Luke 17

Studie

  

1 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲚⲦⲞⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲠⲖⲎⲚ ⲞⲨⲞⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ.

2 ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲞⲨⲈϢ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲘⲘⲞⲨⲖⲞⲚ ⲈϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϨⲒⲦϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲪⲒⲞⲘ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒⲔⲞⲨϪⲒ

3 ⲘⲀϨⲐⲎⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲀⲢⲒⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲬⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

4 ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲌ ⲚⲤⲞⲠ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲌ ⲚⲤⲞⲠ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲬⲰ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀϨⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲚ.

6 ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈⲦⲈⲚ ⲚⲀϨϮ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲚⲀⲪⲢⲒ ⲚϢⲈⲖⲦⲀⲘ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲞⲤ ⲚϮⲚⲞⲨϨⲒ ϪⲈ ϤⲰϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲢⲰⲦ ϦⲈⲚⲪⲒⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲤⲚⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲐⲎⲚⲞⲨ ⲠⲈ.

7 ⲚⲒⲘ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲞⲨⲂⲰⲔ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϤⲤⲬⲀⲒ ⲒⲈ ⲈϤⲘⲞⲚⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ ⲘⲎ ϤⲚⲀϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲢⲰⲦⲈⲂ.

8 ⲘⲎ ϤⲚⲀϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲞⲂϮ ⲘⲪⲎ ⲈϮⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲢⲔ ϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞⲒ ϢⲀϮⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲤⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲔ ⲚⲦⲈⲔⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲔⲤⲰ.

9 ⲘⲎ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲘⲞⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲂⲰⲔ ϪⲈ ⲀϤⲒⲢⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ.

10 ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲒⲢⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲂⲰⲔ ⲚⲀⲦϢⲀⲨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲞⲚ ⲈⲀⲒϤ ⲀⲚⲀⲒϤ.

11 ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲚⲀϤⲤⲒⲚⲒⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲦⲈ ⲐⲘⲎϮ ⲚⲦⲀⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ

12 ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨϮⲘⲒ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲔⲀⲔⲤⲈϨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ

13 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲚⲀⲨϬⲒⲤⲒ ⲚⲦⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲒ ⲚⲀⲚ.

14 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀⲦⲀⲘⲈ ⲠⲒⲞⲨⲎⲂ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲨⲦⲞⲨⲂⲞ

15 ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀϤⲖⲞϪϤ ⲀϤⲦⲀⲤⲐⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ⲈϤϮⲰⲞⲨ ⲘⲪϮ

16 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈϤϨⲞ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲚⲈⲞⲨⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲠⲈ.

17 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲠⲈ ⲠⲒⲒ ⲦⲞⲨⲂⲞ ⲠⲒⲔⲈⲐ ⲀⲨⲐⲰⲚ

18 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲘⲞⲨ ⲈⲀⲨⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲀⲒ ⲀⲖⲖⲞⲄⲈⲚⲎⲤ.

19 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲠⲈⲔⲚⲀϨϮ ⲠⲈⲦⲀϤⲚⲀϨⲘⲈⲔ.

20 ⲈⲦⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲤⲚⲀⲒ ⲚⲐⲚⲀⲨ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤϮ ϨⲐⲎϤ.

21 ⲞⲨⲆⲈ ⲤⲈⲚⲀϪⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲦⲀⲒ ⲒⲈ ⲤⲦⲎ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲒⲤ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲀϦⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ.

22 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲎ ⲞⲨ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ.

23 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ϤⲦⲎ ⲒⲈ ϤⲦⲀⲒ ⲘⲠⲈⲢϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϬⲞϪⲒ

24 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲤⲈⲦⲈⲂⲢⲎϪ ⲈϢⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲦⲪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲠϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲈϨⲞⲞⲨ.

25 ϢⲞⲢⲠ ⲆⲈ ϨⲰϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲞⲨⲘⲎ ϢⲚϦⲒⲤⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϢⲞϢϤ ⲚϪⲈⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲰⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.

27 ⲚⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲤⲰ ⲚⲀⲨϬⲒ ⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲀⲨϬⲒ ϨⲀⲒ ϢⲀ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲀ ⲚⲰⲈ ϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲔⲒⲂⲰⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲀⲦⲀⲔⲖⲨⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀⲔⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ.

28 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲖⲰⲦ ⲚⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲚⲀⲨⲤⲰ ⲚⲀⲨϢⲰⲠ ⲚⲀⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲨϬⲞ ⲚⲀⲨⲔⲰⲦ

29 ϦⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲀ ⲖⲰⲦ Ⲓ- ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲤⲞⲆⲞⲘⲀ ⲀϤϨⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲐⲎⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲀⲔⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ.

30 ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲀⲒ ⲢⲰ ⲞⲚ ⲀⲤⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ.

31 ϦⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠϪⲈⲚⲈⲪⲰⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲒ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲞⲖⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚⲦⲔⲞⲒ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲪⲀϨⲞⲨ.

32 ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲦⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲖⲰⲦ

33 ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϤⲚⲀⲦⲀⲔⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞⲤ ⲈϤⲈⲦⲀⲚϦⲞⲤ.

34 ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲂϨⲒϪⲈⲚ ⲞⲨϬⲖⲞϪ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲈⲨⲈⲞⲖϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲨⲈⲬⲀϤ

35 ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲤⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲚⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲀ ⲞⲨⲒ ⲈⲨⲈⲞⲖⲤ ⲞⲨⲞϨ ϮⲔⲈⲞⲨⲒ ⲈⲨⲈⲬⲀⲤ.

36 [ ]

37 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲀϢ ⲘⲘⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲈⲚⲀⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲘⲀⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲔⲈⲀϦⲰⲘ.

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.