Luke 17

Study

         

1 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ. ⲤⲘⲞⲔϨ ⲈⲦⲢⲈ ⲚⲈⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲦⲘⲈⲒ. ⲠⲖⲎⲚ ⲞⲨⲞⲒ ⲘⲠⲈⲦϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ.

2 ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲚⲈⲞⲨⲚⲞⲨⲰⲚⲈ ⲚⲤⲒⲔⲈ ⲘⲎⲢ ⲈⲠⲈϤⲘⲀⲔϨ ⲚⲤⲈⲚⲞϪϤ ⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲈϨⲞⲨⲈ ⲦⲢⲈϤⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲒⲔⲞⲨⲒ

3 ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲀⲚⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲔⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

4 ⲔⲀⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲤⲀϢϤ ⲚⲤⲞⲠ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲤⲀϢϤ ⲚⲤⲞⲠ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ. ⲈⲔⲈⲔⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

5 ⲠⲈϪⲈⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲈϨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲢⲞⲚ.

6 ⲠⲈϪⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲞⲨⲚⲦⲎ ⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀⲠϢⲀⲨ ⲚⲞⲨⲂⲖⲂⲒⲖⲈ ⲚϢⲖⲦⲘ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲚⲞⲨϨⲈ ϪⲈ ⲠⲰⲢϪ ⲚⲦⲈⲦⲰϬⲈ ϨⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲤⲤⲰⲦⲘ ⲚⲎⲦⲚ.

7 ⲚⲒⲘ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲘϨⲀⲖ ⲈϤⲤⲔⲀⲒ ⲎⲈϤⲘⲞⲞⲚⲈ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲤⲰϢⲈ ⲚϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲄⲚⲞϪⲔ.

8 ⲘⲎ ⲈϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲞⲂⲦⲈ ⲘⲠⲈϮⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ. ⲚⲄⲘⲞⲢⲔ ⲚⲄⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀⲈⲒ ϢⲀⲚϮⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲀⲤⲰ. ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲄⲞⲨⲰⲘ ⲚⲄⲤⲰ.

9 ⲘⲎ ⲞⲨⲚⲦⲈⲠϨⲘϨⲀⲖ ϨⲘⲞⲦ ϪⲈ ⲀϤⲢⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ.

10 ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚϨⲈ ϨⲰⲦⲦⲎⲞⲨⲦⲚ. ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲢϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲀϪⲒⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲚϨⲈⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲀⲦϢⲀⲨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲞⲚ ⲈⲀⲀϤ ⲠⲈⲚⲦⲀⲚⲀⲀϤ.

11 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲚⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲘⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ

12 ⲈϤⲂⲎⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲨϮⲘⲈ ⲀⲘⲎⲦ ⲢⲢⲰⲘⲈ ⲈⲨⲤⲞⲂⲀϨ ⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲈ

13 ⲈⲨϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲤⲀϨ ⲚⲀ ⲚⲀⲚ.

14 ⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲂⲰⲔ ⲘⲀⲦⲞⲨⲰⲦⲚ ⲈⲚⲞⲨⲎⲎⲂ. ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲂⲎⲔ ⲀⲨⲦⲂⲂⲞ

15 ⲚⲦⲈⲢⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀϤⲦⲂⲂⲞ ⲀϤⲔⲞⲦϤ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈϤϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ

16 ⲀϤⲠⲀϨⲦϤ ϨⲀ ⲢⲀⲦϤ ⲈϪⲚ ⲠⲈϤϨⲞ ⲈϤϢⲠ ϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲞⲨⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤⲠⲈ.

17 ⲀⲒⲤ ⲆⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ. ⲘⲎ ⲘⲠⲈⲠⲒⲘⲎⲦ ⲦⲂⲂⲞ. ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲔⲈⲮⲒⲤ

18 ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲒⲘⲎⲦⲒ ⲠⲒϢⲘⲘⲞ.

19 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄⲂⲰⲔ.

20 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲎⲨ ⲦⲚⲀⲨ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲈⲢⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲎⲞⲨ ⲀⲚ ϨⲚ ⲞⲨϮϨⲦⲎϤ.

21 ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲚⲈⲨⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ. ⲎⲠⲎ. ⲈⲒⲤ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲤⲀ ⲚϨⲞⲨⲚ.

22 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲚϨⲈⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲨϨⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲀⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲘⲚⲀⲨ.

23 ⲚⲤⲈϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲒⲤϨⲎⲎⲦⲈ ϤⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲎϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲘⲠⲢⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ

24 ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲂⲢⲎϬⲈ ⲈϢⲀⲤⲢⲞⲨⲞⲒⲚ ϨⲀⲦⲠⲈ ⲚⲤⲢⲞⲨⲞⲒⲚ ⲈϪⲘⲠⲔⲀϨ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.

25 ϨⲀⲠⲤ ⲆⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲦⲢⲈϤϢⲈⲠϨⲀϨ ⲚϨⲒⲤⲈ ⲚⲤⲈⲦⲤⲦⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲒⲄⲈⲚⲈⲀ.

26 ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲰϨⲈ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.

27 ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲰϨⲈ ⲈⲐⲀⲎ ⲘⲠⲔⲀⲦⲀⲔⲖⲨⲤⲘⲞⲤ ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲨⲤⲰ ⲈⲨϪⲒϨⲒⲘⲈ ⲈⲨϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲘϨⲀⲒ ϢⲀⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲚⲰϨⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦϬⲒⲂⲰⲦⲞⲤ ⲀⲠⲔⲀⲦⲀⲔⲖⲨⲤⲘⲞⲤ ⲈⲒ ⲀϤⲦⲀⲔⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

28 ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲖⲖⲰⲦ ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲨⲤⲰ ⲈⲨϢⲰⲠ ⲈⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲦⲰϬⲈ ⲈⲨⲔⲰⲦ

29 ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲚⲦⲀⲖⲰⲦ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲤⲞⲆⲞⲘⲀ ⲀⲨⲔⲰϨⲦ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚⲘⲞⲨⲐⲎⲚ ⲀϤⲦⲀⲔⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ.

30 ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ.

31 ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈⲦϨⲒϪⲈⲚⲈⲠⲰⲢ ⲈⲢⲈⲚⲈϤϨⲚⲀⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲈϤⲎⲒ. ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϤⲒⲦⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϨⲚ ⲦⲤⲰϢⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲠⲀϨⲞⲨ.

32 ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲐⲒⲘⲈ ⲖⲖⲰⲦ

33 ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲦⲀⲚϨⲈ ⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ. ϤⲚⲀⲤⲞⲢⲘⲈⲤ. ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲞⲢⲘⲈⲤ ϤⲚⲀⲦⲀⲚϨⲞⲤ.

34 ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲒⲞⲨϢⲎ ⲞⲨⲚⲤⲚⲀⲨ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨϬⲖⲞϬ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲤⲈⲚⲀϪⲒⲞⲨⲀ ⲚⲤⲈⲔⲀⲞⲨⲀ

35 ⲞⲨⲚⲤⲚⲦⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲚⲞⲨⲦ ϨⲒⲞⲨⲤⲞⲠ ⲤⲈⲚⲀϪⲒⲞⲨⲈⲒ ⲚⲤⲈⲔⲀⲞⲨⲈⲒ.

36 [--]

37 ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲦⲰⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲈⲚⲀⲈⲦⲞⲤ ⲚⲀⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲢⲞϤ.