Mark 2

Studie

  

1 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ϨⲒϪⲚ ϨⲈⲚϨⲞⲞⲨ ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ϤϨⲚⲞⲨⲎⲈⲒ

2 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲘⲀⲨ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲘⲈϢ ϨⲒⲢⲘⲠⲢⲞ ϢⲞⲠⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ.

3 ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲤⲎϬ ⲈⲢⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲢⲰⲘⲈ ϤⲒ ϨⲀⲢⲞϤ

4 ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϢⲂⲰⲔ ⲚⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲀⲨϬⲈⲖⲠⲦⲞⲨⲈϨⲤⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦϤⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϢⲞϪⲦ ⲀⲨⲬⲀⲖⲀ ⲘⲠⲈϬⲖⲞϬ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲤⲎϬ ⲚⲎϪ ϨⲒϪⲰϤ.

5 ⲀⲨⲰ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲤⲎϬ ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲤⲈⲚⲀⲔⲀⲚⲈⲔⲚⲞⲂⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ.

6 ⲚⲈⲨⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ϨⲚ ⲚⲈⲨϨⲎⲦ

7 ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈⲞⲨ ⲠⲀⲒ ϤϢⲀϪⲈ ϨⲒⲚⲀⲒ ⲈϤϪⲒⲞⲨⲀ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲔⲀⲚⲞⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲀⲞⲨⲀⲀϤ.

8 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒⲘⲈ ϨⲘ ⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲈ ⲤⲈⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲨⲈ ⲈⲚⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ

9 ⲀϢ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲘⲞⲦⲚ ⲈϪⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈⲦⲤⲎϬ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄϤⲒⲠⲈⲔϬⲖⲞϬ ⲚⲄⲘⲞⲞϢⲈ ϪⲚⲈϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲔⲀⲚⲈⲔⲚⲞⲂⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ

10 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦϤⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲔⲀⲚⲞⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲘⲠⲔⲀϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲤⲎϬ

11 ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲒϪⲈⲢⲞⲔ ϤⲒ ⲘⲠⲈⲔϬⲖⲞϬ ⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲔⲎⲈⲒ

12 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲦⲀⲖⲈⲠⲈϤϬⲖⲞϬ ⲈϪⲰϤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲐⲎ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲤⲈⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲤⲈϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲚⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲈⲚⲈϨ ϨⲒⲚⲀⲒ.

13 ⲀϤⲈⲒ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲦⲚⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲨ

14 ⲀⲨⲰ ⲈϤⲠⲀⲢⲀⲄⲈ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲖⲈⲞⲨⲈⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲖⲪⲀⲒⲞⲤ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒⲠⲈϤⲦⲈⲖⲰⲚⲒⲞⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰϤ.

15 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲚⲎϪ ϨⲘ ⲠⲈϤⲎⲈⲒ ⲀϨⲀϨ ⲚⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ϨⲒⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲚⲞϪⲞⲨ ⲚⲘⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲨⲞϢ ⲄⲀⲢ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ

16 ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ϪⲈ ϤⲞⲨⲰⲘ ⲚⲘⲚⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈⲞⲨ ϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲰ ϤⲤⲰ ⲚⲘⲚⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ

17 ⲀⲨⲰ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲦⲎⲔ ⲘⲠⲤⲀⲒⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲔⲀⲔⲰⲤ ⲚⲦⲀⲈⲒ ⲀⲚ ⲈⲦⲈϨⲘⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲢⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ.

18 ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲘⲚⲀ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈⲨⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲀⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈⲞⲨ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲤⲈⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲤⲈⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ

19 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲎ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲈⲦⲢⲈⲨⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲘⲀ ⲚϢⲈⲖⲈⲈⲦ ϨⲞⲤⲞⲚ ⲈⲢⲈⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ϨⲞⲤⲞⲚ ⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲤⲈⲚⲀϢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ.

20 ⲞⲨⲚϨⲈⲚϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲎⲨ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲈⲨϢⲀⲚϤⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲘⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲦⲞⲦⲈ ⲤⲈⲚⲀⲚⲎ ⲤⲦⲈⲨⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ

21 ⲘⲈⲢⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲈϪⲦⲞⲈⲒⲤ ⲚϢⲀⲈⲒ ⲈⲢⲚϢⲦⲎⲚ ⲘⲠⲖϬⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲦⲦⲞⲈⲒⲤ ⲚϢⲀⲒ ⲚⲀϤⲒⲠⲔⲰⲦⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈϢⲦⲎⲚ ⲘⲠⲖϬⲈ ⲚⲤⲠⲰϨ ⲚϨⲞⲨⲞ.

22 ⲀⲨⲰ ⲘⲈⲢⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲈϪⲎⲢⲠ ⲂⲂⲢⲢⲈ ⲈϨⲰⲦ ⲚⲀⲤ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲎⲢⲠ ⲚⲀⲠⲈϨⲚϨⲰⲦ ⲚⲦⲈⲠⲎⲢⲠ ⲠⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚϨⲰⲦ ⲦⲀⲔⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲀⲨⲚⲈϪⲎⲢⲠ ⲂⲂⲢⲢⲈ ⲈϨⲰⲦ ⲂⲂⲢⲢⲈ.

23 ⲀⲨⲰ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲦⲢⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲒⲰϨⲈ ⲈⲦⲢⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲨⲀⲢⲬⲒⲦⲖⲔ ϨⲘⲤ.

24 ⲚⲈⲪⲀⲢⲢⲒⲤⲀⲒⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲨⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲞⲨⲔ ⲈⲜⲈⲤⲦⲒ ⲈⲀⲀϤ.

25 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲞϢϤ ⲖⲀⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲔⲞ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ

26 ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲀⲂⲒⲀⲐⲀⲢ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲒⲔ ⲚⲦⲈⲠⲢⲞⲐⲈⲤⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲈⲞⲨⲔ ⲈⲜⲈⲤⲦⲒ ⲚⲀϤ ⲈⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲚⲤⲀⲚⲞⲨⲎⲎⲂ ⲀⲨⲰ ⲀϤϮ ⲚⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ.

27 ⲠⲈϪⲀϤ ⲞⲚ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲠⲢⲰⲘⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

28 ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ ⲘⲠⲔⲈⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

  
Scroll to see more.