Mark 14

Study

         

1 ⲚⲈ ⲚⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲦϢⲈⲘⲎ ⲢⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲈϨⲞⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲚⲦⲞⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲞϤ ⲚⲦⲞⲨϦⲞⲐⲂⲈϤ

2 ⲚⲀⲨϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲚⲀⲒⲤ ϦⲈⲚⲠϢⲀⲒ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲖⲀⲞⲤ

3 ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ϦⲈⲚⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲔⲀⲔⲤⲈϨⲦ ⲈϤⲢⲰⲦⲈⲂ ⲀⲤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲞⲔⲒ ⲚⲤⲞϪⲈⲚ ⲚⲚⲀⲢⲆⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦⲤ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲔⲎ ⲈⲚⲀϢⲈ ⲚⲤⲞⲨⲈⲚϤ ⲈⲀⲤϦⲞⲘϦⲈⲘ ⲘⲠⲒⲘⲞⲔⲒ ⲈⲀⲤϪⲞϢϤ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲀⲪⲈ.

4 ⲚⲀⲢⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ Ⲁ- ⲠⲀⲒⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲤⲞϪⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ

5 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲈϮ ⲘⲪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲚⲦ ⲚⲤⲀⲐⲈⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲦⲎ ⲒⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲘⲂⲞⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲠⲈ.

6 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲬⲀⲤ ⲀϦⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚϮϦⲒⲤⲒ ⲚⲀⲤ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲦⲀⲤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞϤ ⲚϦⲎⲦ.

7 ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲤⲈⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲈⲢⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲚ.

8 ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲤϬⲒⲦϤ ⲀⲤⲀⲒϤ ⲀⲤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲐⲀϨⲤ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲀⲒⲤⲞϪⲈⲚ ⲈⲠϪⲒⲚⲔⲞⲤⲦ.

9 ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲀⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲖⲒⲞⲚ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲪⲎ ϨⲰϤ ⲈⲦⲈ ⲐⲀⲒ ⲀⲒϤ ⲈⲨⲈⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨⲘⲈⲨⲒ ⲚⲀⲤ.

10 ⲞⲨⲞϨ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲒ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ϨⲀ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲞⲨ.

11 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲨⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨϨⲀⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲔⲰϮ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ϤⲚⲀⲦⲎⲒϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲨⲔⲈⲢⲒⲀ

12 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲦϢⲈⲘⲎ ⲢϨⲞⲦⲈ ⲈⲨϢⲰⲦ ⲘⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲈⲚϢⲈ ⲈⲐⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚⲤⲞⲂϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲒⲠⲀⲤⲬ Ⲁ

13 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲚⲦⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲈⲢⲀⲠⲀⲚⲦⲀⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈϤϤⲀⲒ ⲚⲞⲨϢⲞϢⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ

14 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈϤⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲀϪⲞⲤ ⲘⲠⲒⲚⲈⲂⲎⲒ ϪⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ϪⲈ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲠⲒⲘⲀⲚⲘⲦⲞⲚ ⲠⲒⲘⲀ ⲈϮⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

15 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ϤⲚⲀⲦⲀⲘⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲀ ⲈϤϬⲞⲤⲒ ⲈϤⲪⲞⲢϢ ⲈϤⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲂⲦⲰⲦϤ ⲚⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ.

16 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈϮⲂⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϪⲒⲘⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲈⲂⲦⲈ ⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ

17 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀ ⲢⲞⲨϨⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲀϤⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲒⲂ.

18 ⲈⲨⲢⲞⲦⲈⲂ ⲆⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲠⲈⲐⲚⲀⲦⲎ ⲒⲦ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘⲎⲒ

19 ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲈⲢⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲀⲒ ϪⲈ ⲘⲎⲦⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ

20 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲒⲂ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲤⲈⲠ ⲦⲈϤϪⲒϪ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϦⲈⲚϮϪⲎ.

21 ϪⲈ ⲠⲰⲎⲢⲒ ⲘⲈⲚ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϤⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϮ ⲘⲠϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲀϤ ⲠⲈ ⲘⲠⲞⲨⲘⲀⲤϤ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤⲪⲀϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϬⲒ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ.

23 ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲀⲪⲞⲦ ⲀϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲀϤϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲰ ⲚϦⲎⲦϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

24 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈϮⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲪⲞⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲈⲠϪⲒⲚⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ.

25 ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲦⲈⲦⲀⲒⲂⲰ ⲚⲀⲖⲞⲖⲒ ϢⲀ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲦⲎ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲒϢⲀⲚⲤⲞϤ ⲘⲂⲈⲢⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲤⲘⲞⲨ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒϪⲰⲒⲦ

27 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ϮⲚⲀϢⲀⲢⲒ ⲘⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϪⲰⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲤⲰⲞⲨ.

28 ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲐⲢⲒⲦⲰⲚⲦ ϮⲚⲀⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ.

29 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔⲀⲚ ⲀⲨϢⲀⲚⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ.

30 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲘⲪⲞⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨϮ ⲚⲤⲞⲠ ⲬⲚⲀϪⲞⲖⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲤⲞⲠ

31 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ϪⲈ ⲔⲀⲚ ⲀⲤϢⲀⲚⲪⲞϨ ⲚⲦⲀⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀⲔ ⲚⲚⲀϪⲞⲖⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ

32 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲨⲒⲞϨⲒ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲄⲈⲐⲤⲎⲘⲀⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲀⲘⲚⲀⲒ ϨⲰⲤ ϮⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ

33 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲖⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢϨⲎ ⲦⲤ ⲚϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲢⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ.

34 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ⲘⲞⲔϨ ϢⲀ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲞϨⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲢⲰⲒⲤ.

35 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲤⲒⲚⲒ ⲈⲦϨⲎ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲀϤϨⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲤⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ.

36 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲂⲂⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲀⲦⲞⲦⲔ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲤⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈϨⲚⲎⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈϨⲚⲀⲔ ⲚⲐⲞⲔ.

37 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲀϤϪⲈⲘⲞⲨ ⲈⲨⲚⲔⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲔⲚⲔⲞⲦ ⲘⲠⲈⲔϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲢⲰⲒⲤ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ.

38 ⲢⲰⲒⲤ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲒⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲘⲈⲚ ϤⲢⲰⲞⲨⲦ ϮⲤⲀⲢⲜ ⲆⲈ ⲞⲨⲀⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ⲦⲈ.

39 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲈⲦⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲀϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲢⲰ

40 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲞⲚ ⲀϤϪⲈⲘⲞⲨ ⲈⲨⲚⲔⲞⲦ ⲚⲀⲢⲈ ⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ⲄⲀⲢ ϨⲞⲢϢ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲈⲢⲞⲨⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀϤ.

41 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲘⲠⲒⲘⲀϨⲄ ⲚⲤⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲔⲞⲦ ϪⲈ ⲀⲤⲒ ⲚϪⲈϮⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲤⲈⲚⲀϮ ⲘⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈⲚⲈⲚϪⲒϪ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ.

42 ⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲎⲒⲦ.

43 ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲈⲦⲒ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲒⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲎϤⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ.

44 ϪⲈ ⲀϤϮ ⲚⲞⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈϮⲚⲀϮ ⲚⲞⲨⲪⲒ ⲈⲢⲰϤ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ϬⲒⲦϤ ⲀⲤⲪⲀⲖⲰⲤ

45 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮⲪⲒ ⲈⲢⲰϤ.

46 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲚ ⲚⲞⲨϪⲒϪ ⲈϪⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ

47 ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲀϤⲐⲈⲔⲈⲘ ϮⲤⲎϤⲒ ⲈⲀϤϮ ⲚⲞⲨϢⲀϢ ⲘⲪⲂⲰⲔ ⲘⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈϤⲘⲀϢϪ ⲈⲂⲞⲖ

48 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲎ ⲞⲨ ⲚⲤⲀⲞⲨⲤⲞⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲎϤⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲈ ⲈⲦⲀϨⲞⲒ

49 ⲚⲀⲒⲬⲎ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲎⲚⲒ ⲈⲒϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ

50 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲬⲀϤ ⲀⲨⲪⲰⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ

51 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨϦⲈⲖϢⲒⲢⲒ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲈϤϪⲎⲖ ⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲆⲞⲚⲒⲞⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈϤⲂⲰϢ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ

52 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲤⲰϪⲠ ⲚϮⲤⲨⲚⲆⲞⲚⲒⲞⲚ ⲀϤⲪⲰⲦ ⲈϤⲂⲎϢ.

53 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϬⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲀ ⲚⲒⲀⲢⲬⲈⲒⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ.

54 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲀⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲚϨⲈⲘⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲨⲠⲎ ⲢⲈⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲦϦⲘⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ

55 ⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲀⲚϮϨⲀⲚ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲠϪⲒⲚϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲒⲘⲒ ⲀⲚ.

56 ⲚⲀⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ϦⲀⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲞⲒ ⲚϨⲨⲤⲞⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ.

57 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲀⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ϦⲀⲢⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

58 ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲂⲰⲖ ⲘⲠⲀⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲀⲒⲘⲞⲨⲚⲔ ⲚϪⲒϪ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ Ⲅ- ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀⲐⲘⲞⲨⲚⲔ ⲚϪⲒϪ ϮⲚⲀⲔⲞⲦϤ

59 ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲀⲤⲞⲒ ⲚϨⲨⲤⲞⲤ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲦⲞⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ.

60 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈⲐⲘⲎϮ ⲀϤϢⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲔⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞⲔ.

61 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲬⲰ ⲚⲢⲰϤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϨⲖⲒ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲀⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϢⲈⲚϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲤⲘⲀⲢⲰⲞⲨⲦ

62 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲚϮϪⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϬⲎⲠⲒ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ.

63 ⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲪⲰϦ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ.

64 ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒϪⲈⲞⲨⲀ ⲞⲨ ⲈⲐⲞⲨⲞⲚϨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲢⲔⲀⲦⲀⲔⲢⲒⲚⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ϤⲞⲒ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲈⲪⲘⲞⲨ.

65 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈϨⲒⲐⲀϤ ϦⲈⲚϨⲢⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϨⲰⲂⲤ ⲘⲠⲈϤϨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈϮⲔⲈϨ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲢⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲢⲞⲔ ϮⲚⲞⲨ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲀⲨϬⲒⲦϤ ⲚϨⲀⲚⲀⲖⲰϪ.

66 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮⲀⲨⲖⲎ ⲀⲤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲂⲰⲔⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲀⲢⲬ ⲒⲈⲢⲈⲨⲤ

67 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤⲦϦⲘⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ϨⲰⲔ ⲚⲀⲔⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲚⲀⲌⲰⲢⲈⲞⲤ.

68 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲐⲞ ⲠⲈⲦⲈϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϮⲀⲨⲖⲎ

69 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈϮⲬⲈϮ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ.

70 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀϤϪⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲖⲎⲐⲰⲤ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲞⲤ.

71 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲈⲢⲀⲚⲀⲐⲈⲘⲀⲦⲒⲌⲒⲚ ⲚⲈⲘ ⲰⲢⲔ ϪⲈ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞϤ.

72 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲪⲘⲀϨⲤⲞⲠⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨϮ ⲚⲤⲞⲠⲂ ⲬⲚⲀϪⲞⲖⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲄ ⲚⲤⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲀϤⲢⲒⲘⲒ.

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.