Matthew 16

Studie

  

1 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲈⲞⲤ ⲈⲨⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ⲈⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ.

2 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲀⲢⲞⲨϨⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲪⲈ ⲞⲨϪⲀⲘⲎ ⲈⲤⲐⲢⲞϢⲢⲈϢ.

3 ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲀⲦⲞⲞⲨⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲞⲞⲨ ⲦⲪⲢⲰ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲐⲢⲞϢⲢⲈϢ ⲚⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲤⲄⲚⲞⲪⲞⲤ ⲚⲒϢⲞⲂⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲤⲞⲘⲤ ⲈⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲘⲠⲀⲒⲤⲎⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ

4 ϪⲈ ⲠⲒϪⲰⲞⲨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲰⲒⲔ ϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲚⲞⲨⲦⲎ ⲒϤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲒⲰⲚⲀ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲬⲀⲨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲘⲎⲢ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲈⲢⲠⲰⲂϢ ⲈϢⲈⲠ ⲰⲒⲔ ⲚⲰⲞⲨ.

6 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀϨⲐⲎⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠϢⲈⲘⲎⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲈⲞⲤ.

7 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲚϬⲒ ⲰⲒⲔ ⲚⲈⲘⲀⲚ.

8 ⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀ ⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲦⲈⲚ ⲰⲒⲔ ⲘⲘⲀⲨ.

9 ⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲀⲚ ⲈⲠⲒⲈ ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈ ⲚϢⲞ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲞⲨⲎⲢ ⲚⲔⲞⲦ.

10 ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲒⲌ ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲦⲈⲠⲒⲆ ⲚϢⲞ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲞⲨⲎⲢ ⲘⲂⲒⲢ.

11 ⲠⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲀϮ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲀⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲰⲒⲔ ⲀⲢⲈϨ ⲆⲈ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠϢⲈⲘⲎⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲈⲞⲤ.

12 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲔⲀϮ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠϢⲈⲘⲎⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲰⲒⲔ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲈⲞⲤ.

13 ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲚⲒⲤⲀ ⲚⲦⲈⲔⲈⲤⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲈ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ.

14 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲚ ϪⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲒⲈⲢⲈⲘⲒⲀⲤ ⲒⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ.

15 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲒⲘ.

16 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲚϦ.

17 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲔ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲂⲀⲢⲒⲰⲚⲀ ϪⲈ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲈⲘ ⲤⲚⲞϤ ⲀⲚ ⲀϤϬⲰⲢⲠ ⲘⲪⲀⲒ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲠⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

18 ⲀⲚⲞⲔ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲒⲈⲔⲰⲦ ⲚⲦⲀⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϨⲒϪⲈⲚ ⲦⲀⲒⲠⲈⲦⲢⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲠⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲀⲘⲈⲚϮ ⲚⲚⲞⲨϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲈⲢⲞⲤ.

19 ⲈⲒⲈϮ ⲚⲀⲔ ⲚⲚⲒϢⲰϢⲦ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲤⲞⲚϨϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲤⲞⲚϨ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲂⲎⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

20 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘϪⲞⲤ ⲚϨⲖⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

21 ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲀⲘⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϦⲒⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ Ⲅ- ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲦⲰⲚϤ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲀϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲖⲈⲰⲤ ⲚⲀⲔ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲚⲚⲈ ⲪⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞⲔ.

23 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲤⲀⲘⲈⲚϨⲎⲒ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲬⲘⲈⲨⲒ ⲀⲚ ⲈⲚⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ.

24 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ ⲘⲀⲢⲈϤϪⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲢⲈϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ.

25 ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈϤⲈⲦⲀⲔⲞⲤ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲈϤⲈϪⲈⲘⲤ.

26 ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϢⲀⲚϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϤϮⲞⲤⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ.

27 ⲠϢⲎⲢⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲦⲞⲦⲈ ⲈϤⲚⲀϮ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ.

28 ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲤⲈⲚⲀϪⲈⲘϮⲠⲒ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϢⲀⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲒⲰⲦ.

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.