John 9

Studie

  

1 ⲀⲨⲰ ⲈϤⲠⲀⲢⲀⲄⲈ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈϤⲞ ⲚⲂⲖⲖⲈ.

2 ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲚⲞⲨϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲢⲚⲞⲂⲈ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ϪⲚ ⲚⲈϤⲈⲒⲞⲦⲈ ⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϪⲠⲞϤ ⲈϤⲞ ⲂⲂⲖⲖⲈ.

3 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲢⲚⲞⲂⲈ ⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲚⲈϤⲔⲈⲈⲒⲞⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

4 ϢϢⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ ϨⲞⲤⲞⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲠⲈ. ⲤⲚⲎⲨ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲨϢⲎ ϨⲞⲦⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀϢ ϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϨⲎⲦⲤ.

5 ϨⲞⲤⲞⲚ ϮϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲚⲄ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

6 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀϤⲚⲈϪ ⲞⲨⲠⲀϬⲤⲈ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲀϤⲦⲀⲘⲒⲈ ⲞⲨⲞⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲀϬⲤⲈ ⲀϤϪⲈϨ ⲠⲞⲘⲈ ⲈⲚⲈϤⲂⲀⲖ

7 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲚⲄⲈⲒⲀ ⲠⲈⲔϨⲞ ϨⲚ ⲦⲔⲞⲖⲨⲘⲂⲎⲐⲢⲀ ⲘⲠⲤⲒⲖⲰⲀⲘ ⲠⲀⲒ ⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ. ⲀϤⲂⲰⲔ ϬⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲀⲠⲈϤϨⲞ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ

8 ⲚⲈⲦϨⲒ ⲦⲞⲨⲰϤ ϬⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲢⲈϤⲦⲰⲂⲀϨ ⲠⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲠⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦϢⲈⲦ ⲘⲚⲦⲚⲀⲀ.

9 ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲈⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ.

10 ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲀϢ ϬⲈ ⲚϨⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲔⲂⲀⲖ.

11 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲘⲒⲈ ⲞⲨⲞⲘⲈ ⲀϤϪⲈϨ ⲚⲀⲂⲀⲖ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲈⲠⲤⲒⲖⲰϨⲀⲘ ⲚⲄⲈⲒⲀ ⲠⲈⲔϨⲞ. ⲀⲒⲂⲰⲔ ϬⲈ ⲀⲒⲈⲒⲀ ⲠⲀϨⲞ ⲀⲨⲰ ⲀⲈⲒⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

12 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ.

13 ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈⲚⲈϤⲞ ⲂⲂⲖⲖⲈ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ.

14 ⲚⲈ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲦⲀⲘⲒⲈ ⲠⲞⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ.

15 ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ϬⲈ ⲞⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ. ϪⲈ ⲚⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲈⲤϬⲞⲨⲞⲘⲈ ⲈⲚⲀⲂⲀⲖ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲀ ⲠⲀϨⲞ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

16 ⲠⲈϪⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚϤϨⲀⲢⲈϨ ⲀⲚ ⲈⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲞⲨⲚϢϬⲞⲘ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲢⲚⲈⲒⲘⲀⲒⲚ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈ ⲞⲨⲤⲬⲒⲤⲘⲀ ϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ.

17 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲞⲚ ⲘⲠⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲈϤⲞ ⲂⲂⲖⲖⲈ. ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ϪⲈ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲔⲂⲀⲖ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ.

18 ⲚⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϬⲈ ⲀⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲂⲖⲖⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ϢⲀⲚⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ

19 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲚⲞⲨⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲚϢⲎⲢⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚϪⲠⲞϤ ⲈϤⲞ ⲚⲂⲖⲖⲈ. ⲚⲀϢ ϬⲈ ⲚϨⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

20 ⲀⲚⲈϤⲈⲒⲞⲦⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲚϪⲠⲞϤ ⲈϤⲞ ⲚⲂⲖⲖⲈ.

21 ⲚⲀϢ ⲆⲈ ⲚϨⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲎⲚⲒⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲦⲞϤ ϨⲰⲰϤ ⲀϤⲢ ⲦⲈ ⲚϢⲀϪⲈ ϨⲀⲢⲞϤ.

22 ⲚⲦⲀⲨϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲈⲒⲞⲦⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲚⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰ ⲄⲀⲢ ⲈⲨⲤⲘⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ. ⲈϤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲠⲞⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲞⲤ.

23 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲈϤⲈⲒⲞⲦⲈ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲢⲚⲞϬ ⲘⲀϪⲚⲞⲨϤ.

24 ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ϬⲈ ⲞⲚ ⲈⲠⲢⲰⲘⲈ ⲘⲠⲘⲈϨⲤⲈⲠ ⲤⲚⲀⲨ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲈϤⲞ ⲚⲂⲖⲖⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲞⲨⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ.

25 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲎ. ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ. ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲞⲨⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ. ϪⲈ ⲚⲈⲒⲞ ⲚⲂⲖⲖⲈ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϮⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

26 ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ ⲚⲀⲔ. ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲔⲂⲀⲖ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ.

27 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲈⲒⲞⲨⲰ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲞⲨ ⲞⲚ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲈϢ ⲤⲞⲦⲘⲈϤ ⲘⲎ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀϤ.

28 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲠ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ.

29 ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ. ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲠⲈ.

30 ⲀⲠⲢⲰⲘⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲢⲰ ⲦⲈ ⲦⲈϢⲠⲎⲢⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲀⲂⲀⲖ.

31 ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲢⲘ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲞⲨⲀ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ. ϢⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ.

32 ϪⲒⲚ ⲈⲚⲈϨ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲈⲚⲂⲀⲖ ⲚⲞⲨⲀ ⲈⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈϤⲞ ⲚⲂⲖⲖⲈ.

33 ⲈⲚⲈ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ. ⲚⲈϤⲚⲀϢⲢ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲰⲂ ⲀⲚ ⲠⲈ.

34 ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞⲔ ⲦⲎⲢⲔ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲔⲚⲀϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ.

35 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.

36 ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲈⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

37 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲔ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ.

38 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ

39 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ] ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲨϨⲀⲠ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲂⲖⲖⲈ.

40 ⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲚϬⲒ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲀⲚⲚ ϨⲈⲚⲂⲖⲖⲈ.

41 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲚⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲂⲖⲖⲈ ⲚⲈ ⲘⲘⲚ ⲚⲞⲂⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲠⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈⲦⲚⲚⲞⲂⲈ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ.