John 7

Studie

  

1 ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲚⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲚⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ϪⲈ ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲘⲞⲞⲨⲦϤ.

2 ⲚⲈϤϨⲎⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠϢⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲦⲈⲤⲔⲎⲚⲞⲠⲎⲄⲒⲀ.

3 ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲨ. ϪⲈ ⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲦⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ.

4 ⲘⲈⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲢϨⲰⲂ ϨⲘ ⲠϨⲰⲠ ⲀⲨⲰ ⲚϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲤⲀ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ. ⲈϢϪⲈ ⲔⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲀⲒ. ⲞⲨⲞⲚϨⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

5 ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲔⲈⲤⲚⲎⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ.

6 ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲠⲀⲞⲨⲞⲒϢ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠⲀⲦϤⲈⲒ. ⲠⲈⲦⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲆⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲤⲂⲦⲰⲦ ⲚⲤⲎⲨ ⲚⲒⲘ.

7 ⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲈⲤⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϤⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲞⲒ ϪⲈ ϮⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ϪⲈ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ ⲤⲈϨⲞⲞⲨ.

8 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠϢⲀ. ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲘⲠⲀϮⲚⲞⲨ ⲈⲈⲒ ⲈⲠⲈⲈⲒϢⲀ. ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲠⲀⲞⲨⲞⲒϢ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ.

9 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲀϤϬⲰ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ.

10 ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠϢⲀ. ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲦⲞϤ ϨⲰⲰϤ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨϨⲰⲠ.

11 ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲎ.

12 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈ ⲞⲨⲔⲢⲘⲢⲘ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ϨⲚ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲠⲈ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲠⲖⲀⲚⲀ ⲘⲠⲘⲎⲎϢⲈ.

13 ⲚⲈ ⲘⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲈⲚⲦⲞⲒ ϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲎⲎ ⲦϤ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲞⲦⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

14 ϨⲚ ⲦⲘⲎⲦⲈ ⲆⲈ ⲘⲠϢⲀ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲢⲠⲈ ⲀϤϮⲤⲂⲰ.

15 ⲚⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲠⲀⲒ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲤϨⲀⲒ ⲈⲘⲠⲞⲨⲦⲤⲀⲂⲞϤ.

16 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲀⲤⲂⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲰⲒ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲦⲈ.

17 ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲢϨⲚⲀϤ ⲈⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ϤⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲒⲤⲂⲰ ϪⲈⲚ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲈ. ϪⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲈⲒϢⲀϪⲈ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀⲦ.

18 ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲠⲈⲦϢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲘⲈⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

19 ⲘⲎ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞⲒ.

20 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ. ϪⲈ ⲞⲨⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲠⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲔ. ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲘⲞⲞⲨⲦⲔ.

21 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲒⲀⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲦⲎⲢⲦⲚ

22 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϮⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲤⲂⲂⲈ. ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲒⲞⲦⲈ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲤⲂⲂⲈ ⲢⲰⲘⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ

23 ⲈϢϪⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲢⲰⲘⲈ ϪⲒ ⲤⲂⲂⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈϤⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ. ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲚⲞϬⲤ ⲈⲢⲞⲈⲒ ϪⲈ ⲀⲈⲒⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲦⲎⲢϤ ϨⲘ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

24 ⲘⲠⲢⲔⲢⲒⲚⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒ ϨⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠϨⲀⲠ ⲘⲘⲈ.

25 ⲚⲈⲨⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ϬⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲢⲘⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲠⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈⲦⲞⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲈⲘⲞⲞⲨⲦϤ.

26 ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲠⲈ ϤϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈϪⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲀⲚ. ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲀⲨⲈⲒⲘⲈ ⲚⲀⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ. ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

27 ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲒ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲠⲈ. ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲠⲈ.

28 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲀϤϪⲒ ϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲘⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ.

29 ⲀⲚⲞⲔ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ϮϢⲞⲞⲠ ϨⲀ ϨⲦⲎϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ.

30 ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲚⲤⲀ ϬⲞⲠϤ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲦⲈϤϬⲒϪ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲦⲈϤⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒ.

31 ⲀϨⲀϨ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲒ ⲘⲎ ⲈϤⲚⲀⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲘⲘⲀⲒⲚ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲀⲒ ⲀⲀⲨ.

32 ⲀⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ϬⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲨⲔⲢⲘⲢⲘ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚϨⲈⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϬⲞⲠϤ.

33 ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲈⲦⲒ ⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲠⲈϮϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ.

34 ⲦⲈⲦⲚⲀϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘϨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀϢⲈⲒ ⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ.

35 ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲦⲰⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲦⲚⲚⲀϨⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲘⲎ ⲈϤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲆⲒⲀⲤⲠⲞⲢⲀ ⲚⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲚϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ.

36 ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞϤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘϨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀϢⲈⲒ ⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ.

37 ϨⲢⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲞϬ ⲚⲦⲈ ⲠϢⲀ ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲞⲂⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲒ ϢⲀⲢⲞⲈⲒ ⲚϤⲤⲰ.

38 ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲞⲞⲤ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲈⲒⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲀϨⲀⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤⲞⲚϨ.

39 ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϪⲒⲦϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨϪⲒ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦϤϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲠⲈ.

40 ϨⲞⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲀⲘⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.

41 ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ.

42 ⲚⲦⲀⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲀⲚ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲠϮⲘⲈ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦϤ.

43 ⲀⲨⲠⲰⲢϪ ϬⲈ ϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ.

44 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲈⲨⲞⲨⲰϢ ⲈϬⲞⲠϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲚⲈϤϬⲒϪ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ.

45 ⲀⲨⲂⲰⲔ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ϢⲀ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲎ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲚⲚⲦϤ.

46 ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈ ⲢⲰⲘⲈ ϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲈ.

47 ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲖⲀⲚⲀ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ.

48 ⲘⲎ ⲀⲖⲀⲀⲨ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲎⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲪⲎⲢⲒⲤⲀⲒⲞⲤ.

49 ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲒⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲈ ⲚϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲤⲈϢⲞⲞⲠ ϨⲀⲠⲤⲀϨⲞⲨ.

50 ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ϢⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ.

51 ϪⲈ ⲘⲎ ⲠⲈⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ.

52 ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲰⲰⲔ ⲞⲚ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ϨⲞⲦϨⲦ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲄⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ.

53 [--]

  
Scroll to see more.