Luke 16

Coptic: Sahidic NT

Studovat vnitřní smysl

← Luke 15   Luke 17 →

1 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲆⲈ ⲚϢⲦⲞⲨⲎⲦ ϪⲈ ϤϪⲰⲰⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϤϨⲨⲠⲀⲢⲬⲞⲚⲦⲀ

2 ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϮⲤⲰⲦⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲂⲎⲦⲔ. ⲀⲨⲠⲰⲠ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲔⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲘⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ϪⲒⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲔⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒ.

3 ⲠⲈϪⲈⲠⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲎⲦ ϪⲈ ⲈⲒⲚⲀⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀϤⲒ ⲚⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲦⲞⲞⲦ ⲘⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϬⲢⲎ ⲀⲨⲰ ϮϢⲒⲠⲈ ⲈⲦⲰⲂⲀϨ.

4 ⲀⲒⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲈⲒⲚⲀⲢⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨϢⲀⲚϤⲒⲦ ϨⲚ ⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ. ⲈⲨⲈϪⲒⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲨⲎⲒ.

5 ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲈ ⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠϢⲞⲢⲠ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲈ ⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲎⲢ ⲈⲢⲞⲔ

6 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϢⲈ ⲂⲂⲀⲦⲞⲤ ⲚⲚⲈϨ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϪⲒⲠⲈⲔⲤϨⲀⲒ ⲚⲄϨⲘⲞⲞⲤ ϬⲈⲠⲎ ⲚⲄⲤϨⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨ.

7 ⲘⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲞⲨⲚⲞⲨⲎⲢ ⲈⲢⲞⲔ. ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϢⲈ ⲚⲔⲞⲢⲞⲤ ⲚⲤⲞⲨⲞ. ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϪⲒⲠⲈⲔⲤϨⲀⲒ ⲚⲄⲤϨⲀⲒ ⲈϨⲘⲈⲚⲈ.

8 ⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲈⲠⲀⲒⲚⲞⲨ ⲘⲠⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠϪⲒⲚϬⲞⲚⲤ ϪⲈ ⲀϤⲈⲒⲢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘ ⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ϨⲈⲚⲤⲀⲂⲈ ⲚⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲈⲦⲈⲨⲄⲈⲚⲈⲀ.

9 ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ. ⲔⲀϨⲈⲚϢⲂⲎⲢ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲀⲘⲘⲰⲚⲀⲤ ⲚⲦⲀⲆⲒⲔⲒⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤϢⲀⲚⲰϪⲚ. ⲈⲨⲈϪⲒⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲤⲔⲎⲚⲎ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

10 ⲠⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲚ ⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲆⲒⲔⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲞⲨⲀⲆⲒⲔⲞⲤ ⲞⲚ ⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ.

11 ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲀⲘⲘⲰⲚⲀⲤ ⲚⲀⲆⲒⲔⲞⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲦⲀⲚϨⲈⲦ ⲦⲎⲞⲨⲦⲚ ⲈⲠⲈⲦⲈϨⲰⲰϤ ⲠⲈ.

12 ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲢⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲈⲘⲠⲰⲦⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲦⲈⲠⲰⲦⲚ ⲠⲈ.

13 ⲘⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲖⲖⲀⲀⲨ ⲈⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲤⲚⲀⲨ ⲎⲄⲀⲢ ϤⲚⲀⲘⲈⲤⲦⲈⲞⲨⲀ ⲚϤⲘⲈⲢⲈⲞⲨⲀ ⲎⲚϤⲀⲚⲈⲬⲈⲞⲨⲀ ⲚϤⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲞⲨⲀ ⲘⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲢ ϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲘⲠⲀⲘⲘⲰⲚⲀⲤ.

14 ⲀⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲆⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϨⲈⲚⲘⲀⲒϨⲞⲘⲚⲦ ⲚⲈ. ⲀⲨⲔⲰⲘϢ ⲚⲤⲰϤ.

15 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲈⲦⲦⲘⲀⲒⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲦⲘⲚⲦϪⲀⲤⲒϨⲎⲦ ⲈⲦϨⲚⲢⲢⲰⲘⲈ. ⲞⲨⲂⲞⲦⲈ ⲦⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

16 ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲀⲨⲠⲰϨ ϢⲀⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ. ϪⲒⲚⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲤⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲈⲢⲞⲤ.

17 ⲤⲘⲞⲦⲚ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲠⲈ ⲚⲘⲠⲔⲀϨ ⲠⲀⲢⲀⲄⲈ ⲎⲈⲦⲢⲈⲞⲨϢⲰⲖϨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ.

18 ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲚⲈϪ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲘⲔⲈⲨⲈⲒ ϤⲞ ⲚⲚⲞⲈⲒⲔ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲘⲔⲈⲨⲈⲒ ⲈⲀⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲚⲞϪⲤ ⲈⲂⲞⲖ. ϤⲞ ⲚⲚⲞⲈⲒⲔ.

19 ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲒⲚⲈⲨⲎ ⲈϢⲀϤϮ ϨⲒⲰⲰϤ ⲚⲞⲨϪⲎϬⲈ ⲚⲘⲞⲨϢⲚⲤ ⲈϤⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ ⲘⲘⲎⲚⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ.

20 ⲚⲈⲨⲚⲞⲨϨⲎⲔⲈ ⲆⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈϤⲚⲎϪ ϨⲚ ⲦⲈϤϨⲀⲒⲦ ⲈϤⲞ ⲚⲤⲀϢ

21 ⲈϤⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒ ⲈⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϢⲀⲨϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲘⲠⲢⲘⲘⲀⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲔⲈⲞⲨϨⲞⲞⲢ ϢⲀⲨⲈⲒ ⲚⲤⲈⲖⲰϪϨ ⲚⲚⲈϤⲤⲀϢ.

22 ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲠϨⲎⲔⲈ ⲘⲞⲨ ⲚⲤⲈϪⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲔⲞⲨⲚϤ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲀⲠⲔⲈⲢⲘⲘⲀⲞ ⲆⲈ ⲘⲞⲨ ⲀⲨⲦⲞⲘⲤϤ.

23 ⲀϤϤⲒⲀⲦϤ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲀⲘⲚⲦⲈ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ϨⲈⲚⲂⲀⲤⲀⲚⲞⲤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲘⲠⲞⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϨⲚ ⲔⲞⲨⲚϤ

24 ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲚⲀ ⲚⲀⲒ. ⲘⲀⲦⲚⲚⲈⲨ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲚϤⲤⲈⲠϨⲦⲎϤ ⲘⲠⲈϤⲦⲎⲎⲂⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϤⲔⲂⲈⲠⲀⲖⲀⲤ ϪⲈ ϮⲘⲞⲔϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲔⲰϨⲦ.

25 ⲠⲈϪⲈⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲀⲔϪⲒ ⲚⲚⲈⲔⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲰⲚⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϨⲰⲰϤ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲈⲤⲞⲖⲤⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲤⲈⲘⲞⲨⲔϨ ⲘⲘⲞⲔ.

26 ⲘⲚⲚⲤⲀⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲬⲀⲤⲘⲀ ⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲚⲘⲎⲦⲈ ϨⲒⲞⲨⲤⲞⲠ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲈϪⲒⲞⲞⲢ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲚⲈⲨⲈϢϬⲘϬⲞⲘ. ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲈⲨⲈϢϪⲒⲞⲞⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈ ⲦⲎⲞⲨⲦⲚ ⲚⲀⲚ.

27 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ϪⲈ ϮⲤⲞⲠⲤ ⲚⲦⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲈⲔⲈϪⲞⲞⲨϤ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ

28 ⲞⲨⲚϮϮⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲤⲞⲚ ϪⲈ ⲈϤⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲈⲒ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲠⲈⲒⲘⲀ ⲂⲂⲀⲤⲀⲚⲞⲤ.

29 ⲠⲈϪⲈⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲞⲨⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲘⲀⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰⲞⲨ.

30 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲀ ⲂⲰⲔ ϢⲀⲢⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲤⲈⲚⲀⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ

31 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲚⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲒⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲞⲨⲀ ⲞⲚ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲚ.

← Luke 15   Luke 17 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1749, 1861, 2252, 2588, 2636, 3305, 3703 ...

Apocalypse Revealed 206, 282, 553, 662, 664, 725, 749 ...

Conjugial Love 41

Divine Providence 100, 134, 250

The Lord 9, 10, 42

Sacred Scripture 40, 90

Life 2, 17

Heaven and Hell 365, 456, 570

The Last Judgment 17, 19

True Christianity 215, 278, 288, 341, 437, 475, 500 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 228, 239

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: