Matthew 12

Studie

  

1 ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲢⲞϮ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲀⲨϨⲔⲞ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲤⲰⲖⲠ ⲚⲤⲀⲚⲒϦⲈⲘⲤ ⲈⲞⲨⲰⲘ.

2 ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤ ⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲤⲈⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈⲦⲤϢⲈ ⲚⲀⲒϤ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

3 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲰϢ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲀ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲀⲒϤ ⲈⲦⲀϤϨⲔⲞ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲈⲘⲀϤ.

4 ⲠⲰⲤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲰⲒⲔ ⲚⲦⲈϮⲠⲢⲞⲐⲈⲤⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲀⲤⲘⲠϢⲀ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲚⲒⲞⲨⲎⲂ ⲘⲘⲀⲨⲦⲞⲨ.

5 ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲰϢ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎ ⲒϦⲈⲚ ⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲚⲒⲞⲨⲎⲂ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲤⲈⲤⲰϤ ⲘⲠⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲞⲂⲒ ϬⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ.

6 ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲒⲤ ϨⲞⲨⲞ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ.

7 ⲈⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲞⲨⲚⲀⲒ ϮⲞⲨⲀϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲀⲚ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϮ ϨⲀⲠ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲚⲒⲀⲦⲚⲞⲂⲒ.

8 ⲠϬⲞⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ.

9 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲞⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ.

10 ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲢⲈ ⲦⲈϤϪⲒϪ ϢⲞⲨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚ ⲤϢⲈ ⲚⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲚ ⲈⲢⲞϤ.

11 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲞⲨⲈⲤⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲪⲀⲒ ϨⲈⲒ ⲈⲞⲨϢⲒⲔ ϦⲈⲚⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲘⲎ ϤⲚⲀⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲚⲦⲈϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ.

12 ⲒⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲦ ⲈⲞⲨⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲀⲨⲎⲢ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲤϢⲈ ⲚⲈⲢⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

13 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ϪⲈ ⲤⲞⲨⲦⲈⲚ ⲦⲈⲔϪⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲞⲨⲦⲰⲚⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϮⲬⲈϮ.

14 ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲀⲨⲈⲢ ⲞⲨⲤⲞϬⲚⲒ ϦⲀⲢⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲦⲀⲔⲞϤ.

15 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ⲀϤⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

16 ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ.

17 ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.

18 ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲀⲀⲖⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲢⲀⲚⲎ ⲒⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϮⲘⲀϮ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲒⲈⲬⲰ ⲘⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀϨⲒϪⲰϤ ⲈϤⲈⲦⲀⲘⲈ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲨϨⲀⲠ.

19 ⲚⲚⲈϤϢϬⲚⲎⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲦⲈϤⲤⲘⲎ ϦⲈⲚⲚⲒⲠⲖⲀⲦⲒⲀ.

20 ⲞⲨⲔⲀϢ ⲈϤϦⲈⲘϦⲰⲘ ⲚⲚⲈϤⲔⲀϢϤ ⲞⲨⲤⲞⲖ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲚⲈϤϬⲈⲚⲞϤ ϢⲀⲦⲈϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒϨⲀⲠ ⲈⲨϬⲢⲞ.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲨⲈⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ.

22 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲂⲈⲖⲖⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲈⲂⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲪⲀϦⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲂⲞ ⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ.

23 ⲚⲀⲨⲦⲞⲘⲦ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ.

24 ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲪⲀⲒ ϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϦⲈⲚϨⲖⲒ ⲈⲂⲎⲖ ϦⲈⲚⲂⲈⲖⲌⲈⲂⲞⲨⲖ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ.

25 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲚⲞⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲤϢⲀⲚⲪⲰϢ ⲈϨⲢⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲤ ϢⲀⲤϢⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲂⲀⲔⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲒⲈ ⲎⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲨϢⲀⲚⲪⲰϢ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨⲦⲞⲨ ⲘⲠⲀⲨϢⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲠⲈⲦϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲒⲈ ⲀϤⲪⲰϢ ⲈϨⲢⲀϤ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲚ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲀϢⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲤ.

27 ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϦⲈⲚⲂⲈⲖⲌⲈⲂⲞⲨⲖ ϮϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲒⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲈⲨⲈⲈⲢⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ.

28 ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚⲞⲔ ϮϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲀ ⲀⲤⲪⲞϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

29 ⲒⲈ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲠⲒϪⲰⲢⲒ ⲚⲦⲈϤϨⲰⲖⲈⲘ ⲚⲚⲈϤⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲀϤϢⲦⲈⲘⲤⲰⲚϨ ⲘⲠⲒϪⲰⲢⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϨⲰⲖⲈⲘ ⲘⲠⲈϤⲎⲒ.

30 ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲈⲘⲎⲒ ⲀⲚ ⲀϤϮⲞⲨⲂⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲈⲢⲤⲨⲚⲀⲄⲒⲤⲐⲈ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲀⲚ ϤϪⲰⲢ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ.

31 ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲞⲂⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϪⲈⲞⲨⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨⲈⲬⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲠⲒϪⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲚⲞⲨⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

32 ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϪⲈ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲤⲀⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈⲨⲈⲬⲀϤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀϪⲰ ϦⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲚⲞⲨⲬⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ.

33 ⲒⲈ ⲀⲢⲒ ⲠⲒϢϢⲎⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲒⲈ ⲀⲢⲒ ⲠⲒϢϢⲎⲚ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲠⲒⲞⲨⲦⲀϨ ϢⲀⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲒϢϢⲎⲚ.

34 ⲚⲒⲘⲒⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲀϪⲰ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚϨⲀⲚⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲠϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲒϨⲎ ⲦϢⲀⲢⲈ ⲠⲒⲢⲰ ⲤⲀϪⲒ.

35 ⲠⲒⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲀϨⲞ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ϢⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞ ⲘⲠⲒⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲀϨⲞ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ϢⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞ ⲚⲚⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

36 ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲤⲀϪⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϢⲞⲨⲒⲦ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϪⲞⲦⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲖⲞⲄⲞⲤ ϦⲀⲢⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲔⲢⲒⲤⲒⲤ.

37 ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲚⲈⲔⲤⲀϪⲒ ⲈⲔⲈⲘⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲔⲤⲀϪⲒ ⲈⲨⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲔ.

38 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲀϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲔ.

39 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲒϪⲰⲞⲨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲰⲒⲔ ϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲚⲞⲨⲦⲎⲒϤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲒⲰⲚⲀ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.

40 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲰⲚⲀ ⲈⲚⲀϤϦⲈⲚ ⲐⲚⲈϪⲒ ⲘⲠⲒⲔⲎⲦⲞⲤ ⲚⲄ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲄⲚⲈϪⲰⲢϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲈⲈⲢ ⲄⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲄⲚⲈϪⲰⲢϨ ϦⲈⲚⲠϨⲎⲦ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ.

41 ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲚⲈⲨⲎ ⲈⲨⲈⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲒϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀⲨⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲈⲠϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲦⲈⲒⲰⲚⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲞⲨⲞ ⲈⲒⲰⲚⲀ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ.

42 ϮⲞⲨⲢⲰ ⲚⲦⲈⲤⲀⲢⲎⲤ ⲈⲤⲈⲦⲰⲚⲤ ϦⲈⲚϮⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲒϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲀⲦ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤ ϨⲞⲨⲞ ⲈⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ.

43 ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ϢⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲀⲚⲘⲀⲚⲀⲐⲘⲰⲞⲨ ⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲘⲀⲚⲘⲦⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲀϤϪⲒⲘⲒ.

44 ⲦⲞⲦⲈ ϢⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲦⲀⲤⲐⲞ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲀⲎⲒ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲘϤ ⲈϤⲤⲢⲰϤⲦ ⲈϤⲤⲀⲢϨ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲤⲈⲖⲤⲰⲖ.

45 ⲦⲞⲦⲈ ϢⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚⲔⲈⲌ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲨϨⲰⲞⲨ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤⲒ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒϦⲀⲈⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲈⲚⲈϤϨⲞⲨⲀϮ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲒϪⲰⲞⲨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ.

46 ϨⲰⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲒⲤ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ.

47 ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲦⲈⲔⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲔⲤⲚⲎⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲤⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲔ

48 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲦⲈ ⲦⲀⲘⲀⲨ ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲈⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ.

49 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲞⲨⲦⲈⲚ ⲦⲈϤϪⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲦⲀⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ.

50 ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲠⲈⲦⲈϨⲚⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲀⲤⲰⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲦⲀⲘⲀⲨ.

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.