖⲈⲒⲀ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚ. ⲤⲈⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲤⲈⲠⲰⲢϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲚⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ.

50 ⲚⲤⲈⲚⲞⲨϪⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈϨⲢⲰ ⲚⲤⲀⲦⲈ. ⲈϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϬⲀϨϬϨ ⲚⲚⲞⲂϨⲈ.

51 ⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲞⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲀϨⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

52 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲚⲒⲘ ⲈⲀϤϪⲒⲤⲂⲰ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈϤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϤⲀϨⲞ ⲚϨⲈⲚⲂⲢⲢⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲀⲤ.

53 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰ ⲚⲚⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲀϤⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.

54 ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈϤϮⲘⲈ ⲀϤϮⲤⲰ ⲚⲀⲨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲤⲈϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲠⲀⲒ ϨⲈ ⲈⲦⲈⲒⲤⲞⲪⲒⲀ ⲦⲰⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲒϬⲞⲘ.

55 ⲘⲎ ⲘⲠⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠϨⲀϢⲈ. ⲘⲎ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲚϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲒϨⲀⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲨ ⲠⲈ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲘⲚ ⲒⲰⲤⲎⲤ ⲘⲚ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲘⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ.

56 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲰⲚⲈ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲘⲎ ⲚⲤⲈϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲀⲦⲎⲚ. ⲚⲦⲀⲠⲀⲒ ϬⲈ ϨⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲰⲚ.

57 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲚ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲤⲎϢ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲠⲈϤϮⲘⲈ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤⲎⲒ.

58 ⲘⲠⲈϤⲢϨⲀϨ ⲚϬⲞⲘ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ.

  
Scroll to see more.