Mark 2

Studie

  

1 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲞⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ϤⲚϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲎⲒ.

2 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲞⲨⲘⲎϢ ⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲘⲀⲨ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲒⲎⲒ ⲰⲖⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲠⲒⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ

3 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲈϤϢⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϤⲀⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲆⲚⲢⲰⲘⲒ

4 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲈⲚϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲠϪⲈⲚⲈⲪⲰⲢ ⲀⲨϬⲰⲢⲠ ⲚϮⲞⲨⲀϨⲤⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲒⲎⲒ ⲈⲚⲀⲨⲬⲎ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲔⲒ ⲀⲨⲬⲰ ⲘⲠⲒϬⲖⲞϪ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲔⲞⲦ ϨⲒⲰⲦϤ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲠⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϢⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲚⲈⲔⲚⲞⲂⲒ ⲤⲈⲬⲎ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ.

6 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀϦ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨϨⲈⲘⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ϦⲈⲚⲠⲞⲨϨⲎⲦ

7 ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϪⲈⲞⲨⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲬⲀ ⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲪⲚⲞⲨϮ.

8 ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲘⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲈ ⲤⲈⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲈⲚⲀⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ

9 ⲞⲨ ⲠⲈⲐⲘⲞⲦⲈⲚ ⲈϪⲞⲤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϢⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈⲔⲚⲞⲂⲒ ⲤⲈⲬⲎ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲚ ⲈϪⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲔϬⲖⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ

10 ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲬⲀ ⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϢⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ

11 ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲦⲰⲚⲔ ⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲔϬⲖⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲠⲈⲔⲎⲒ

12 ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲀϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈϤϬ ⲖⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲚⲈϨ.

13 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲒⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲚⲀϤⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ

14 ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲤⲒⲚⲒⲰⲞⲨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲖⲈⲨⲒ ⲚⲦⲈⲀⲖⲪⲈⲞⲤ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒ ⲠⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲒⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ.

15 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲢⲞⲦⲈⲂ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲎⲒ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚⲀⲨⲢⲞⲦⲈⲂ ⲚⲈⲘ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲀϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ

16 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ϪⲈ ϤⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ϤⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ϤⲤⲰ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ

17 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲤⲈⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϪⲞⲢ ⲘⲠⲒⲤⲎⲒⲚⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲞⲔϨ ⲚⲈⲦⲀⲒⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲐⲀϨⲈⲘ ⲚⲒⲐⲘⲎⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ.

18 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲢⲈ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎ ⲤⲚⲈⲘ ⲚⲀ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲀ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲤⲈⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚⲞⲨⲔ ⲆⲈ ⲤⲈⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ⲀⲚ

19 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲎⲦⲒ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲈⲐⲢⲈ ⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ϨⲰⲤ ⲈϤⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲰⲤ ⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ.

20 ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲨϢⲀⲚⲰⲖⲒ ⲘⲠⲒⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲦ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲦⲞⲦⲈ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲚⲎⲤⲦⲈⲨⲒⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ

21 ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲢⲈ ϨⲖⲒ ϨⲒ ⲞⲨⲦⲰⲒⲤ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲈⲞⲨϨⲂⲞⲤ ⲚⲀⲠⲀⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲒⲂⲈⲢⲒ ⲈⲖ ⲠⲒⲘⲞϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲀⲠⲀⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲞⲨⲪⲰϦ ϢⲰⲠⲒ ⲈϤϨⲰⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲀⲨϨⲒ ⲎⲢⲠ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲈⲀⲤⲔⲞⲤ ⲚⲀⲠⲀⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲒⲎⲢⲠ ⲪⲈϦ ⲚⲒⲀⲤⲔⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲒⲎⲢⲠ ⲦⲀⲔⲞ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲤⲔⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϢⲀⲨϨⲒ ⲎⲢⲠ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲈⲀⲤⲔⲞⲤ ⲘⲂⲈⲢⲒ.

23 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲦⲀϤⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲢⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲈⲨⲘⲞϢⲒ ⲈϤⲈϪ ϦⲈⲘⲤ.

24 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲢⲈ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲞⲨⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲚⲤϢⲈ ⲚⲀⲒϤ ⲀⲚ.

25 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲰϢ ⲈⲚⲈϨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀϤⲀⲒϤ ⲚϪⲈⲆⲀⲨⲒⲆ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϨⲔⲞ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲈⲘⲀϤ

26 ⲠⲰⲤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀϨⲢⲀϤ ⲚⲀⲂⲒⲀⲐⲀⲢ ⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲰⲒⲔ ⲚⲦⲈϮⲠⲢⲞⲐⲈⲤⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲈⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲚⲒⲞⲨⲎⲂ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲚⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈⲚⲀⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ.

27 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ.

28 ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲠⲈ ⲠϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ.

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.