Mark 8

Study

         

1 ϦⲈⲚ ⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲞⲚ ⲈϤϢⲞⲠ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϤⲞϢ ϨⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ

2 ϪⲈ ϮϢⲈⲚϨⲎⲦ ϦⲀ ⲠⲀⲒⲘⲎϢ ϪⲈ ⲒⲤ Ⲅ- ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲤⲈⲞϨⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ

3 ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲀⲚⲬⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲞⲨⲎⲒ ⲚⲀⲦⲞⲨⲰⲘ ⲤⲈⲚⲀⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲔⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲀⲨϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ⲠⲈ.

4 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ϨⲀ ⲘⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲐⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲤⲒ ⲚⲰⲒⲔ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲎⲢ ⲚⲰⲒⲔ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ Ⲍ-.

6 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲢⲰⲦⲈⲂ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϬ ⲒⲘⲠⲒⲌ ⲚⲰⲒⲔ ⲀϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲀϤⲪⲀϢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲬⲰ ϦⲀⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲬⲰ ⲚⲀϨⲢⲈⲚ ⲠⲒⲘⲎϢ

7 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲦⲈⲂⲦ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀϤϪⲞⲤ ⲈⲐⲢⲞⲨⲬ ⲰⲚⲚⲀⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲚⲀϨⲢⲀⲨ.

8 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲰⲖⲒ ⲚⲚⲒϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲖⲀⲔϨ ⲌⲘⲂⲒⲢ

9 ⲚⲀⲨⲒⲢⲒ ⲚⲆ ⲚϢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

10 ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲀⲖⲎⲒ ⲈⲠⲒϪⲞⲒ ⲀϤⲒ ⲈⲚⲒⲤⲀ ⲚⲦⲈⲆⲀⲖⲘⲀⲚⲞⲨⲐⲀ.

11 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲔⲰϮ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲨⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ.

12 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϤⲒⲀϨⲞⲘ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀϦⲞ ⲠⲀⲒϪⲰⲞⲨ ϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲎ ⲒⲚⲒ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲚ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲚⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲘⲠⲀⲒϪⲰⲞⲨ.

13 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲬⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲀⲖⲎⲒ ⲀϤϢⲈ ⲈⲘⲎⲢ

14 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲠⲰⲂϢ ⲈϬⲒ ⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ϨⲒ ⲠⲒϪⲞⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲞⲨⲰⲒⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ

15 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠϢⲈⲘⲎⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠϢⲈⲘⲎⲢ ⲚⲎⲢⲰⲆⲎⲤ

16 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲰⲒⲔ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ.

17 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀϦⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲰⲒⲔ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲀϮ ⲀⲚ ϤⲐⲎⲘ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ

18 ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲂⲀⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲘⲀϢϪ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲪⲘⲈⲨⲒ ⲀⲚ

19 ⲘⲠⲒⲈ ⲚⲰⲒⲔ ⲈⲦⲀⲒⲪⲀϢⲞⲨ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲠⲒⲈ ⲚϢⲞ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲖ ⲞⲨⲎⲢ ⲚⲔⲞⲦ ⲚⲖⲀⲔϨ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲂ.

20 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲌ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲠⲒⲆ ⲚϢⲞ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲖ ⲞⲨⲎⲢ ⲘⲂⲒⲢ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲚⲖⲀⲔϨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ Ⲍ-.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲀϮ ⲀⲚ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲎⲐⲤⲀⲒⲆⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲂⲈⲖⲖⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ

23 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦϪⲒϪ ⲘⲠⲒⲂⲈⲖⲖⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲚϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒϮⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϨⲒⲐⲀϤ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲀϤⲬⲀ ⲚⲈϤϪⲒϪ ϨⲒϪⲰϤ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ.

24 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀⲨ ⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚϢϢⲎ ⲚⲈⲨⲘⲞϢⲒ.

25 ⲒⲦⲀ ⲞⲚ ⲀϤⲬⲀ ⲚⲈϤϪⲒϪ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨϪⲀⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲎⲢϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒϮⲘⲒ.

27 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲈⲚⲒϮⲘⲒ ⲚⲦⲈⲔⲈⲤⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ. ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲒⲘ.

28 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲀⲨϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲰⲘⲤ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ϪⲈ ⲎⲖⲒⲀⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ.

29 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲤ

30 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘϪⲞⲤ ⲚϨⲖⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ.

31 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϬⲒ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϦⲒⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϢⲞϢϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ Ⲅ- ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲦⲰⲚϤ.

32 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎ ⲤⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲀϤ.

33 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲪⲞⲚϨϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀϤⲈⲢⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲘⲠⲈⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲤⲀⲪⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲬⲘⲈⲨⲒ ⲀⲚ ⲈⲚⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲀ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ.

34 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲒⲘⲎϢ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲒ ⲤⲀⲘⲈⲚϨⲎⲒ ⲘⲀⲢⲈϤϪⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲒ

35 ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈϤⲈⲦⲀⲔⲞⲤ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈϤⲈⲚⲀϨⲘⲈⲤ.

36 ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϢⲀⲚϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϮⲞⲤⲒ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ.

37 ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ.

38 ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀϢⲒⲠⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚϨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲠϢⲎⲢⲒ ϨⲰϤ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϮϢⲒⲠⲒ ⲚⲀϤ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ϦⲈⲚⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.