Luke 3

Studie

  

1 ϨⲚ ⲤⲠⲘⲚⲦⲎ ⲆⲈ ⲚⲐⲎⲄⲈⲘⲞⲚⲒⲀ ⲚⲦⲒⲂⲈⲢⲒⲞⲤ ⲔⲀⲒⲤⲀⲢ ⲈϤⲞ ⲚϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲈϪⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲚϬⲒ ⲠⲞⲚⲦⲒⲞⲤ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈⲢⲈϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲞⲚⲦⲈⲦⲢⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈϪⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈⲢⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲞⲚⲦⲈⲦⲢⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈϪⲚ ϮⲦⲞⲨⲢⲀⲒⲀⲤ ⲚⲘ ⲦⲈⲦⲈⲦⲢⲀⲬⲰⲚⲒⲦⲒⲆⲞⲤ ⲚⲬⲰⲢⲀ ⲚⲘⲖⲨⲤⲀⲚⲒⲀⲤ ⲈϤⲞ ⲚⲦⲈⲦⲢⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈⲦⲀⲂⲒⲖⲎⲚⲎ

2 ϨⲒⲀⲚⲚⲀⲤ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲘⲔⲀⲒⲪⲀⲤ. ⲀⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲰⲠⲈ ϢⲀⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ.

3 ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲘⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲈϤⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ⲚⲞⲨⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲘⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲈⲔⲀⲚⲞⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ.

4 ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϨⲘ ⲠϪⲰⲘⲈ ⲚⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲤⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠϪⲀⲒⲈ ϪⲈ ⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲦⲈϨⲒⲎ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲚⲚⲈϤⲘⲀ ⲘⲘⲞⲞϢⲈ.

5 ⲈⲒⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲘⲞⲨϨ ⲚⲦⲈⲦⲞⲞⲨ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲤⲒⲂⲦ ⲚⲒⲘ ⲐⲂⲂⲒⲞ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦϬⲞⲞⲘⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲀϢⲦ ⲈϨⲈⲚϨⲒⲞⲞⲨⲈ ⲈⲨⲤⲖⲈϬⲖⲰϬ

6 ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲨϪⲀⲒ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

7 ⲚⲈϤϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲚⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ϪⲈ ⲚⲈϪⲠⲞ ⲚⲚⲈϨϤⲞⲨⲒ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲘⲰⲦⲚ ⲈⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲞⲢⲄⲎ ⲈⲦⲚⲎⲨ.

8 ⲀⲢⲒϨⲈⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ϬⲈ ⲈⲨⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲘⲀⲢⲬⲒ ⲈϪⲞⲞⲤ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲨⲚⲈⲤϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲒⲰⲚⲈ.

9 ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲔⲈⲖⲈⲂⲒⲚ ⲔⲎ ϨⲀⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲚⲚϢⲎⲚ. ϢⲎⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲀⲚ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ⲤⲈⲚⲀⲔⲞⲞⲢⲈϤ ⲚⲤⲈⲚⲞϪϤ ⲈⲠⲔⲰϨⲦ.

10 ⲀⲚⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ϪⲚⲞⲨϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲀϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲰⲚϨ.

11 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲀϤ ϢⲦⲎⲚ ⲤⲚⲦⲈ ⲘⲀⲢⲈϤϮⲞⲨⲈⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈⲘⲘⲚⲦⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦϤⲞⲒⲔ ⲘⲀⲢⲈϤⲒⲢⲈ ⲞⲚ ϨⲒⲚⲀⲈⲒ.

12 ⲀϨⲈⲚⲔⲈⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲈϪⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲀϤ.

13 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲘⲠⲢⲢⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲠⲀⲢⲀⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲞϢϤ ⲚⲎⲦⲚ.

14 ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲞ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ϨⲰⲰⲚ ⲞⲚ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲀϤ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲆⲒⲀⲤⲒ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢϨⲒⲖⲀ ⲈⲖⲀⲀⲨ. ⲚⲦⲈⲦⲚϨⲰ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲞⲮⲰⲚⲒⲞⲚ.

15 ⲈⲢⲈⲠⲖⲀⲞⲤ ⲆⲈ ϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲘⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲨϨⲎⲦ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ϪⲈ ⲘⲈϢⲀⲔ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

16 ⲀⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲈⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ ϤⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦϪⲞⲞⲢ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲀⲒ ⲈⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲂⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲘⲞⲨⲔⲰϨⲦ.

17 ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲀ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ ⲈⲦⲂⲂⲞ ⲘⲠⲈϤϪⲚⲞⲞⲨ ⲈⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲞ ⲈⲦⲈϤⲀⲠⲞⲐⲎⲔⲎ ⲠⲦⲰϨ ⲆⲈ ⲚϤⲢⲞⲔϨϤ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲀⲦⲈ ⲈⲘⲈⲤⲰϢⲘ.

18 ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲈϤⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ.

19 ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲆⲈ ⲠⲦⲈⲦⲢⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈⲨϪⲠⲒⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲦⲂⲈ ϨⲎⲢⲰⲆⲒⲀⲤ ⲐⲒⲘⲈ ⲘⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲚ ⲈⲦⲀϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲀⲀⲨ.

20 ⲀϤⲞⲨⲈϨⲠⲈⲒⲔⲈ ⲈϪⲚ ⲚⲈϤⲔⲞⲞⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀϤⲈⲦⲠⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϢⲦⲈⲔⲞ.

21 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ϪⲒⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲒ. ⲀϤϢⲖⲎⲖ ⲀⲦⲠⲈ ⲞⲨⲰⲚ

22 ⲀⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϪⲰϤ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲘⲞⲦ ⲚⲤⲰⲘⲀ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϬⲢⲞⲞⲘⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲘⲎ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲈⲚⲦⲀⲒⲞⲨⲰϢ ⲚϨⲎⲦⲔ.

23 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤϨⲘⲘⲀⲀⲂⲈ ⲢⲢⲞⲘⲠⲈ ⲠⲈ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠⲈⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲞⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚϨⲎⲖⲈⲒ.

24 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲀⲦⲐⲀⲦ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲖⲖⲈⲨⲈⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲖⲬⲈⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲀⲚⲚⲀⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ.

25 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲀⲐⲐⲀⲐⲒⲀⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚϨⲀⲘⲰⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲀⲞⲨⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲈⲤⲖⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲄⲄⲀⲒ.

26 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲀⲀⲐ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲀⲦⲦⲀⲐⲒⲀⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲈⲘⲈⲈⲒⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲤⲎⲬ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲆⲀ.

27 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲀⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚϨⲢⲎⲤⲀ ⲠϢϨⲢⲈ ⲚⲌⲞⲢⲞⲂⲀⲂⲈⲖ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲀⲖⲀⲐⲒⲎⲖ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲎⲢⲒ.

28 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲖⲬⲈⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲆⲈⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲔⲰⲤⲀⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲈⲖⲘⲀⲆⲀⲆ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲎⲢ.

29 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲈⲖⲒⲈⲌⲈⲢ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲢⲈⲒⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲀⲐⲐⲀⲦ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲖⲖⲈⲨⲈⲒ.

30 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲨⲘⲈⲰⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲀⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲈⲖⲒⲀⲔⲈⲒⲘ.

31 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲖⲈⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲚⲚⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲀⲦⲦⲀⲐⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲀⲐⲀⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ.

32 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲈⲤⲤⲀⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲂⲎⲆ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲂⲂⲞⲈⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲀⲖⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲀⲀⲤⲤⲰⲚ.

33 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲆⲀⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲆⲀⲘⲈⲒⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲀⲢⲚⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲈⲤⲢⲰⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲪⲀⲢⲈⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ.

34 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲤⲀⲀⲔ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲐⲀⲢⲢⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲬⲰⲢ.

35 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲈⲢⲞⲨⲬ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚϨⲢⲎⲄⲀⲨ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲪⲀⲖⲈⲔ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚϨⲈⲂⲈⲢ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲀⲖⲀ.

36 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲔⲀⲒⲚⲀⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲢⲪⲀⲜⲀⲆ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲎⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲰϨⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲖⲖⲀⲘⲈⲬ.

37 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲀⲐⲞⲨⲤⲀⲖⲀ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲈⲚⲰⲬ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲀⲢⲈⲦ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲀⲖⲈⲎⲖ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲔⲀⲒⲚⲀⲘ.

38 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲈⲚⲰⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲎⲐ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲆⲀⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

  
Scroll to see more.