John 13

Studie

  

1 ϦⲀϪⲈⲚ ⲠϢⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲤⲒ ⲚϪⲈⲦⲈϤⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈϤⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲈⲀϤⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲀϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ.

2 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϨⲎⲆⲎ ⲚⲈⲀϤⲞⲨⲰ ⲈϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲠϨⲎ ⲦⲘⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲈⲦⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ

3 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲪⲒⲰⲦ ]- ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲚⲈϤϪⲒϪ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ.

4 ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲀϤⲬⲰ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲖⲈⲚⲦⲒⲞⲚ ⲀϤⲘⲞⲢϤ ⲘⲘⲞϤ

5 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲈⲞⲨⲖⲀⲔⲀⲚⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲒⲰⲒ ⲚⲚⲈⲚϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤϤⲰϮ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲖⲈⲚⲦⲒⲞⲚ ⲈⲚⲀϤⲘⲎⲢ ⲘⲘⲞϤ

6 ⲀϤⲒ ⲞⲨⲚ ϨⲀ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤⲚⲀⲒⲀ ⲢⲀⲦϤ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲐⲚⲀⲒⲀ ⲢⲀⲦ ⲈⲂⲞⲖ.

7 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲞⲔ ⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲔⲈⲈⲘⲒ ⲆⲈ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ.

8 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲒⲀ ⲢⲀⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲀⲒϢⲦⲈⲘⲒⲀ ⲢⲀⲦⲔ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲔ ⲦⲞⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ.

9 ⲠⲈϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲚⲀϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲔⲈϪⲒϪ ⲚⲈⲘ ⲦⲀⲀⲪⲈ.

10 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲔⲈⲘ ⲚϤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲒⲀ ⲢⲀⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ϤⲞⲨⲀⲂ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲀⲂ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚ.

11 ⲚⲀϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚ.

12 ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤⲒⲰⲒ ⲚⲚⲞⲨϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲀϤϬⲒ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲰⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲢⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀⲒⲀⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

13 ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮ ⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ.

14 ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲒⲰⲒ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈⲦⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲀ ⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ.

15 ⲞⲨⲤⲘⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲀⲒⲀⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲒⲀⲒⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲒⲤ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ.

16 ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲂⲰⲔ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲞⲨⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞϤ.

17 ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲈⲚⲀⲒ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲀⲒⲦⲞⲨ.

18 ⲚⲀⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲒⲤⲞⲦⲠⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲀⲰⲒⲔ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈϤⲐⲒⲂⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲒ.

19 ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲀⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲤϢⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ.

20 ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲰⲠ ⲘⲪⲎ ⲈϮⲚⲀⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲀϤϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϢⲰⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲀϤϢⲰⲠ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

21 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲠⲈⲐⲚⲀⲦⲎⲒⲦ

22 ⲚⲀⲨⲤⲞⲘⲤ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲈⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲤⲈⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

23 ⲚⲀϤⲢⲞⲦⲈⲂ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ϦⲈⲚⲔⲈⲚϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲪⲎ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ

24 ⲀϤϬⲰⲢⲈⲘ ⲞⲨⲚ ⲈⲪⲀⲒ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲈⲚϤ ϪⲈ ⲀϤϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲒⲘ.

25 ⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲀϨϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲘⲈⲤⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ.

26 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀⲤⲈⲠ ⲠⲒⲖⲰⲘ ⲚⲦⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲀϤ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲤⲈⲠ ⲠⲒⲖⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ.

27 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲖⲰⲘ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲀⲒϤ ⲀⲢⲒⲦϤ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ.

28 ⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲢⲞⲦⲈⲂ ϪⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ.

29 ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲘⲈⲨⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲄⲖⲰⲤⲞⲔⲞⲘⲞⲚ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲎⲞⲨ ⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϢⲰⲠ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲠϢⲀⲒ ⲒⲈ ϪⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϮ ⲚⲞⲨⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ.

30 ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲖⲰⲘ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲈϪⲰⲢϨ ⲆⲈ ⲠⲈ.

31 ϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲀϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϦⲎⲦϤ.

32 ⲒⲤϪⲈ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀϮⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲈϤⲈϮⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ.

33 ⲚⲀϢⲎⲢⲒ ⲈⲦⲒ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ϮⲬⲎ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲒⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲞⲨ ϨⲰⲦⲈⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

34 ⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲈϮϮ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒⲘⲈⲚⲢⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ.

35 ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ⲤⲈⲚⲀⲈⲘⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ.

36 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲔⲚⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲐⲰⲚ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲠϦⲀⲈ ⲆⲈ ⲈⲔⲈⲘⲞϢⲒ.

37 ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲔ ϮⲚⲞⲨ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϮⲚⲀⲬⲀⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲔ.

38 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲔⲮⲨⲬⲎ ⲬⲚⲀⲬⲀⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨϮ ϢⲀⲦⲈⲔϪⲞⲖⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲄ ⲚⲤⲞⲠ.

  

J. Warren Wells, editor.