Matthew 11

Studie

         |

1 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰ ⲈϤⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲠⲈϤⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀϤⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲠⲞⲖⲒⲤ.

2 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϢⲦⲈⲔⲞ ⲈⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

3 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲢⲈⲚϬⲰϢⲦ ϨⲎⲦϤ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ.

4 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϪⲰ ⲈⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ.

5 ϪⲈ ⲚⲂⲖⲖⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲀⲖⲈ ⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲈⲦⲤⲞⲂϨ ⲦⲂⲂⲞ ⲚⲀⲖ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲈⲘⲠⲞ ϢⲀϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲤⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲀⲨ.

6 ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒⲀⲦϤ ⲘⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲀⲚ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ.

7 ⲚⲦⲈⲢⲈⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲂⲰⲔ ⲀϤⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϪⲞⲞⲤ ⲚⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ. ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨ. ⲈⲨⲔⲀϢ ⲈⲢⲈⲠⲦⲎⲨ ⲔⲒⲘ ⲈⲢⲞϤ.

8 ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨ. ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲢⲈϨⲈⲚϨⲂⲤⲰ ⲈⲨϬⲎⲚ ⲦⲞ ϨⲒⲰⲰϤ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲚⲈⲦⲪⲞⲢⲈⲒ ⲚⲚϨⲂⲤⲰ ⲈⲨϬⲎⲚ ⲤⲈϨⲚⲚⲎⲒ ⲚⲚⲢⲢⲰⲞⲨ.

9 ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨ ⲈⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϨⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨϨⲞⲨⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ.

10 ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲤⲎϨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲠⲀⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲀⲦⲈⲔϨⲎ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲤⲞϤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲔϨⲒⲎ ⲘⲠⲈⲔⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ.

11 ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲘⲠⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲈϪⲠⲞ ⲚⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲞ ⲚⲚⲞϬ ⲈⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲦⲎⲤ. ⲠⲔⲞⲨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

12 ϪⲒⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲦⲎⲤ ϢⲀⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲤⲈϪⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲈϤϪⲒⲚϬⲞⲚⲤ ⲦⲰⲢⲠ ⲘⲘⲞⲤ.

13 ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲀⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ϢⲀⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ.

14 ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲈϢϪⲒⲦϤ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ.

15 ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦϤⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ.

16 ⲦⲈⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲆⲈ ⲈⲒⲚⲀⲦⲚⲦⲰⲚⲤ ⲈⲚⲒⲘ. ⲈⲤⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈϨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈⲨϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲀⲄⲞⲢⲀ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈⲨϢⲂⲈⲈⲢ

17 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚϪⲰ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲘⲠⲈⲦⲚϬⲞⲤϬⲤ. ⲀⲚⲦⲞⲈⲒⲦ ⲘⲠⲈⲦⲚⲚⲈϨⲠⲈ.

18 ⲀϤⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲚϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚϤⲤⲰ ⲀⲚ. ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ϨⲒⲰⲰϤ.

19 ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲤⲰ. ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲒⲤⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲈϤⲤⲈⲎⲢⲠ ⲚϢⲂⲎⲢⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ϨⲒⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ . ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲦⲘⲀⲒⲞ ⲚϬⲒ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲤϨⲂⲎⲨⲈ.

20 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲚⲞϬⲚⲈϬ ⲚⲘⲠⲞⲖⲒⲤ. ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲚⲚⲈϤϬⲞⲘ ϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ.

21 ϪⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲎ ⲬⲞⲢⲀⲌⲈⲒⲚ. ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲎ ⲂⲎⲆⲤⲀⲒⲆⲀ. ϪⲈ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲚϬⲞⲘ ⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲨⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲤⲒⲆⲰⲚ ⲈϢϪⲈ ⲀⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲈⲒ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲞⲨⲚⲈ ⲘⲚⲞⲨⲔⲢⲘⲈⲤ.

22 ⲠⲖⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲨⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲤⲒⲆⲰⲚ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲈϨⲞⲨⲈⲈⲢⲰⲦⲚ.

23 ⲚⲦⲞ ϨⲰⲰⲦⲈ ⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲘⲎ ⲦⲈⲚⲀϪⲒⲤⲈ ϢⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ. ⲦⲈⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϢⲀⲀⲘⲚⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲚϬⲞⲘ ⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲈ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲤⲞⲆⲞⲘⲀ ⲘⲚ ⲄⲞⲘⲞⲢⲢⲀ ⲚⲈⲨⲚⲀϬⲰ ⲠⲈ ϢⲀⲠⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ.

24 ⲠⲖⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲚⲤⲞⲆⲞⲘⲀ ⲘⲚ ⲄⲞⲘⲞⲢⲢⲀ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲈϨⲞⲨⲈⲈⲢⲞ.

25 ϨⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲈⲜⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲚⲀⲔ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲠⲈ ⲘⲚ ⲠⲔⲀϨ. ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲔϨⲞⲠⲞⲨ ⲈⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲤⲀⲂⲈⲈⲨ ⲀⲔϬⲞⲖⲠⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ.

26 ⲀϨⲈ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲤⲢⲀⲚⲀⲔ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲘⲠⲈⲔⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ.

27 ⲀⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈⲞⲨⲰϢ ⲈⲨⲰⲚϨ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

28 ⲀⲘⲎⲒⲦⲚ ϢⲀⲢⲞⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲞⲤⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲞⲦⲠ. ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϮⲘⲦⲞⲚ ⲚⲎⲦⲚ.

29 ϤⲒ ⲘⲠⲀⲚⲀϨⲂ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲈⲒⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲀⲚⲄⲞⲨⲢⲘⲢⲀϢ ⲀⲨⲰ ϮⲐⲂⲂⲒⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲀϨⲎⲦ. ⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲦⲚϨⲈ ⲈⲨⲘⲦⲞⲚ ⲚⲚⲈⲮⲨⲬⲎ.

30 ⲠⲀⲚⲀϨⲂ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϨⲖⲰϬϤ ⲀⲨⲰ ⲤⲀⲤⲰⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲦⲀⲈⲦⲠⲰ.

  
Scroll to see more.