Luke 3

Studie

  

1 ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲐⲘⲀϨ ⲒⲈ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲚⲦⲈⲐⲘⲈⲦϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲚⲦⲒⲂⲈⲢⲒⲞⲤ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲈϤⲞⲒ ⲚϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲚϪⲈⲠⲞⲚⲦⲒⲞⲤ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲦⲈⲦⲢⲀⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲚϪⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲦⲈⲦⲢⲀⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈⲦϨⲒⲆⲞⲨⲘⲈⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲦⲈⲦⲢⲀⲄⲰⲚⲒⲦⲎⲤ ⲚⲬⲰⲢⲀ ⲚⲈⲘ ⲖⲒⲤⲀⲚⲒⲞⲤ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲦⲈⲦⲢⲀⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈϮⲀⲂⲒⲖⲒⲚⲎ

2 ⲚⲀϨⲢⲀϤ ⲚⲀⲚⲚⲀ ⲚⲈⲘ ⲔⲀⲒⲀⲪⲀ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϪⲈⲚ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲌⲀⲬⲀⲢⲒⲀⲤ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ.

3 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϮⲠⲈⲢⲒⲬⲰⲢⲞⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲈϤϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲞⲨⲰⲘⲤ ⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲈⲠⲬⲀ ⲚⲞⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ.

4 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲠϪⲰⲘ ⲚⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲤⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲂⲦⲈ ⲪⲘⲰⲒⲦ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲚⲘⲞϢⲒ.

5 ϦⲈⲖⲖⲞⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨⲈⲘⲞϨ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲰⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲐⲀⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨⲈⲐⲈⲂⲒⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲔⲞⲖϪ ⲈⲨⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲦ ⲈϨⲀⲚⲘⲰⲒⲦ ⲈⲨϪⲎⲚ

6 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲠⲒⲤⲰⲦⲎ ⲢⲚⲦⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ.

7 ⲚⲀϤϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲚⲚⲒⲘⲎϢ ⲈⲐⲚⲎ ⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲈϬⲒⲰⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲚⲒⲘⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀϪⲰ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲦⲀⲘⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒϪⲰⲚⲦ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ.

8 ⲘⲀⲦⲀⲞⲨⲈ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲘⲠϢⲀ ⲚϮⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϪⲞⲤ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲦⲀⲚ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀⲒⲰⲚⲒ.

9 ϨⲎⲆⲎ ⲆⲈ ⲠⲒⲔⲈⲖⲈⲂⲒⲚ ϤⲬⲎ ϦⲀ ⲐⲚⲞⲨⲚⲒ ⲚⲚⲒϢϢⲎⲚ ϢϢⲎⲚ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲈⲚ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲤⲈⲚⲀⲔⲞⲢϪϤ ⲚⲤⲈϨⲒⲦϤ ⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ.

10 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎ ϢⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲀⲒϤ.

11 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢⲐⲎⲚ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲀϤ ⲘⲀⲢⲈϤϮ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲞⲚⲦⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚϦⲢⲎ ⲞⲨⲒ ⲚⲦⲀϤ ⲘⲀⲢⲈϤⲒⲢⲒ ⲞⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ.

12 ⲀⲨⲒ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲔⲈⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϬⲒⲰⲘⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲀⲒϤ.

13 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢ ϨⲖⲒ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦⲐⲎϢ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

14 ⲚⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲔⲈⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ϨⲰⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲀⲒϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲖⲈϢϪ ϨⲖⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϬⲒ ϨⲖⲒ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲢⲞⲨⲢⲀϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲮⲰⲚⲒⲞⲚ.

15 ⲈϤϪⲞⲨϢⲦ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲈⲐⲂⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ϪⲈ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

16 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ϮⲰⲘⲤ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈⲦϪⲞⲢ ⲈⲢⲞⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲈϮⲞⲨⲰ ⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲤⲈⲢ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲐⲰⲞⲨⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲈϤⲈⲈⲘⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ.

17 ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϦⲀⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ϦⲈⲚⲦⲈϤϪⲒϪ ⲈⲦⲞⲨⲂⲞ ⲘⲠⲈϤϬⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲐⲰⲞⲨϮ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲞ ⲈϮⲀⲠⲞⲐⲎⲔⲎ ⲠⲒⲦⲞϨ ⲆⲈ ϤⲚⲀⲢⲞⲔϨϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲚⲀⲦϬⲈⲚⲞ.

18 ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲀϤϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ.

19 ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲆⲈ ⲠⲒⲦⲈⲦⲢⲀⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈϤⲤⲞϨⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲎⲢⲰⲆⲒⲀⲤ ⲦⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ.

20 ⲀϤⲦⲞⲨϨⲞ ⲘⲠⲀⲒⲬⲈⲦ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲈⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ.

21 ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲰⲘⲤ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲰⲘⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ⲀⲤⲞⲨⲰⲚ ⲚϪⲈⲦⲪⲈ

22 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲘⲠⲤⲘⲞⲦ ⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϬⲢⲞⲘⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤⲘⲎ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲈⲦⲀⲒϮ ⲘⲀϮ ⲚϦⲎⲦϤ.

23 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲘⲀϨ ⲖⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲪⲀ ⲎⲖⲒ.

24 ⲪⲀ ⲘⲀⲦⲐⲀⲦ ⲪⲀ ⲖⲈⲨⲒ ⲪⲀ ⲘⲈⲖⲬⲒ ⲪⲀ ⲒⲀⲚⲚⲎ ⲪⲀ ⲒⲰⲤⲎⲪ

25 ⲪⲀ ⲘⲀⲦⲐⲀⲐⲒⲞⲨ ⲪⲀ ⲀⲘⲰⲤ ⲪⲀ ⲚⲀⲞⲨⲘ ⲪⲀ ⲈⲤⲢⲒⲘ ⲪⲀ ⲀⲄⲄⲈ

26 ⲪⲀ ⲘⲀⲀⲦ ⲪⲀ ⲘⲀⲦⲐⲀⲐⲒⲞⲨ ⲪⲀ ⲤⲎⲘⲈⲒⲚ ⲪⲀ ⲒⲰⲤⲎⲬ ⲪⲀ ⲒⲰⲆⲀ

27 ⲪⲀ ⲒⲰⲚⲀⲚ ⲪⲀ ⲢⲎⲤⲀ ⲪⲀ ⲌⲞⲢⲞⲂⲀⲂⲈⲖ ⲪⲀ ⲤⲀⲖⲀⲐⲒⲎⲖ ⲪⲀ ⲚⲎⲢⲒ.

28 ⲪⲀ ⲘⲈⲖⲬⲒ ⲪⲀ ⲀⲆⲆⲒ ⲪⲀ ⲔⲰⲤⲀⲘ ⲪⲀ ⲀⲖⲘⲀⲆⲀⲘ ⲪⲀ ⲎⲢ

29 ⲪⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨ ⲪⲀ ⲈⲖⲈⲌⲈⲢ ⲪⲀ ⲒⲰⲢⲒⲘ ⲪⲀ ⲘⲀⲦⲐⲀⲦ ⲪⲀ ⲖⲈⲨⲒ

30 ⲪⲀ ⲤⲒⲘⲈⲰⲚ ⲪⲀ ⲒⲞⲨⲆⲀ ⲪⲀ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲪⲀ ⲒⲰⲚⲀⲘ ⲪⲀ ⲈⲖⲒⲀⲔⲒⲘ

31 ⲪⲀ ⲘⲈⲖⲈⲀ ⲪⲀ ⲘⲈⲚⲚⲀ ⲪⲀ ⲘⲀⲦⲦⲀⲐⲀ ⲪⲀ ⲚⲀⲐⲀⲚ ⲪⲀ ⲆⲀⲨⲒⲆ.

32 ⲪⲀ ⲒⲈⲤⲤⲎ ⲪⲀ ⲒⲰⲂⲎⲆ ⲪⲀ ⲂⲞⲈⲤ ⲪⲀ ⲤⲀⲖⲘⲰⲚ ⲪⲀ ⲚⲀⲤⲤⲰⲚ

33 ⲪⲀ ⲀⲘⲒⲚⲀⲆⲀⲂ ⲪⲀ ⲀⲆⲘⲒⲚ ⲪⲀ ⲀⲢⲚⲒ ⲪⲀ ⲀⲤⲢⲰⲘ ⲪⲀ ⲪⲀⲢⲈⲤ ⲪⲀ ⲒⲞⲨⲆⲀ

34 ⲪⲀ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲪⲀ ⲒⲤⲀⲀⲔ ⲪⲀ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲪⲀ ⲐⲀⲢⲢⲀ ⲪⲀ ⲚⲀⲬⲰⲢ

35 ⲪⲀ ⲤⲀⲢⲞⲨⲬ ⲪⲀ ⲢⲀⲄⲀⲨ ⲪⲀ ⲪⲀⲖⲈⲬ ⲪⲀ ⲈⲂⲈⲢ ⲪⲀ ⲤⲀⲖⲀ

36 ⲪⲀ ⲔⲀⲒⲚⲀⲘ ⲪⲀ ⲀⲢⲪⲀⲜⲀⲆ ⲪⲀ ⲤⲈⲘ ⲪⲀ ⲚⲰⲈ ⲪⲀ ⲖⲀⲘⲈⲬ

37 ⲪⲀ ⲘⲀⲐⲨⲤⲀⲖⲀ ⲪⲀ ⲈⲚⲰⲬ ⲪⲀ ⲒⲀⲢⲆ ⲪⲀ ⲘⲀⲖⲈⲖⲈⲎⲖ ⲪⲀ ⲔⲀⲒⲚⲀⲘ

38 ⲪⲀ ⲈⲚⲰⲤ ⲪⲀ ⲤⲎⲐ ⲪⲀ ⲀⲆⲀⲘ ⲪⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ.

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.