John 17

Studie

  

1 ⲚⲀⲒ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϤⲀⲒ ⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲘⲀⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔϢⲎⲢⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲈⲔϢⲎⲢⲒ ϮⲰⲞⲨ ⲚⲀⲔ.

2 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲔϮ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲀϤ ⲈϪⲈⲚ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲪⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒϤ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈϤϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ.

3 ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲔ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲀⲪⲘⲎ ⲒⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲔⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

4 ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϮⲰⲞⲨ ⲚⲀⲔ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲦⲀⲒϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒϨⲰⲂ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲀⲒϤ.

5 ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲞⲨ ⲘⲀⲰⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϦⲀⲦⲞⲦⲔ ϦⲈⲚⲠⲒⲰⲞⲨ ⲈⲚⲀϤⲚⲦⲎⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϢⲰⲠⲒ ϦⲀⲦⲞⲦⲔ.

6 ⲀⲒⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲞⲨⲔ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲔⲤⲀϪⲒ ⲀⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ.

7 ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲞⲨ ⲀⲨⲈⲘⲒ ϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲔ ⲚⲈ

8 ϪⲈ ⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲀⲒⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲀⲨϬⲒⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲘⲒ ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲦⲀⲔⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

9 ⲀⲚⲞⲔ ϮⲦⲰⲂϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒⲦⲰⲂϨ ⲀⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲔ ⲚⲈ

10 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲔ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ

11 ⲞⲨⲞϨ ϮⲬⲎ ⲀⲚ ϪⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲤⲈⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲠⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ ⲘⲠⲈⲚⲢⲎϮ.

12 ϨⲞⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲬⲎ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎ ⲒϤ ⲚⲎⲒ ⲀⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ.

13 ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲒⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ϮⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲀⲢⲀϢⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ.

14 ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲈⲤⲦⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲈⲘⲠⲀⲢⲎϮ ϨⲰ ⲈⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚ.

15 ⲚⲀⲒϮϨⲞ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲞⲖⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ.

16 ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲈⲘⲠⲀⲢⲎϮ ϨⲰ ⲈⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚ.

17 ⲘⲀⲦⲞⲨⲂⲰⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈⲦⲈⲪⲰⲔ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲠⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ.

18 ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲔⲞⲨⲞⲢⲠⲦ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲒⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

19 ⲞⲨⲞϨ ϮⲦⲞⲨⲂⲞ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲨⲦⲞⲨⲂⲎ ⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ.

20 ⲚⲀⲒϮϨⲞ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲞⲨⲤⲀϪⲒ

21 ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲈⲦⲈⲔϢⲞⲠ ⲚϨⲢⲎ ⲒⲚϦⲎⲦ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲔ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲦⲀⲔⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ⲀⲒⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϨⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ ⲘⲠⲈⲚⲢⲎϮ ϨⲰⲚ ⲈⲚϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ.

23 ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲨϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲦⲀⲔⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

24 ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ϮⲞⲨⲰϢ ϨⲒⲚⲀ ⲪⲘⲀ ⲈϮϢⲞⲠ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲀⲰⲞⲨ ⲈⲦⲀⲔⲦⲎ ⲒϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲀⲔⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ϦⲀϪⲈⲚ ⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

25 ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲞⲨⲰⲚⲔ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲤⲞⲨⲰⲚⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲀⲨⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲦⲀⲔⲦⲀⲞⲨⲞⲒ

26 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ⲈⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲀⲔⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲚⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ.

  

J. Warren Wells, editor.