John 15

Study

         

1 ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ϮⲂⲰ ⲚⲀⲖⲞⲖⲒ ⲚⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒ.

2 ⲔⲖⲎⲘⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈ ⲚϦⲎⲦ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲈⲚ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϤⲚⲀⲔⲞⲢϪϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲈⲚ ⲞⲨⲦⲀϨ ϤⲚⲀⲦⲞⲨⲂⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲚ ϨⲞⲨⲞ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ.

3 ϨⲎⲆⲎ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲨⲂⲞ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ.

4 ϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲔⲖⲎⲘⲀ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϤⲈⲚ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀϤϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚϮⲂⲰ ⲚⲀⲖⲞⲖⲒ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ.

5 ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ϮⲂⲰ ⲚⲀⲖⲞⲖⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲚⲒⲔⲖⲎⲘⲀ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚϦⲎⲦϤ ⲪⲀⲒ ⲈϤⲈⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲦϬⲚⲞⲨⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲈⲢ ϨⲖⲒ

6 ⲀⲢⲈϢⲦⲈⲘ ⲞⲨⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲤⲈⲚⲀϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲔⲖⲎⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤϢⲰⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲨⲐⲞⲨⲰⲦⲞⲨ ⲚⲤⲈϨⲒⲦⲞⲨ ⲈⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲨⲢⲰⲔϨ.

7 ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲀⲤⲀϪⲒ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲢⲒⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

8 ϦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲀϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

9 ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲒⲘⲈⲚⲢⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲀⲀⲄⲀⲠⲎ.

10 ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦⲀⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲪⲢⲎϮ ϨⲰ ⲈⲦⲀⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ϮϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲀⲄⲀⲠⲎ.

11 ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲀⲢⲀϢⲒ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ.

12 ⲐⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲦⲈ ⲦⲀⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒⲘⲈⲚⲢⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.

13 ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲈⲐⲚⲀⲀⲤ ⲈⲦⲀⲒⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲚ ϨⲖⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲬⲰ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈϤϢⲪⲎⲢ.

14 ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀϢⲪⲎⲢ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲈⲢ ⲚⲎ ⲈϮϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ.

15 ⲚϮⲚⲀⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲢⲈ ⲠⲒⲂⲰⲔ ⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲀⲒⲚⲀⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲀϢⲪⲎⲢ ϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲒⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲒⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ.

16 ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲦⲠⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲤⲈⲦⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲬⲀ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲚ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲦⲈϤⲞϨⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲪⲒⲰⲦ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲚⲦⲈϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

17 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ϮϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ.

18 ⲒⲤϪⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲠⲈⲦⲀϤⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲞⲒ.

19 ⲈⲚⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲈⲦⲪⲰϤ ⲞⲦⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲤⲈⲦⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ.

20 ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲂⲰⲔ ⲈⲚⲀⲀϤ ⲈⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲨϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲨⲈϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲦⲈⲚ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀⲤⲀϪⲒ ⲈⲨⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲪⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ.

21 ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

22 ⲈⲚⲈ ⲘⲠⲒⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ⲚⲞⲂⲒ ⲘⲘⲀⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ⲖⲰⲒϪⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲞⲨⲚⲞⲂⲒ.

23 ⲪⲎ ⲈⲐⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲞⲒ ϤⲘⲞⲤϮ ⲘⲠⲀⲔⲈⲒⲰⲦ.

24 ⲈⲚⲈ ⲘⲠⲒⲒⲢⲒ ⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎ ⲦⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ⲚⲞⲂⲒ ⲘⲘⲀⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲈⲤⲦⲰⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲔⲈⲒⲰⲦ.

25 ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲠⲞⲨⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨⲘⲈⲤⲦⲰⲒ ⲚϪⲒⲚϪⲎ.

26 ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲀⲢⲀⲔⲖⲎⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲐⲞϤ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦ.

27 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ.

  

J. Warren Wells, editor.