Luke 24

Studie

  

1 ⲚⲤⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲚϢⲰⲢⲠ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲈⲢⲈⲚ ϨⲎⲚⲈ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲂⲦⲰⲦⲞⲨ ⲚⲘ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲚⲈⲨⲘⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲀⲢⲀ ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲔⲞⲢⲔⲢ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲰⲚⲈ.

2 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲠⲰⲚⲈ ⲈⲀⲨⲤⲔⲢⲔⲰⲢϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ.

3 ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

4 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲒⲤ ⲢⲰⲘⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲂⲤⲰ ⲈⲨⲢⲞⲨⲞⲒⲚ.

5 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ⲀⲨⲠⲀϨⲦ ϪⲰⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲦⲞⲚϨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ

6 ⲚϤⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲨⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ϪⲒⲚ ⲈϤϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ

7 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲢⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲚⲤⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ.

8 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈϤϢⲀϪⲈ

9 ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲀⲨϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲠⲘⲚⲦⲞⲨⲈ ⲚⲘ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲦⲎⲢϤ.

10 ⲚⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲚⲘ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲀ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲚⲈⲨϪⲰ ⲆⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ

11 ⲀⲨⲢⲐⲈ ⲚⲚⲒϨⲰⲂ ⲚⲤⲰⲂⲈ ⲘⲠⲈⲨⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚⲀⲨ.

12 ⲀⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲀϤϬⲰϢⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈϨⲂⲰⲰⲤ ⲚⲤⲀ ⲞⲨⲤⲀ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϤⲢⲘⲞⲒϨⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ.

13 ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ⲢⲰⲘⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲨϮⲘⲈ ⲘⲠⲈⲒϨⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈϤⲞⲨⲎⲞⲨ ⲚⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲤⲈ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲘⲘⲀⲞⲨⲤ.

14 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎ ⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ.

15 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲤⲨⲚⲌⲎⲦⲒ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ.

16 ⲚⲈⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲈⲦⲘⲤⲞⲨⲰⲚϤ.

17 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲈⲨⲞⲔⲘ.

18 ⲀⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲔⲖⲈⲞⲠⲀⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ⲚⲦⲞⲔ ⲘⲀⲨⲀⲀⲔ ⲈⲔⲞ ⲚϢⲘⲘⲞ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲔⲒⲘⲈ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲚⲈⲒϨⲞⲞⲨ.

19 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀϢ ⲚⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲆⲨⲚⲀⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲪⲰⲂ ⲚⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲘ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ

20 ⲈⲀⲨⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲘ ⲚⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲈⲨϨⲀⲠ ⲚⲦⲈ ⲠⲘⲞⲨ ⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

21 ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲚϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲰⲦⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲀⲖⲖⲀ ⲂⲂⲖⲖⲚⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲘⲈϨ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲠⲞⲞⲨ ϪⲒⲚⲦⲀ ⲚⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ.

22 ⲀϨⲈⲚⲔⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲠⲈϢⲤ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲈⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ

23 ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲨⲞⲠⲦⲀⲤⲒⲀ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

24 ϪⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲨⲰ ⲀϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲚ ⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϨⲒⲚⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ϪⲞⲞⲤ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ

25 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. Ⲱ ⲚⲀⲚⲞⲎⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲞⲤⲔ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲞⲞⲨ

26 ⲘⲎ ϨⲀⲠⲤ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲈⲠⲚⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ.

27 ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲆⲈ ϪⲒⲚ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲰⲖ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ.

28 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϮⲘⲈ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲢⲞϤ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲞⲨⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ.

29 ⲀⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϬⲰ ⲚⲘⲘⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲚⲀⲨ ⲢⲢⲞⲨϨⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲢⲒⲔⲈ. ⲀϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲀϤϬⲰ ⲚⲘⲘⲀⲨ.

30 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈϤⲚⲞϪϤ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲞⲒⲔ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲀϤⲠⲞϢϤ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲨ.

31 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲞⲨⲰⲚ ⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϨⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲞⲨ.

32 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ. ⲈⲒⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ϨⲞⲂⲤ ⲈⲢⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲚ ϨⲒ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲈϤⲂⲰⲖ ⲈⲢⲞⲚ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ

33 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲨⲖⲨⲠⲒ. ϨⲚ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲀⲨϨⲈ ⲈⲠⲘⲚⲦⲞⲨⲈ ⲈⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲨ

34 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲞⲚⲦⲰⲤ ⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲤⲒⲘⲰⲚ

35 ⲀⲨϪⲰ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ϨⲒ ⲦⲈϨⲒⲎ. ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲠⲰϢ ⲘⲠⲞⲒⲔ.

36 ⲈⲨϪⲰ ⲆⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲎⲦⲚ

37 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲆⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲈⲨⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ.

38 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϢⲦⲢⲦⲰⲢ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲘⲈⲨⲈ ⲀⲖⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ

39 ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀϬⲒϪ ⲚⲘ ⲚⲀⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ. ϬⲞⲘϬⲘ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲚⲦⲈ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲔⲀⲤ ϨⲒ ⲤⲀⲢⲜ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲨⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲘⲘⲞⲒ.

40 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲨⲦⲞⲨⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈϤϬⲒϪ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ.

41 ⲈⲦⲒ ⲆⲈ ⲈⲨⲀⲠⲒⲤⲦⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲢⲀϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ.

42 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨϢⲀⲀⲦⲈ ⲚⲦⲂⲦ ⲈⲤϬⲎϬ.

43 ⲀϤϪⲒⲦⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲘⲤ ⲘⲠⲈⲨⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ.

44 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲒⲚ ⲈⲒϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲤⲎϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲚⲘ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲮⲀⲖⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ

45 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲢⲈⲨⲒⲘⲈ ⲈⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ.

46 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ

47 ⲚⲤⲈⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲈⲨⲔⲀ ⲚⲞⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲢⲬⲒ ϪⲒⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ.

48 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲈⲦⲞ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲀⲒ

49 ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢⲎⲦ ⲘⲠⲒⲰⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲦⲚ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ϨⲘ ⲞⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲒⲠⲞⲖⲒⲤ ϢⲀⲚⲦⲈⲦⲚϮ ϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲞⲨⲦⲚ ⲚⲞⲨϬⲞⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ.

50 ⲀϤⲚⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ. ⲀϤϤⲒ ⲚⲈϤϬⲒϪ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ.

51 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀϤⲞⲨⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ.

52 ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ϨⲰⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲢⲢⲀϢⲈ

53 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

  
Scroll to see more.