Luke 20

Study

         

1 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲀⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈⲒ ⲈϪⲰϤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ

2 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ. ⲀϪⲒⲤ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲔⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲀⲒ ϨⲚ ⲀϢ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ. ⲎⲚⲒⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϮ ⲚⲀⲔ ⲚⲦⲈⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ.

3 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ϮⲚⲀϪⲚⲞⲨⲦⲚ ϨⲰ ⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚϪⲞⲞϤ ⲈⲢⲞⲒ.

4 ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲠⲈ. ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈⲈ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ.

5 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲘⲈⲔⲘⲞⲨⲔⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲚϢⲀϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈⲈ ⲠⲈ ϤⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ϬⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

6 ⲈⲚϢⲀϪⲞⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ. ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲀϨⲒⲰⲚⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲤⲈⲠⲒⲐⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲀ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ.

7 ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲠⲈ.

8 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚϮⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ϨⲚ ⲀϢ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲒⲈⲒⲢⲈ ⲚⲀⲒ.

9 ⲀϤⲀⲢⲬⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲰ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲰϬⲈ ⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲀϤⲦⲀⲀⲀϤ ⲚϨⲈⲚⲞⲨⲈⲒⲎ ⲀϤⲀⲠⲞⲆⲎⲘⲈⲒ ⲚϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ.

10 ϨⲘ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲆⲈ ⲚⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲀϤϪⲈⲨ ⲞⲨϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲞⲨⲈⲒⲎ ϪⲈ ⲈⲨⲈϮ ⲚⲀϤ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ. ⲚⲞⲨⲈⲒⲎ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨϪⲚⲀϤ ⲈϤϢⲞⲨⲈⲒⲦ

11 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰϨ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲈϪⲞⲞⲨ ⲚⲔⲈϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲈ ⲈⲠⲔⲈⲞⲨⲀ ⲀⲨⲤⲞϢϤ ⲀⲨϪⲞⲞⲨϤ ⲈϤϢⲞⲨⲈⲒⲦ

12 ⲀϤⲞⲨⲰϨ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲈϪⲞⲞⲨ ⲘⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲔⲖϨ ⲠⲈⲒⲔⲈⲦ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ.

13 ⲠⲈϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ϪⲈ ⲈⲒⲚⲀⲢ ⲞⲨ ϮⲚⲀϪⲞⲞⲨ ⲘⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲘⲈϢⲀⲔ ⲈⲨⲈϢⲒⲠⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲀⲒ.

14 ⲀⲚⲞⲨⲈⲒⲎ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨϢⲞϪⲚⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲀⲢⲚⲘⲞⲞⲨⲦϤ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲚ.

15 ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲀⲨⲘⲞⲞⲨⲦϤ. ⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϬⲈ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚⲀⲢ ⲞⲨ ⲚⲀⲨ.

16 ϤⲚⲎⲨ ⲚϤⲦⲀⲔⲈ ⲚⲞⲨⲈⲒⲎ ⲚϤϮ ⲘⲠⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ. ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ.

17 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϬⲰϢⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲞⲨ ⲚⲦⲞⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲠⲰⲚⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲚⲈⲦⲔⲰⲦ ⲤⲦⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲀⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲀⲠⲈ ⲚⲔⲞⲞϨ.

18 ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀϤϨⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲒⲰⲚⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ϤⲚⲀⲖⲰⲰⲤ. ⲠⲈⲦϤⲚⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈϪⲰϤ ϤⲚⲀϢⲀϢϤ ⲈⲂⲞⲖ.

19 ⲀⲨϢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈⲚ ⲚⲈⲨϬⲒϪ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲈϬⲞⲠϤ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ. ⲀⲨⲒⲘⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲰ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ.

20 ⲀⲨⲠⲀⲢⲀⲦⲎⲢⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲚϨⲈⲚⲢⲈϤϬ ⲰⲢϬ ⲈϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲚⲈ. ϪⲈ ⲚⲈ ϨⲈⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϬⲞⲠϤ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲦⲀⲀϤ ⲈⲦⲀⲢⲬⲎ ⲚⲘ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲪⲎⲄⲈⲘⲰⲚ.

21 ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲔϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲔϮⲤⲂⲰ ⲈⲘⲈⲔϪⲒ ϨⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲔϮⲤⲂⲰ ϨⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ.

22 ⲈⲜⲈⲤⲦⲒ ⲚⲀⲚ ⲈϮⲪⲞⲢⲞⲤ ⲘⲠⲢⲢⲞ ϪⲈⲚ ⲞⲨⲔ ⲈⲜⲈⲤⲦⲒ.

23 ⲀϤⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲨⲠⲀⲚⲞⲨⲢⲄⲒⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ

24 ϪⲈ ⲘⲀⲦⲤⲀⲂⲞⲒ ⲈⲨⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲦⲞⲨⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠϨⲞ ⲚⲚⲒⲘ ⲦⲈⲦϨⲒⲰⲰⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲠⲢⲢⲞ ⲠⲈ.

25 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. Ϯ ⲚⲦⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲀ ⲠⲢⲢⲞ ⲘⲠⲢⲢⲞ. ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

26 ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈϬⲞⲠϤ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ ⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲈϤϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲔⲀ ⲢⲰⲞⲨ.

27 ⲀⲨϮ ⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲀⲒⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲚ ⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

28 ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲤⲀϨϤ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲤⲞⲚ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲨ ⲈⲨⲚⲦϤ ⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲨⲀⲦϢⲎⲢⲈ ⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ϪⲒ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲚϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲚⲞⲨⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ.

29 ⲚⲈⲨⲚ ⲤⲀϢϤ ⲆⲈ ⲚⲤⲞⲚ. ⲀⲠϢⲞⲢⲠ ϪⲒ ϨⲒⲘⲈ ⲀϤⲘⲞⲨ. ⲈϤⲞ ⲚⲀⲦϢⲎⲢⲈ.

30 ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲘⲈϨ ⲤⲚⲀⲨ

31 ⲚⲘ ⲠⲘⲈϨ ϢⲞⲘⲚⲦ ϪⲒⲦⲤ. ϨⲰⲤ ⲀⲨⲦⲰⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲤⲀϢϤ ⲘⲠⲞⲨⲔⲀ ϢⲎⲢⲈ ⲀⲨⲘⲞⲨ.

32 ⲘⲚⲚⲤⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲤⲘⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ

33 ϨⲚ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲆⲈ ⲈⲤⲚⲀⲢϨⲒⲘⲈ ⲚⲚⲒⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲀⲠⲤⲀϢϤ ⲄⲀⲢ ϪⲒⲦⲤ ⲚⲤϨⲒⲘⲈ

34 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲤⲈϪⲒ ϨⲒⲘⲈ ⲤⲈϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲘ ϨⲀⲒ.

35 ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲦⲀⲜⲒⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϪⲒ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲘ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲈⲨϪⲒ ϨⲒⲘⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲈⲨϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲘ ϨⲀⲒ

36 ⲞⲨⲆⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲤⲈⲚⲀϢ ⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ϨⲈⲚϨⲒⲤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ ϨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ.

37 ⲈⲦⲂⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲆⲈ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲞⲚ ϪⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲠⲂⲀⲦⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲈϢⲀⲨϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲒⲤⲀⲀⲔ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂ.

38 ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀ ⲚⲈⲦⲞⲚϨ ⲠⲈ. ⲤⲈⲞⲚϨ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲀϤ.

39 ⲀϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲔϪⲞⲞⲤ.

40 ⲘⲠⲞⲨⲦⲞⲖⲘⲀ ⲄⲀⲢ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲈϪⲚ ⲞⲨϤ ⲈⲖⲀⲀⲨ.

41 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ. ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲠⲈ

42 ⲚⲦⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ϨⲘ ⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲚⲚⲈⲮⲀⲖⲘⲞⲤ. ϪⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ϨⲘ ⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲒ

43 ϢⲀⲚϮⲔⲰ ⲚⲚⲈⲔϪⲀϪⲈ ⲚϨⲨⲠⲞⲠⲞⲆⲒⲞⲚ ⲚⲚⲈⲔⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ.

44 ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ϬⲈ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲠⲈ.

45 ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲤⲰⲦⲘ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ

46 ϪⲈ ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲈϢ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲘⲈ ⲚⲚⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲀⲄⲞⲢⲀ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲀ ⲚⲈϨⲘⲞⲞⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲚ ⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲘ ⲚⲘⲀ ⲚⲚⲞϪⲞⲨ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲚ ⲚⲆⲈⲒⲠⲚⲞⲚ.

47 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚⲎⲒ ⲚⲚⲈⲬⲎⲢⲀ. ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲖⲞⲒϬⲈ ⲈⲨϢⲖⲎⲖ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϪⲒ ⲚⲞⲨⲔⲢⲒⲘⲀ ⲚϨⲞⲨⲞ.