John 6

Studie

  

1 ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲂⲰⲔ ⲈⲠⲒⲔⲢⲞ ⲚⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲚⲦⲒⲂⲈⲢⲒⲀⲤ.

2 ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲚⲀⲨ ⲠⲈ ⲈⲘⲘⲀⲒⲚ ⲈⲚⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦϢⲰⲚⲈ.

3 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲦⲞⲞⲨ ⲀϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

4 ⲚⲈϤϨⲎⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲠϢⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ.

5 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲀϤϤⲒ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞϤ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ. ϪⲈ ⲈⲚⲚⲀϢⲈⲠ ⲞⲈⲒⲔ ⲦⲰⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀⲞⲨⲰⲘ

6 ⲚⲦⲀϤϪⲈⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲈϤⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲚⲦⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦϤⲚⲀⲀⲀϤ.

7 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲚϢⲎⲦ ⲚⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ ⲚⲞⲒⲔ ⲚⲀⲢⲀϢⲦⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϪⲒ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ.

8 ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.

9 ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲈⲨⲚ ϮⲞⲨ ⲚⲞⲒⲔ ⲚⲒⲰⲦ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲘ ⲦⲂⲦ ⲤⲚⲀⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲚⲀⲢ ⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲘⲎⲎϢⲈ.

10 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞϪⲞⲨ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚⲢⲰⲘⲈ ϬⲈ ⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲨⲚⲀⲢ ⲀϮⲞⲨ ⲚϢⲞ.

11 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲀϤϪⲒ ⲚⲚⲞⲒⲔ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲀϤϮ ⲚⲚⲈⲦⲚⲎϪ. ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲒⲦϤ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲦⲂⲦ.

12 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲈⲒ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲖⲀⲔⲘ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲈⲈⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲖⲀⲀⲨ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ.

13 ⲀⲨⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ϬⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲈϨ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲔⲞⲦ ⲚⲖⲀⲔⲘ ⲈⲀⲨⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠϮⲞⲨ ⲚⲞⲒⲔ ⲚⲒⲰⲦ.

14 ⲚⲢⲰⲘⲈ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲘⲀⲒⲚ ⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲀⲘⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

15 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲎⲨ ⲚⲤⲈⲦⲞⲢⲠϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲀⲀϤ ⲚⲢⲢⲞ. ⲀϤⲤⲈϨⲦϤ ⲞⲚ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲦⲞⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀϤ.

16 ⲚⲦⲈⲢ ⲈⲢⲞⲨϨⲈ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ. ⲀⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ

17 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀⲖⲈ ⲈⲠϪⲞⲈⲒ ⲈⲦⲢⲈⲨⲈⲒ ⲈⲠⲒⲔⲢⲞ ⲚⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ. ⲚⲈ ⲀⲠⲔⲀⲔⲈ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲘⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲒ ϢⲀⲢⲞⲞⲨ.

18 ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲆⲈ ⲚⲦⲎⲨ ⲚⲂⲞⲖ ⲀⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ

19 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϨⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀϪⲞⲨⲦⲎ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ ⲎⲘⲀⲀⲂ. ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲒϪⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲈⲀϤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϪⲞⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ.

20 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ.

21 ⲚⲈⲨⲞⲨⲰϢ ϬⲈ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲖⲞϤ ⲈⲠϪⲞⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀⲠϪⲞⲈⲒ ⲘⲞⲞⲚⲈ ⲈⲠⲈⲔⲢⲞ ⲈⲚⲈⲨⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲢⲞϤ.

22 ⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒ ⲠⲒⲔⲢⲞ ⲚⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲀⲨⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲚ ϬⲈϪⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲤⲀ ⲠⲎ ⲈⲚⲦⲀ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲖⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲒⲤ ⲀⲖⲈ ⲈⲠϪⲞⲒ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲀⲨ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨⲂⲰⲔ.

23 ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲈⲚⲔⲈⲈϪⲎⲨ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲒⲂⲈⲢⲒⲀⲤ ϨⲀⲦⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲈⲘ ⲠⲞⲈⲒⲔ ⲈⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲈϪⲰϤ.

24 ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ϬⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲀⲨⲀⲖⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈϪⲎⲨ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲒⲤ.

25 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϨⲒ ⲠⲒⲔⲢⲞ ⲚⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ. ⲚⲦⲀⲔⲈⲒ ⲈⲠⲈⲈⲒⲘⲀ ⲚⲀϢ ⲚⲚⲀⲨ.

26 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈϨⲈⲚⲘⲀⲒⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲞⲒⲔ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲒ.

27 ⲘⲠⲢⲢϨⲰⲂ ⲈⲦⲈϨⲢⲈ ⲈⲦⲚⲀⲦⲀⲔⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈϨⲢⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲦⲀⲀⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ.

28 ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲀϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

29 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀⲠⲎ ⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ.

30 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲘⲘⲀⲒ ⲚⲠⲈⲦⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲔ. ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠϨⲰⲂ ⲈⲦⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ.

31 ⲀⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲘⲀⲚⲚⲀ ϨⲚ ⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ. ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ. ϪⲈ ⲀϤϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲞⲒⲔ ⲈⲨⲞⲘϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ.

32 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲞⲈⲒⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲠⲈⲦϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲘⲠⲞⲈⲒⲔ ⲘⲘⲈ.

33 ⲠⲞⲈⲒⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚϤϮ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

34 ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲀ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲞⲈⲒⲔ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ.

35 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲈⲒⲔ ⲘⲠⲰⲚϨ. ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞⲒ ⲚϤⲚⲀϨⲔⲞ ⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲚϤⲚⲀⲈⲒⲂⲈ ⲀⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

36 ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ.

37 ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ϤⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞⲒ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞⲒ ⲚϮⲚⲀⲚⲞϪϤ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ.

38 ϪⲈ ⲚⲦⲀⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲦⲢⲀⲈⲒⲢⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲀⲞⲨⲰϢ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ.

39 ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲞⲨⲤⲞⲨ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ.

40 ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲈϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲘⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ.

41 ⲚⲈⲨⲔⲢⲘⲢⲘ ϬⲈ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ϪⲈ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲒⲔ ⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ.

42 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲠⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲚⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ. ⲚⲀϢ ϬⲈ ⲚϨⲈ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ.

43 ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲘⲠⲢⲔⲢⲘⲢⲘ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ.

44 ⲘⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲖⲖⲀⲀⲨ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲞⲈⲒ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚⲦⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲤⲰⲔ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲦⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ.

45 ϤⲤⲎϨ ϨⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒ ⲤⲂⲰ ϤⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞⲈⲒ.

46 ⲚⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲞⲨⲀ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲰⲦ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲰⲦ.

47 ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

48 ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲒⲔ ⲘⲠⲰⲚϨ.

49 ⲀⲚⲈⲦⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲘⲀⲚⲚⲀ ϨⲚ ⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲨ.

50 ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲞⲒⲔ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢϢⲀⲞⲨⲀ ⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎ ⲦϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲞⲨ.

51 ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲒⲔ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲞⲒⲔ ϤⲚⲀⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲠⲞⲒⲔ ⲆⲈ ⲈϮⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ϨⲀ ⲠⲰⲚϨ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

52 ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲚⲈⲨⲘⲒϢⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲀϢ ϮⲚⲀⲚ ⲚⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲈⲨⲞⲘⲤ.

53 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲘⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲰ ⲘⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ. ⲘⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ.

54 ⲠⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲰ ⲘⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ.

55 ⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲄⲀⲢ ⲞⲨϨⲢⲈ ⲘⲘⲈⲈ ⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲞⲨⲤⲰ ⲘⲘⲈⲈ ⲠⲈ.

56 ⲠⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲰ ⲘⲠⲀⲤⲚⲞϤ ϤⲚⲀϬⲰ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

57 ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲰⲦ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲞⲚϨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲒⲰⲦ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲞⲘⲚⲦ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϨⲰⲰϤ ⲞⲚ ⲚⲀⲰⲚϨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ.

58 ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲞⲒⲔ ⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲚⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲀⲚ ⲈⲚⲦ ⲀⲚⲒⲞⲦⲈ ⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲨ. ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲒⲞⲒⲔ ϤⲚⲀⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

59 ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϨⲚ ⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ.

60 ϨⲀϨ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲀϢⲦ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀϢ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ.

61 ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ϪⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲔⲢⲘⲢⲘ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ.

62 ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲚⲀⲨ ϬⲈ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲚⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈϤⲚϨⲎⲦϤ ⲚϢⲞⲢⲠ.

63 ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈⲦⲦⲀⲚϨⲞ. ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ϮϨⲎⲨ ⲀⲚ ⲖⲖⲀⲀⲨ. ⲚϢⲀϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲠⲈ

64 ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲚⲤⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ. ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

65 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲘⲚϢ ϬⲞⲘ ⲖⲖⲀⲀⲨ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲞⲒ. ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚⲤⲈⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲒⲰⲦ.

66 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀϨⲀϨ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲂⲰⲔ ⲈⲠⲀϨⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲖⲞ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ.

67 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲘⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲂⲰⲔ.

68 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲚⲀⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲦⲚⲦⲞⲞⲦⲔ.

69 ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

70 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲀⲒⲤⲈⲦⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲞⲨⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲈ.

71 ⲚⲈϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ. ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ.

  
Scroll to see more.