Luke 4

Studie

  

1 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲒⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ.

2 ⲚϨⲘⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲠϤⲞⲨⲈⲘⲖⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϨⲔⲞ.

3 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀϪⲒⲤ ⲘⲠⲈⲒⲰⲚⲈ ϪⲈ ⲈϤⲈⲢⲞⲈⲒⲔ.

4 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ϤⲤⲎϨ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲰⲚϨ ⲀⲚ ⲈⲠⲞⲈⲒⲔ ⲘⲘⲀⲦⲈ.

5 ⲀϤϪⲒⲦϤ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲀϤⲦⲞⲨⲞϤ ⲈⲘⲘⲚⲦⲈⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲦⲒⲄⲘⲎ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ.

6 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ϮϮ ⲚⲀⲔ ⲚⲦⲈⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲨⲈⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲈⲒ ⲀⲨⲰ ϢⲀⲒⲦⲀⲀⲤ ⲘⲠⲈϮⲞⲨⲀϢϤ.

7 ⲚⲦⲞⲔ ϬⲈ ⲈⲔϢⲀⲚⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲀⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲔ ⲦⲎⲢⲤ.

8 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲤⲎϨ ϪⲈ ⲈⲔⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲔⲚⲀϢⲘϢⲈ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲀⲀϤ.

9 ⲀϤⲚⲦϤ ⲆⲈ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϪⲚ ⲠⲦⲚϨ ⲘⲠⲈⲢⲠⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϤⲞϬⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒϪⲚ ⲠⲈⲒⲘⲀ.

10 ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϤⲚⲀϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲔ ⲈⲦⲢⲈⲨϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲔ

11 ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈϤⲒⲦⲔ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲨϬⲒϪ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲄϪⲰⲢⲠ ⲈⲨⲰⲚⲈ ⲚⲦⲈⲔⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ.

12 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨⲦⲈ.

13 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈⲔ ⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲤⲀϨⲰⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ϢⲀⲞⲨⲞⲒϢ.

14 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲔⲞⲦϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀⲠⲤⲞⲒⲦ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ.

15 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈⲢⲈⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ.

16 ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲀⲚⲞⲨϢϤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲔⲀⲦⲀⲠⲈϤⲤⲰⲚⲦ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ. ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲈⲰϢ

17 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲚⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲆⲈ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲀϤϨⲈ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲦⲤⲎϨ.

18 ϪⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀϤⲦⲀϨⲤⲦ ⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ ⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ ⲈⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲚⲞⲨⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲒⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲞⲤ ⲚⲘⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲂⲂⲖⲖⲈ. ⲈϪⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲞϢϤ ⲚⲞⲨⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ.

19 ⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦϢⲎⲠ.

20 ⲀϤⲔⲂⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲘⲠϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲀϤϨⲘⲞⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈⲂⲂⲀⲖ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲚⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ϬⲰϢⲦ ⲈⲢⲞϤ.

21 ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲞⲨ ⲀⲦⲈⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲀⲀϪⲈ.

22 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲰϤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ

23 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲦⲈⲦⲚⲀϪⲰ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲠⲤⲀⲈⲒⲚ ⲀⲢⲒⲠⲀϨⲢⲈ ⲈⲢⲞⲔ. ⲚⲈⲚⲦⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ. ⲀⲢⲒⲤⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲔϮⲘⲈ.

24 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ. ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϢⲎⲠ ϨⲘ ⲠⲈϤϮⲘⲈ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ.

25 ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲚϨⲀϨ ⲚⲬⲎⲢⲀ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈⲦⲠⲈ ϢⲦⲀⲘ ⲚϢⲞⲘⲦⲈ ⲢⲢⲞⲘⲠⲈ ⲚⲘⲤⲞⲞⲨ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲚⲦⲈⲢⲈⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲈⲂⲰⲰⲚ ϢⲰⲠⲈ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲦⲎⲢϤ.

26 ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲨ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ϢⲀⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲈⲤⲀⲢⲈⲠⲦⲀ ⲚⲦⲈⲦⲤⲒⲆⲰⲚⲒⲀ ϢⲀⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲬⲎⲢⲀ.

27 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚϨⲀϨ ⲈⲨⲤⲞⲂⲀϨ ϨⲘ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ϨⲒⲈⲖⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲦⲂⲂⲞ ⲚⲤⲀⲚⲀⲒⲘⲀⲚ ⲠⲤⲨⲢⲞⲤ.

28 ⲀⲨⲘⲞⲨϨ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϬⲰⲚⲦ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲀⲈⲒ

29 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲠⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲞⲖⲈⲒⲤ ⲀⲨⲚⲦϤ ϢⲀⲠⲔⲞⲞϨ ⲘⲠⲦⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲈⲨⲠⲞⲖⲈⲒⲤ ⲔⲎⲦ ϨⲒϪⲰϤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲞϤⲦⲚ.

30 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ.

31 ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲦⲠⲞⲖⲈⲒⲤ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

32 ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲤⲂⲰ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈⲠⲈϤϢⲀϪⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ.

33 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲞⲨⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ

34 ϪⲈ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲚⲘⲘⲀⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲢⲘⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲀⲔⲒ ⲈⲦⲀⲔⲞⲚ. ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲔⲚⲒⲘ ⲚⲦⲔⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

35 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲘ ⲢⲢⲰⲔ ⲚⲄⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀϤⲚⲞⲨϪⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚϬⲒ ⲠⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲦⲘⲎⲦⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲘⲠϤⲂⲂⲖⲀⲠⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲖⲀⲀⲨ.

36 ⲀⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲀⲨϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲘⲞⲨϬⲞⲘ ⲈϤⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲚⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

37 ⲀⲠⲤⲞⲈⲒⲦ ⲆⲈ ⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ.

38 ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ. ⲦϢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲘⲞⲘ ϨⲒⲰⲰⲤ ⲠⲈ. ⲀⲨⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲂⲎⲦⲤ

39 ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒϪⲰⲤ ⲀϤⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲘⲠⲈϨⲘⲞⲘ ⲀϤⲔⲀⲀⲤ. ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ⲀⲤⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀⲨ.

40 ⲈⲢⲈⲠⲢⲎ ⲆⲈ ⲚⲀϨⲰⲦⲠ. ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈϤϢⲰⲚⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚϢⲰⲚⲈ ⲈⲨϢⲞⲂⲈ ⲀⲨⲚⲦⲞⲨ ⲚⲀϤ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲀⲖⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲈϪⲘ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀϤⲦⲀⲖϬⲞⲞⲨ.

41 ⲚⲈⲢⲈⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲀϨ ⲠⲈ ⲈⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲀⲒⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀⲨ ⲈⲚϤⲔⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲈϢⲀϪⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

42 ⲚⲦⲈⲢⲈϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲨⲘⲀ ⲚϪⲀⲒⲈ. ⲚⲈⲢⲈⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ⲀⲨⲈⲒ ϢⲀⲢⲞϤ ⲀⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲘⲂⲰⲔ ⲈⲔⲀⲀⲨ.

43 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲀⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲚⲔⲈⲠⲞⲖⲈⲒⲤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲈⲒϨⲰⲂ.

44 ⲚⲈϤⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ⲆⲈ ⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ.

  
Scroll to see more.