Matthew 14

Study

         

1 ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲒⲦⲈⲦⲢⲀⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈⲦⲤⲘⲎ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

2 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ ⲚⲐⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚⲒϪⲞⲘ ⲤⲈⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϦⲎⲦϤ.

3 ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲞⲚϨϤ ⲀϤⲬⲀϤ ϦⲈⲚⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ ⲈⲐⲂⲈ ⲎⲢⲰⲆⲒⲀⲤ ⲦⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ.

4 ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ϪⲈ ⲤϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲀⲚ ⲈϬⲒⲦⲤ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲀϤⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ ϪⲈ ⲚⲀϤⲬⲎ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ϨⲰⲤ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.

6 ⲈⲦⲀ ⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲘⲒⲤⲒ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲀⲤϬⲞⲤϪⲈⲤ ⲚϪⲈⲦϢⲈⲢⲒ ⲚⲎⲢⲰⲆⲒⲀⲤ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲢⲀⲚⲀϤ ⲚⲎⲢⲰⲆⲎⲤ.

7 ϦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲀϤⲈⲢⲀⲚⲀϢ ⲈϤⲈⲢⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒⲚ ⲈϮ ⲚⲀⲤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲤⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ.

8 ⲚⲐⲞⲤ ⲆⲈ ⲀⲦⲈⲤⲘⲀⲨ ⲦⲤⲀⲂⲞⲤ ⲠⲈϪⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲀ ⲦⲀⲪⲈ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲎⲒ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ ϨⲒ ⲞⲨⲂⲒⲚⲀϪ.

9 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠϨⲎⲦ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞ ⲘⲔⲀϨ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲀⲚⲀⲨϢ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲢⲞⲦⲈⲂ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲈⲦⲎⲒⲤ.

10 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲀϤⲰⲖⲒ ⲚⲦⲀⲪⲈ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎ ⲤϦⲈⲚ ⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ.

11 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲚⲤ ϨⲒ ⲠⲒⲂⲒⲚⲀϪ ⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚϮⲀⲖⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϮⲀⲖⲞⲨ ⲦⲎⲒⲤ ⲚⲦⲈⲤⲘⲀⲨ.

12 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲈⲖ ϮϢⲞⲖϨⲤ ⲀⲨⲐⲞⲘⲤⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲀⲨⲦⲀⲘⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

13 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ϨⲒ ⲞⲨϪⲞⲒ ⲈⲞⲨⲘⲀⲚϢⲀϤⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲢⲀⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲂⲀⲔⲒ.

14 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲚϨⲎⲦ ϦⲀⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ.

15 ⲈⲦⲀ ⲢⲞⲨϨⲒ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲒ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲘⲀ ⲞⲨϢⲀϤⲈ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲚⲀⲨ ⲀϤⲤⲒⲚⲒ ⲬⲀ ⲠⲒⲘⲎ ϢⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲚⲒϮⲘⲒ ⲚⲤⲈϢⲰⲠ ⲚϨⲀⲚϦⲢⲎⲞⲨⲒ ⲚⲰⲞⲨ.

16 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲤⲈⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲚⲦⲞⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲞⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨⲞⲨⲰⲘ.

17 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲈ ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲂⲦ Ⲃ.

18 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲘⲚⲀⲒ.

19 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲈⲐⲢⲈ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲢⲰⲦⲈⲂ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲒⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲈ ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲈⲂⲦ ⲂⲀϤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲪⲀϢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲚⲒⲰⲒⲔ ⲚⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲀⲨϮ ⲚⲚⲒⲘⲎϢ.

20 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲖ ⲠϨⲞⲨⲞ ⲚⲚⲒⲖⲀⲔϨ ⲀⲨⲘⲀϨ ⲒⲂ ⲚⲔⲞⲦ ⲈⲨⲘⲈϨ.

21 ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲚⲀⲨⲈⲢ ⲈⲚϢⲞ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲀⲖⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲤϨⲒⲘⲒ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲈⲢⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲒⲚ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲀⲖⲎⲒ ⲈⲠϪⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲰⲔ ϦⲀϪⲰϤ ⲈⲘⲎⲢ ϢⲀⲦⲈϤⲬⲀ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲈⲂⲞⲖ.

23 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲬⲀ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲦⲰⲞⲨ ⲤⲀⲠⲤⲀ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲈⲦⲀ ⲢⲞⲨϨⲒ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲈⲚⲀϤⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ.

24 ⲠⲒϪⲞⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲀⲨ ⲔⲈ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ ⲈⲨϮⲞⲨⲂⲎϤ ⲚϪⲈⲚⲒϪⲞⲖ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲐⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϮⲞⲨⲂⲎϤ ⲠⲈ.

25 ϦⲈⲚ ϮⲘⲀϨⲆ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲈⲢϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲀϤⲒ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ ⲀⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨϨⲞⲢⲦϤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮϨⲞϮ ⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ.

27 ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲆⲈ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ.

28 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲒ ϨⲀⲢⲞⲔ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒⲘⲰⲞⲨ.

29 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠⲒϪⲞⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲘⲞϢⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲚⲒⲘⲰⲞⲨ ⲈⲒ ϨⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

30 ⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲐⲎⲞⲨ ⲀϤⲈⲢϨⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲰⲘⲤ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲀϨⲘⲈⲦ.

31 ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲤⲞⲨⲦⲈⲚ ⲦⲈϤϪⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲀ ⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲀⲔⲈⲢϨⲎ Ⲧ Ⲃ-.

32 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲀⲖⲎⲒ ⲈⲠⲒϪⲞⲒ ⲀϤϨⲈⲢⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲐⲎⲞⲨ

33 ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲨϨⲒ ⲠⲒϪⲞⲒ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲚⲐⲞⲔ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.

34 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϪⲒⲚⲒⲞⲢ ⲈⲘⲎⲢ ⲀⲨⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲄⲈⲚⲚⲎⲤⲀⲢⲈⲐ.

35 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲦϨⲈⲘⲔⲎⲞⲨⲦ.

36 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲚⲤⲈϬⲒ ⲚⲈⲘ ⲠϢⲦⲀϮ ⲚⲦⲈⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨϬⲒ ⲀⲨⲚⲞϨⲈⲘ.

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.