Matthew 28

Study

         

1 ⲢⲞⲨϨⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲦⲞⲞⲨⲒ ⲈⲪⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀⲤⲒ ⲚϪⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϮⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲒⲚⲎ ⲚⲈⲘ ϮⲔⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ.

2 ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲔⲞⲢⲔⲈⲢ ⲘⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲢⲰϤ ⲘⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲰϤ.

3 ⲠⲈϤⲤⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲞⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲈⲦⲈⲂⲢⲎ ϪⲞⲨⲞϨ ⲦⲈϤϨⲈⲂⲤⲰ ⲈⲤⲞⲨⲞⲂϢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲬⲒⲰⲚ.

4 ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲦⲈϤϨⲞϮ ⲀⲨⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ.

5 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϮⲈⲘⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲀϢϤ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ.

6 ϤⲬⲎ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲀⲚ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀϤⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ.

7 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀϪⲞⲤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ϤⲚⲀⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

8 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲘϨⲀⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϬⲞϪⲒ ⲈⲦⲀⲘⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

9 ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲬⲈⲢⲈⲦⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ.

10 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀⲦⲀⲘⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨ.

11 ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲒⲤ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲔⲞⲨⲤⲦⲰⲆⲒⲀ ⲀⲨⲒ ⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲀⲨⲦⲀⲘⲈ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲒ.

12 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲢ ⲞⲨⲤⲞϬⲚⲒ ⲀⲨϬⲒ ⲚϨⲀⲚϨⲀⲦ ⲈⲨⲘⲠϢⲀ ⲀⲨⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲘⲀⲦⲞⲒ

13 ϪⲈ ⲀϪⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲚϪⲰⲢϨ ⲀⲨⲞⲖϤ ⲚϬⲒⲞⲨⲒ ϨⲰⲤ ⲆⲈ ⲈⲚⲚⲔⲞⲦ.

14 ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲚⲈⲐⲈⲦϨⲐⲎϤ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲈⲈⲢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀⲐⲢⲰⲞⲨϢ.

15 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨϬⲒ ⲚⲚⲒϨⲀⲦ ⲀⲨⲒⲢⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀⲂⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲤⲰⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲪⲞⲞⲨ.

16 ⲠⲒⲒⲀ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϮⲚⲈⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ.

17 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲨϬⲒⲤⲀⲚⲒⲤ.

18 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨϮⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ.

19 ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲘⲀⲤⲂⲰ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲰⲘⲤ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲪⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ.

20 ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲀⲢⲈϨ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲒϨⲈⲚϨⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲬⲎ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϢⲀ ⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ.

Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.