Mark 16

Study

         

1 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϮⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲒⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲖⲰⲘⲎ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲨϢⲰⲠ ⲚϨⲀⲚⲤⲐⲞⲒⲚⲞⲨϤⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲒ ⲚⲦⲞⲨⲐⲀϨⲤϤ

2 ⲞⲨⲞϨ ⲚϨⲀⲚⲀⲦⲞⲞⲨⲒ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲘⲪⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀⲨⲒ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲈⲦⲀ ⲪⲢⲎ ϢⲀⲒ.

3 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀⲤⲔⲈⲢⲔⲈⲢ ⲘⲠⲒⲰⲚⲒ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲢⲰϤ ⲘⲠⲒⲘϨⲀⲨ.

4 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϤⲀⲒ ⲚⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲰⲚⲒ ϪⲈ ⲀⲨⲤⲔⲈⲢⲔⲰⲢϤ ⲚⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲠⲈ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨϦⲈⲖϢⲒⲢⲒ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲈϤϪⲎⲖ ⲚⲞⲨⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈⲤⲞⲨⲞⲂϢ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ.

6 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲒⲢⲈⲘⲚⲀⲌⲀⲢⲈⲐ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲀϢϤ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ϤϨⲀⲘⲚⲀⲒ ⲀⲚ ⲒⲤ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀⲨⲬⲀϤ ⲘⲘⲞϤ

7 ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀϪⲞⲤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ϤⲚⲀⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ.

8 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲚⲈⲀⲞⲨⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ⲄⲀⲢ ⲦⲀϨⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲰⲘⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϪⲈ ϨⲖⲒ ⲚϨⲖⲒ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ.

9 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲆⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲒⲦ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ϮⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲒⲚⲎ ⲐⲎ ⲈⲦⲀϤϨⲒ ⲠⲒⲌ ⲚⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲰⲦⲤ

10 ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲤϢⲈ ⲚⲀⲤ ⲀⲤϪⲞⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲨⲈⲢϨⲎⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲢⲒⲘⲒ

11 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ϤⲞⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀⲨⲞⲒ ⲚⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲠⲈ

12 ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲚⲀⲢⲈ Ⲃ- ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨⲘⲞϢⲒ ϨⲒ ⲞⲨⲘⲰⲒⲦ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲔⲈⲘⲞⲢⲪⲎ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ

13 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲨϪⲞⲤ ⲚⲚⲒⲤⲰϪⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ

14 ⲈⲠϦⲀⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲢⲞⲦⲈⲂ ⲚϪⲈⲠⲒⲒⲀ ⲘⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϮϢⲰϢ ⲚⲦⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲦⲞⲨⲘⲈⲐⲚⲀϢⲦϨⲎ ⲦϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ

15 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲦⲎⲢϤ.

16 ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲰⲘⲤ ⲈϤⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲤⲈⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ.

17 ⲚⲀⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲆⲈ ⲈⲨⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲀⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈⲨⲈϨⲒ ϨⲀⲚⲆⲈⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲈⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲀⲤⲠⲒ ⲚⲖⲀⲤ.

18 ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚϨⲞϤ ⲈⲨⲈϤⲒⲦⲞⲨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϪⲒϪ ⲔⲀⲚ ⲀⲨϢⲀⲚⲞⲨⲰⲘ ⲚⲞⲨⲈⲚⲬⲀⲒ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲈⲢⲂⲖⲀⲠⲦⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲬⲰ ⲚⲚⲞⲨϪⲒϪ ⲈϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲨϢⲰⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲞⲨϪⲀⲒ

19 ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲐⲢⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲀⲨⲞⲖϤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲪⲒⲰⲦ.

20 ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨϨⲒⲰⲒϢ ϦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲢⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲞ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲘⲎⲚ

Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.