Luke 9

Study

         

1 ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲀϤϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨϬⲞⲘ ⲚⲘⲞⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϪⲚ ⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲢⲈⲨⲢⲠⲀϨⲢⲈ ⲈⲚϢⲰⲚⲈ

2 ⲀϤϪⲞⲞⲨⲤⲈ ⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲀⲖϬⲈ ⲚⲈⲦϢⲰⲚⲈ.

3 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲢϤⲒⲖⲀⲀⲨ ⲈⲦⲈϨⲒⲎ ⲞⲨⲆⲈ ϬⲈⲢⲰⲂ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲎⲢⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲞⲈⲒⲔ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲞⲘⲚⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲢⲈϢⲦⲎⲚ ⲤⲚⲦⲈ ϨⲒⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ.

4 ⲠⲎⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ. ϬⲰ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲘⲎⲒⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ.

5 ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀϢⲈⲠ ⲦⲎⲞⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈϨⲠϢⲞⲒϢ ⲚⲚⲈⲦⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲈⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲀⲨ.

6 ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀϮⲘⲈ ⲈⲨⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲢⲠⲀϨⲢⲈ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ.

7 ⲀϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲆⲈ ⲠⲦⲈⲦⲢⲀⲢⲬⲎⲤ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲈⲦϢⲰⲠⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀϤⲀⲠⲞⲢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲚϨⲞⲒⲚⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ.

8 ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϨⲒⲦⲚ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ϪⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ϨⲒⲦⲚ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲀⲢⲬⲀⲒⲞⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ.

9 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲒϤⲒ ⲚⲦⲀⲠⲈ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲒⲘ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϮⲤⲰⲦⲘ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲦⲂⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ.

10 ⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲔⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨϪⲰ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲀⲀⲨ. ⲀϤϪⲒⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤⲤⲈϨⲦϤ ⲚⲤⲀⲞⲨⲤⲀ ⲈⲨⲠⲞⲖⲈⲒⲤ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲎⲆⲤⲀⲒⲆⲀ.

11 ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲀⲨⲒⲘⲈ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ ⲀϤϢⲞⲠⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚϪⲒⲠⲀϨⲢⲈ ⲀϤⲦⲀⲖϬⲞⲞⲨ.

12 ⲚⲈⲀⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲢⲬⲒ ⲚⲞⲨⲈⲒⲚⲈ. ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ⲔⲀⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲂⲰⲔ ⲈⲚϮⲘⲈ ⲈⲦⲘⲠⲈⲨⲔⲰⲦⲈ ⲚⲘⲚⲤⲰϢⲈ ⲚⲤⲈⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈϨⲈ ⲈϨⲢⲈ ϪⲈ ⲤⲈϨⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚϪⲀⲒⲈ.

13 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲀ ⲚⲀⲨ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰⲘ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲚⲦⲚϨⲞⲨⲞ ⲈϮⲞⲨ ⲚⲚⲞⲒⲔ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲘⲦⲂⲦ ⲤⲚⲀⲨ. ⲒⲘⲎⲦⲒ ⲚⲦⲚⲂⲰⲔ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲦⲚϢⲰⲠ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ.

14 ⲚⲈⲨⲚⲀⲢⲀϮⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϢⲞ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨⲚⲞϪⲞⲨ ⲤⲎⲚⲈ ⲤⲎⲚⲈ ⲚⲀⲚⲦⲀⲒⲞⲨ.

15 ⲀⲨⲀⲀⲤ ⲆⲈ ϨⲒⲚⲀⲈⲒ ⲀⲨⲦⲢⲈⲨⲚⲞϪⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

16 ⲀϤϪⲒ ⲘⲠϮⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲞⲒⲔ ⲚⲘⲠⲦⲂⲦ ⲤⲚⲀⲨ ⲀϤϤⲒⲀⲦϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀϤⲠⲞϢⲞⲨ ⲀϤⲦⲀⲀⲨ ⲚⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲔⲰ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ.

17 ⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲤⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϤⲒ ⲘⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲔⲞⲦ ⲖⲖⲀⲔⲘ ⲈⲀⲨⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲞⲞⲨ.

18 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϨⲚⲞⲨⲘⲀ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ⲈϤϢⲖⲎⲖ ⲈⲢⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲀϤϪⲚⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲈⲢⲈⲘⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄⲚⲒⲘ.

19 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲦⲎⲤ ⲠⲈ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲠⲈ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲒⲈⲢⲎⲘⲒⲀⲤ ⲠⲈ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲀⲢⲬⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ.

20 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄⲚⲒⲘ. ⲀⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ. ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

21 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀϤ ⲀϤⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲒⲖⲈ ϪⲈ ⲘⲠⲢϪⲈⲠⲀⲒ ⲈⲖⲀⲀⲨ

22 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ϢⲠϨⲀϨ ⲚϨⲒⲤⲈ ⲚⲤⲈⲦⲤⲦⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲘ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲚⲤⲈⲘⲞⲞⲨⲦϤ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ.

23 ⲚⲈϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ϪⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲈⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲚϤϤⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲘⲘⲎⲚⲈ ⲚϤⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲒ.

24 ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲈϢ ⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀⲚϨⲞⲤ ϤⲚⲀⲤⲞⲢⲘⲈⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲰⲢⲘ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈⲦⲂⲎⲦ ϤⲚⲀⲦⲀⲚϨⲞⲤ.

25 ⲈⲢⲈⲠⲢⲰⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϮϨⲎⲞⲨ ⲚⲞⲨ ⲈϤϢⲀⲚϮϨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ. ⲚϤⲤⲞⲢⲘⲈϤ ⲆⲈ ϨⲰⲰϤ ⲎⲚϤϮⲞⲤⲈ ⲘⲘⲞϤ.

26 ⲠⲈⲦⲚⲀϮϢⲒⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲒ ⲚⲘⲚⲀϢⲀϪⲈ. ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀϮϢⲒⲠⲈ ⲘⲠⲀⲒ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲚⲘⲠⲀ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲘⲠⲀ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ.

27 ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲈⲚⲚⲈⲨϪⲒϮ ⲠⲈ ⲘⲠⲘⲞⲨ ϢⲀⲚⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

28 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲚⲀϢⲘⲞⲨⲚ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲘⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲘⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲦⲞⲞⲨ ⲈϢⲖⲎⲖ

29 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈϤϢⲖⲎⲖ ⲀⲠⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈϤϨⲞ ⲢⲔⲈⲨⲀ. ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈϤϨⲂⲤⲰ ⲞⲨⲂⲀϢ ⲈⲤⲦⲞⲨⲞ.

30 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲢⲈⲢⲰⲘⲈ ⲤⲚⲀⲨ ϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲈⲦⲈⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲘϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ

31 ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲞⲞⲨ. ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨϪⲰ ⲚⲦⲈϤϨⲒⲎ ⲦⲀⲒ ⲈⲦϤⲚⲀϪⲞⲔⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ.

32 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ⲚⲈⲨϨⲞⲢϢ ⲠⲈ ϨⲀⲪⲒⲚⲎⲂ. ⲀⲨⲢⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ.

33 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲨⲠⲰⲢϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲚϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲦⲀⲢⲚⲦⲀⲘⲒⲞⲚϢⲞⲘⲦⲈ ⲚⲤⲔⲎⲚⲎ ⲞⲨⲈⲒ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲈⲒ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲞⲨⲈⲒ ⲚϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲈⲚϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲦϤϪⲰ ⲘⲘⲞϤ.

34 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲀⲤⲢϨⲀⲒⲂⲈⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲚ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ.

35 ⲀⲨⲤⲘⲎ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲈⲦⲤⲞⲦⲠ. ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰϤ. ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈ.

36 ⲦⲈⲤⲘⲎ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲔⲀⲢⲰⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲦⲀⲘⲈⲖⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ.

37 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲈⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒⲠⲦⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ.

38 ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲆⲈ ⲀⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲠⲤⲀϨ ϮⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞⲔ ϬⲰϢⲦ ⲈϪⲚ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ϪⲈ ⲞⲨϢⲢⲞⲨⲰⲦ ⲚⲀⲒ ⲠⲈ

39 ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϢⲀⲢⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲦⲀϨⲞϤ ⲚϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨϢⲤⲚⲈ ⲈϤϨⲒⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚϤⲦⲀⲨⲈ ⲤϨⲂⲀⲒⲦⲈ. ⲘⲞⲄⲒⲤ ⲈϤϢⲀⲚⲤⲀϨⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϢⲀⲚⲦⲚⲚⲞϤ.

40 ⲀⲒⲤⲈⲠⲤ ⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲚⲞϪϤ ⲈⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲞⲨⲈϢϬⲘϬⲞⲘ.

41 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ Ⲱ ⲦⲄⲈⲚⲈⲀ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦϬⲞⲞⲘⲈ ϢⲀⲦⲚⲀⲨ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ϢⲀⲦⲚⲀⲨ ϮⲚⲀⲀⲚⲈⲬ ⲈⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲨⲠⲈⲔϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲠⲈⲒⲘⲀ.

42 ⲈⲦⲒ ⲆⲈ ⲈϤϮ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤⲢⲀϨⲦϤ ⲚϬⲒ ⲠⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲀϤϨⲒⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲀϤⲦⲀⲖϬⲈⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ

43 ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϪⲚ ⲦⲘⲚⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦϤⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ

44 ϪⲈ. ⲔⲀⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲀⲀϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ.

45 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲢⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϨⲞⲂⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲒⲘⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲈϪⲚⲞⲨϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ.

46 ⲀⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲆⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠⲚⲞϬ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲞⲨ.

47 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲘⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲀϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲀϨⲦⲎϤ

48 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲈⲠ ⲠⲈⲒϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈϪⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈϤϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲞⲠⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϢⲰⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ ⲠⲔⲞⲨⲒ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲚⲞϬ.

49 ⲀⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲨⲀ ⲈϤⲚⲈϪⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲀⲚⲔⲰⲖⲨ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲚϤⲞⲨⲎϨ ⲀⲚ ⲚⲤⲰⲔ ⲚⲘⲘⲀⲚ.

50 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲔⲰⲖⲨ. ⲠⲈⲦⲈⲚϤϮ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲈϤϮ ⲈϪⲰⲦⲚ.

51 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲀⲚⲀⲖⲨⲘⲮⲒⲤ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲀϪⲢⲈⲠⲈϤϨⲞ ⲈⲂⲰⲔ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ

52 ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϨⲈⲚϤⲀⲒϢⲒⲚⲈ ϨⲀⲦⲈϤϨⲎ. ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲆⲈ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲨϮⲘⲈ ⲚⲦⲈⲚⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲈⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲀϤ

53 ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈⲦⲈϤⲢⲀⲔⲦⲤ ⲂⲎⲔ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ.

54 ⲀⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲘⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲔⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲈⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲦⲈⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚϤϤⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

55 ⲀϤⲔⲞⲦϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀⲨ

56 ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲔⲈϮⲘⲈ.

57 ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲆⲈ ϨⲒⲦⲈϨⲒⲎ. ⲠⲈϪⲈⲞⲨⲀ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϮⲚⲀⲞⲨⲀϨⲦ ⲚⲤⲰⲔ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲦⲔⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲢⲞϤ. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ.

58 ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲈ ⲂⲂⲀϢⲞⲞⲢ ⲚⲈⲨⲂⲎⲂ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲦⲈⲚϨⲀⲖⲀⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ ⲚⲈⲨⲘⲀϨ. ⲠϢⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲘⲘⲚⲦϤⲘⲀ ⲢⲢⲈⲔⲦⲦⲈϤⲀⲠⲈ.

59 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲒ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲔⲀⲀⲦ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲦⲀⲂⲰⲔ ⲦⲀⲦⲰⲘⲤ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ.

60 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲖⲞⲔ ϨⲀⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲈⲦⲰⲘⲤ ⲚⲚⲈⲨⲢⲈϤⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲂⲰⲔ ⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

61 ⲠⲈϪⲈⲔⲈⲨⲀ ⲆⲈ ϪⲈ ⲦⲀⲞⲨⲀϨⲦ ⲚⲤⲰⲔ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲔⲀⲀⲦ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲦⲀⲂⲰⲔ ⲦⲀⲀⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲀⲠⲀⲎⲈⲒ.

62 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ. ⲘⲈⲢⲈⲖⲀⲀⲨ ⲦⲀⲖⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲈϪⲚ ⲞⲨϨⲂⲂⲈ ⲚϤϬⲰϢⲦ ⲈⲠⲀϨⲞⲨ ⲚϤⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.