Matthew 24

Study

         

1 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲒⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ.

2 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲞⲨⲬⲀ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲤⲈⲚⲀⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ.

3 ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲆⲈ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒϪⲰⲒⲦ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲤⲀⲠⲤⲀ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϪⲞⲤ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲐⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϢ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈⲔϪⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲦϦⲀⲎ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ.

4 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲢⲬⲀⲤ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲤⲈⲢⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ.

5 ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲄⲀⲢ ⲒϦⲈⲚ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲤⲈⲢⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎϢ.

6 ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈϨⲀⲚⲂⲰⲦⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲘⲎ ⲘⲂⲰⲦⲤ ⲀⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲢϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ϨⲰϮ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲦϦⲀⲎ ϢⲰⲠⲒ.

7 ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲰⲚϤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϨⲔⲞ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲀ.

8 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲎ ⲚⲚⲒⲚⲀⲔϨⲒ ⲚⲈ.

9 ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲨⲈϮ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲠϨⲞϪϨⲈϪ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϦⲈⲦⲈⲂ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ.

10 ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲬⲀ ⲦⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϮ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲘⲈⲤⲦⲈ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ.

11 ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈⲨⲈⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲤⲈⲢⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎϢ.

12 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀϢⲀⲒ ⲚⲦⲈϮⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲈⲤⲈϨⲢⲞϢ.

13 ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲀⲒ ⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ.

14 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲀⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ϦⲈⲚϮⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲤⲈⲒ ⲚϪⲈϮϦⲀⲎ.

15 ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲤⲰϤ ⲚⲦⲈⲠϢⲀϤⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲆⲀⲚⲒⲎⲖ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲪⲎ ⲈⲦⲰϢ ⲘⲀⲢⲈϤⲔⲀϮ.

16 ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨⲪⲰⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲦⲰⲞⲨ.

17 ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠϪⲈⲚⲈⲪⲰⲢ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲈⲖ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲈϤⲎⲒ.

18 ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲪⲀϨⲞⲨ ⲈⲈⲖ ⲠⲈϤϨⲂⲞⲤ.

19 ⲞⲨⲞⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲘⲂⲞⲔⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϮϬⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ.

20 ⲦⲰⲂϨ ⲆⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲪⲰⲦ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲢⲰ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

21 ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲞϪϨⲈϪ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲈϤⲢⲎϮ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϢⲀ ϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲞⲚ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲎⲖ ϪⲈ ⲀⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲔⲞⲨϪⲒ ⲠⲈ ⲚⲚⲀⲨⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ⲆⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲔⲞⲨϪⲒ.

23 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲒⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϤⲦⲀⲒ ⲒⲈ ϤⲦⲎ ⲘⲠⲈⲢⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦⲞⲨ.

24 ⲈⲨⲈⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϮ ⲚϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢⲒ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲤⲈⲤⲰⲢⲈⲘ ⲚⲚⲀⲔⲈⲤⲰⲦⲠ.

25 ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲒⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

26 ⲈϢⲰⲠ ⲞⲨⲚ ⲀⲨϢⲀⲚϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲈϤϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ⲘⲠⲈⲢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲈϤϦⲈⲚ ⲚⲒⲦⲀⲘⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲢⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦⲞⲨ.

27 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲒⲤⲈⲦⲈⲂⲢⲎϪ ⲈϢⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲀⲠⲈⲒⲈⲂⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲤⲀⲠⲈⲘⲈⲚⲦ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠϪⲒⲚⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ.

28 ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ϮϢⲞⲖϨⲤ ⲘⲘⲞϤ ϢⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲘⲀⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲀϦⲰⲘ.

29 ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲆⲈ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲪⲢⲎ ⲈϤⲈⲈⲢⲬⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒⲞϨ ⲚⲚⲈϤϮ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲤⲒⲞⲨ ⲈⲨⲈϨⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲈⲨⲈⲔⲒⲘ.

30 ⲦⲞⲦⲈ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲨⲈⲚⲈϨⲠⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲨⲖⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲚⲎ ⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒϬⲎⲠⲒ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲰⲞⲨ.

31 ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲦⲀⲞⲨⲞ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲄⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲐⲰⲞⲨϮ ⲚⲚⲈϤⲤⲰⲦⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϤⲦⲞⲨ ⲐⲎⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲀⲨⲢⲎϪⲞⲨ ⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ϢⲀ ⲀⲨⲢⲎϪⲞⲨ.

32 ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲂⲰ ⲚⲔⲈⲚⲦⲈ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ⲈϮⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϢⲰⲠ ϨⲎⲆⲎ ⲚⲦⲈⲚⲈⲤϪⲀⲖ ϬⲚⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲈⲤϪⲰⲂⲒ ϮⲞⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ϤϦⲈⲚⲦ ⲚϪⲈⲠⲒϢⲰⲘ.

33 ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲤϦⲈⲚⲦ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲚⲒⲢⲰⲞⲨ.

34 ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲤⲒⲚⲒ ϢⲀⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ.

35 ⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲀⲤⲒⲚⲒ ⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨⲤⲒⲚⲒ.

36 ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈⲘⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲒⲰⲦ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ.

37 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲰⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ.

38 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲀⲨϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦϦⲀϪⲰϤ ⲘⲠⲒⲔⲀⲦⲀⲔⲖⲨⲤⲘⲞⲤ ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲤⲰ ⲈⲨϬⲒⲤϨⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϬⲒϨⲀⲒ ϢⲀ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲀ ⲚⲰⲈ ϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲔⲒⲂⲰⲦⲞⲤ ⲘⲘⲞϤ

39 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲈⲘⲒ ϢⲀⲦⲈϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲀⲦⲀⲔⲖⲨⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲈⲖ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠϪⲒⲚⲒ ⲘⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ.

40 ⲦⲞⲦⲈ ⲂⲈⲨⲬⲎ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲨⲈⲞⲖϤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲨⲈⲬⲀϤ.

41 ⲤⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲚⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲨⲚⲒ ⲞⲨⲒ ⲈⲨⲈⲞⲖⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲒ ⲈⲨⲈⲬⲀⲤ.

42 ⲢⲰⲒⲤ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲀϢ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ.

43 ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲚⲈⲂⲎⲒ ⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲠⲤⲞⲚⲒ ⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀϤ ϦⲈⲚⲀϢ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲀϤⲚⲀⲢⲰⲒⲤ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲬ ⲀϤ ⲈϬⲒ ⲘⲠⲈϤⲎⲒ.

44 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϨⲰⲦⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ϪⲈ ϦⲈⲚϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲀⲢⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲎⲞⲨ ⲚϦⲎⲦⲤ.

45 ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲀ ⲠⲈ ⲠⲒⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲂⲰⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲀⲂⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲬⲀϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈϮ ⲚⲦⲞⲨϦⲢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲎⲒⲤ.

46 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦϤ ⲘⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲘϤ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ.

47 ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϤⲚⲀⲬⲀϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲀϤ ⲦⲎⲢϤ.

48 ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚϪⲞⲤ ⲚϪⲈⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲎⲦ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲰⲤⲔ.

49 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲚⲈϤϢⲪⲎ ⲢⲚⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲤⲰ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲐⲀϦⲒ.

50 ⲈϤⲈⲒ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚϤϪⲞⲨϢⲦ ϦⲀϪⲰϤ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ.

51 ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲪⲞⲢϪϤ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲘⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲬⲰ ⲚⲦⲈϤⲦⲞⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲞⲂⲒ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲪⲢⲒⲘⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲚⲀϪϨⲒ.

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.