Luke 23

Studie

  

1 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲎⲎⲎϢⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲚⲦϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ.

2 ⲀⲨⲀⲢⲬⲒ ⲆⲈ ⲚⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚϨⲈ ⲈⲠⲀⲒ ⲈϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲘⲠⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲔⲰⲖⲨ ⲈϮϢⲰⲘ ⲘⲠⲢⲢⲞ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲢⲢⲞ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

3 ⲀⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲚⲞⲨϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.

4 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲈ ⲚϮϬⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲚⲚⲞⲂⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ.

5 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲦⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϨⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ. ⲈⲀϤⲀⲢⲬⲒ ϪⲒⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲒⲘⲀ.

6 ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀϤϢⲒⲚⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ.

7 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲈ ⲀϤϪⲞⲞⲨϤ ϢⲀ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲈϤϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ϨⲰⲰϤ ϨⲚ ⲚⲈⲒϨⲞⲞⲨ.

8 ⲚⲦⲈⲢⲈ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲢⲀϢⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲚⲈϤⲞⲨⲈϢ ⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ ϨⲒⲦⲚ ϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ϪⲈ ⲚⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲂⲎⲎ ⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈϤⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ.

9 ⲀϤϪⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲘⲎⲎϢⲈ ⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠϤⲞⲨⲰϢⲂⲈϤ ⲖⲀⲀⲨ.

10 ⲚⲈⲨⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈⲨⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲘⲀⲦⲈ.

11 ⲀϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲆⲈ ⲤⲞϢϤ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲤⲦⲢⲀⲦⲈⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲰⲂⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨϬⲞⲞⲖⲈϤ ⲚⲞⲨϨⲂⲤⲰ ⲈⲤⲞⲨⲞⲂⲈϢ ⲀⲨϪⲞⲞⲨϤ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ.

12 ⲀⲨⲢϢⲂⲎⲢ ⲈⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲚⲘ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ. ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϪⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ.

13 ⲀⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲘⲚⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲘ ⲠⲖⲀⲞⲤ

14 ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲀⲦⲈⲦⲚⲒⲚⲈ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ϨⲰⲤ ⲈϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲆⲈ ⲀⲒⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈⲦⲚⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒϨⲈ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲚⲞⲂⲈ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ.

15 ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈ ⲠⲔⲈϨⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ϨⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲘⲠϤⲢ ⲖⲀⲀⲨ ⲈϤⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲘⲞⲨ.

16 ϮⲚⲀⲠⲀⲒⲆⲈⲨⲈ ϬⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲀⲔⲀⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

17 [--]

18 ⲀⲨϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤⲒ ⲠⲀⲒ. ⲔⲰ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲂⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ

19 ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲠⲈϢⲦⲈⲔⲞ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲈⲀⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲞⲖⲈⲒⲤ ⲚⲘⲞⲨϨⲰⲦⲂ.

20 ⲀⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲞⲚ ϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲔⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ

21 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

22 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲘⲠⲘⲈϨ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲞⲠ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲀⲒ ⲀⲀϤ ⲘⲠⲒϨⲈ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ϮⲚⲀⲠⲀⲒⲆⲈⲨⲈ ϬⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲀⲔⲀⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

23 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲨⲀⲒⲦⲒ ϪⲈ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲈⲨⲤⲘⲎ ϬⲘϬⲞⲘ.

24 ⲀⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲈⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲒⲦⲎⲘⲀ.

25 ⲀϤⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲠⲈϢⲦⲈⲔⲞ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲘ ⲪⲰⲦⲂ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲈⲨⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲀϤϮ ⲆⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈⲨⲞⲨⲰϢ

26 ⲀⲨⲰ ⲈⲨϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲔⲨⲢⲎⲚⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ. ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲤⲰϢⲈ ⲀⲨⲦⲀⲖⲈ ⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲈϪⲰϤ ⲈϤⲒⲦϤ ϨⲒ ⲠⲀϨⲞⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

27 ⲚⲈⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ⲘⲚ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲈⲨⲚⲈϨⲠⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲦⲞⲒⲦ ⲈⲢⲞϤ.

28 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲔⲞⲦϤ ⲈⲠⲀϨⲞⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚϢⲈⲈⲢⲈ ⲚⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲘⲠⲢⲢⲒⲘⲈ ⲚⲀⲒ. ⲠⲖⲎⲚ ⲢⲒⲘⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϢⲎⲢⲈ

29 ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲎⲞⲨ ⲚⲤⲈϪⲞⲞⲤ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀϬ ⲢⲎⲚ. ⲚⲘ ⲚϨⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲘⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲔⲒⲂⲈ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲦⲤⲚⲔⲞ.

30 ⲦⲞⲦⲈ ⲤⲈⲚⲀⲀⲢⲬⲒ ⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲚⲦⲞⲞⲨ ϪⲈ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲒⲂⲈⲦ ϪⲈ ϨⲞⲂⲤⲚ.

31 ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲤⲈⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲀⲒ ϨⲘ ⲠϢⲈ ⲈⲦⲞⲨⲰⲦ ⲈⲈⲒⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲦϢⲞⲨⲰⲞⲨ.

32 ⲀⲨⲚ ⲔⲈⲤⲞⲞⲚⲈ ⲆⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲘⲞⲞⲨⲦⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ

33 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲘⲀ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲔⲢⲀⲚⲒⲞⲚ ⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲘ ⲘⲀⲨ ⲚⲘ ⲠⲔⲈⲤⲞⲞⲚⲈ ⲤⲚⲀⲨ. ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ϨⲒ ⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞϤ. ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϨⲒϨⲂⲞⲨⲢ ⲘⲘⲞϤ.

34 ⲀⲨⲠⲰϢ ⲚⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲈϪ ⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲈϪⲰⲞⲨ.

35 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲠⲈ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲠⲈ ⲀⲚⲔⲈⲀⲢⲬⲰⲚ ⲆⲈ ⲔⲰⲘϢ ⲚⲤⲰϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲦⲞⲨϪⲈ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲦⲞⲨϪⲞϤ ⲈϢϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲤⲰⲦⲠ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

36 ⲀⲚⲔⲈⲘⲀⲦⲞⲒ ⲆⲈ ⲤⲰⲂⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲈⲨϮ ⲘⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲘ ⲞⲨϨⲘϪ

37 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲀⲦⲞⲨϪⲞⲔ.

38 ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲈⲠⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲆⲈ ϨⲒϪⲰϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ

39 ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚⲚⲤⲞⲞⲚⲈ ⲈⲦⲀϢⲈ ϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲰⲤ ϪⲈ. ⲘⲎ ⲚⲦⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲘⲀⲦⲞⲨϪⲞⲔ ⲚⲘⲘⲀⲚ.

40 ⲀⲠⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤⲀⲒⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲚⲔⲢϨⲞⲦⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲀⲚ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲚϢⲞⲞⲠ ⲘⲠⲈⲒⲔⲢⲒⲘⲀ ⲞⲨⲰⲦ

41 ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲆⲒⲔⲀⲒⲰⲤ ⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲚⲀⲀⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠϤⲢ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲰⲂ ⲈⲘⲈϢϢⲈ.

42 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲢⲒⲠⲀⲘⲈⲨⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲔϢⲀⲚⲈⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲘⲚⲦⲢⲢⲞ.

43 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲔⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲠⲀⲢⲀⲆⲈⲒⲤⲞⲤ.

44 ⲚⲈ ⲠⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲠ ⲠⲤⲞ ⲠⲈ. ⲀⲨⲔⲀⲔⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲦⲎⲢϤ ϢⲀ ϪⲠ ⲮⲒⲦⲈ.

45 ⲈⲢⲈ ⲠⲢⲎ ⲆⲈ ⲚⲀϨⲰⲦⲠ. ⲀⲠⲔⲀⲦⲀⲠⲈⲦⲀⲤⲘⲀ ⲘⲠⲈⲢⲠⲈ ⲠⲰϨ ϨⲒ ⲦⲈϤⲘⲎⲦⲈ.

46 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮϮ ⲘⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲚⲈⲔϬⲒϪ. ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲔⲀ ⲠⲦⲎⲞⲨ.

47 ⲀⲪⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲀϤϮ ⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲚⲦⲰⲤ ⲚⲈ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ.

48 ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲨⲘⲈⲤⲐⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ.

49 ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲈⲚⲈⲨⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ϪⲒⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ.

50 ⲈⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈⲨⲂⲞⲨⲖⲈⲨⲦⲎⲤ ⲠⲈ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ

51 ⲠⲀⲒ ⲈⲚϤϤⲒ ⲀⲚ ⲚⲘ ⲠⲈⲨϢⲞϪⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲨϨⲰⲂ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈ ϨⲚ ⲀⲢⲒⲘⲀⲐⲀⲒⲀ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈϤϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

52 ⲠⲀⲒ ϬⲈ ⲀϤϮ ⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲈⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀϤⲀⲒⲦⲒ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ

53 ⲀϤⲚⲦϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲀϤⲔⲞⲞⲤϤ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲒⲚⲆⲰⲚ ⲀϤⲔⲀⲀϤ ϨⲚ ⲞⲨⲘϨⲀⲞⲨ ⲈⲀⲨⲔⲈϨⲔⲰϨϤ ⲈⲘⲠⲞⲨⲔⲀ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲚⲈϨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲔⲀⲀϤ ⲆⲈ ⲀⲨⲞⲨⲈϨ ⲞⲨⲰⲚⲈ ⲈⲢⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲘⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈ ⲘⲞⲄⲒⲤ ⲈⲚⲈⲢⲈ ϢϪⲞⲨⲰⲦ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀϢ ⲤⲔⲢⲔⲰⲢϤ.

54 ⲚⲈ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲈϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

55 ⲀⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲀⲈⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲚⲘ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤⲔⲀ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲘⲘⲞⲤ.

56 ⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚϨⲈⲚϨⲎⲚⲈ ⲚⲘ ϨⲈⲚⲤⲦⲞ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϬⲰ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ.

  
Scroll to see more.