Acts of the Apostles 2

Studie

  

1 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲠⲈⲚⲦⲎⲔⲞⲤⲦⲎ ⲚⲀⲨⲐⲞⲨⲎⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ϨⲒ ⲞⲨⲘⲀ.

2 ⲚⲞⲨϨⲞϮ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲐⲎⲞⲨ ⲈⲨⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞϨ ⲘⲠⲒⲎⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲚⲀⲨϨⲈⲘⲤⲒ ⲚϦⲎⲦϤ.

3 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲞⲚϨⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲖⲀⲤ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲈⲨⲪⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲈⲘⲤⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

4 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲦⲞⲦⲞⲨ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲖⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲢⲞⲨⲈⲢⲞⲨⲰ.

5 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲨϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϢⲖⲰⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲦⲪⲈ.

6 ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲦⲀⲒⲤⲘⲎ ⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲀⲤⲠⲒ.

7 ⲚⲀⲨⲦⲰⲘⲦ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲬⲒ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲤⲀϪⲒ ϨⲀⲚⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲈ.

8 ⲠⲰⲤ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϦⲈⲚⲦⲈⲚⲀⲤⲠⲒ ⲈⲦⲀⲨϪⲪⲞⲚ ⲚϦⲎⲦⲤ.

9 ⲚⲒⲠⲀⲢⲐⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲎⲆⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲖⲀⲘⲒⲦⲎ ⲤⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲤⲞⲠⲞⲦⲀⲘⲒⲀ ϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲔⲀⲠⲠⲞⲆⲞⲔⲒⲀ ⲠⲞⲚⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲤⲒⲀ.

10 ϮⲪⲢⲒⲔⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲠⲀⲘⲪⲒⲖⲒⲀ ⲬⲎⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀ ⲚⲦⲈϮⲖⲨⲂⲎ ⲐⲎ ⲈⲦϨⲒ ⲚⲒⲤⲀ ⲚⲦⲈϮⲔⲨⲢⲒⲚⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲰⲘⲈⲞⲤ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ.

11 ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲈⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲒⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲀⲂⲞⲤ ⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲖⲀⲤ ⲚⲚⲒⲘⲈⲦⲚⲒϢϮ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

12 ⲚⲀⲨⲦⲰⲘⲦ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲨⲒⲞⲢⲈⲘ ⲞⲨⲀⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ.

13 ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲈⲢϢⲈⲢϢⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲒ ⲘⲀϨ ϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲈⲘⲂⲢⲒⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲐⲀϦⲒ.

14 ⲀϤⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲈⲒⲀ ⲀϤϬⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈϤⲤⲘⲎ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ϬⲒⲤⲘⲎ ⲈⲚⲀⲤⲀϪⲒ.

15 ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲐⲀϦⲒ ⲀϪⲠⲄϮ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲈ.

16 ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲒⲰⲎⲖ.

17 ϪⲈ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲒⲈⲪⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϪⲈⲚ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚϪⲈⲚⲈⲦⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚϢⲈⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲦⲈⲚϦⲈⲖϢⲒⲢⲒ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈϨⲀⲚϨⲞⲢⲀⲤⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲦⲈⲚϦⲈⲖⲖⲞⲒ ⲈⲨⲈⲪⲰⲢ ⲚϨⲀⲚⲢⲀⲤⲞⲨⲒ.

18 ⲔⲈⲄⲈ ⲈⲒⲈⲪⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲀⲂⲰⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲂⲰⲔⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ.

19 ⲈⲒⲈϮ ⲚϨⲀⲚϢⲪⲎⲢⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲎⲒⲚⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲢⲈⲘⲦⲤ ⲚⲔⲀⲠⲚⲞⲤ.

20 ⲪⲢⲎ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈϤⲈⲈⲢⲬⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲒⲞϨ ⲈϤⲈⲈⲢⲤⲚⲞϤ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲐⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲦⲰⲂϨ ⲘⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈϤⲈⲚⲞϨⲈⲘ.

22 ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲒⲤⲢⲀⲎⲖⲒⲦⲎⲤ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲚⲀⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲒⲚⲀⲌⲰⲢⲈⲞⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ ϦⲈⲚϨⲀⲚϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲒⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ϦⲈⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲎϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ.

23 ⲪⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲞϬⲚⲒ ⲈⲦⲐⲎϢ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲎⲒϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲚⲈⲚϪⲒϪ ⲚⲚⲒⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲀϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϦⲞⲐⲂⲈϤ.

24 ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲀϤⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲚⲀⲔϨⲒ ⲚⲦⲈⲀⲘⲈⲚϮ ϪⲈ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲤⲈⲀⲘⲀϨⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ.

25 ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲄⲀⲢ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀⲒⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲚⲀⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲀⲘⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϤⲬⲎ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲒ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲔⲒⲘ.

26 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲠⲀϨⲎⲦ ⲞⲨⲚⲞϤ ⲞⲨⲞϨ Ⲁ- ⲠⲀⲖⲀⲤ ⲐⲈⲖⲎⲖ ⲈⲦⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲦⲀⲔⲈⲤⲀⲢⲜ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ.

27 ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲤⲰϪⲠ ⲚⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϦⲈⲚⲀⲘⲈⲚϮ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲈⲔϮ ⲘⲠⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲦⲀⲔ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ.

28 ⲚⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲀⲔⲞⲨⲞⲚϨⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲔⲈⲘⲀϨⲦ ⲚⲞⲨⲚⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔϨⲞ.

29 ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲤϢⲈ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲈⲚⲠⲀⲦⲢⲒⲀⲢⲬⲎ ⲤⲆⲀⲨⲒⲆ ϪⲈ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲔⲞⲤϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤⲘϨⲀⲨ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲪⲞⲞⲨ.

30 ⲈⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲚⲀϢ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲰⲢⲔ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲦⲈⲦⲈϤϮⲠⲒ ⲈⲐⲢⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲈϤⲐⲢⲞⲚⲞⲤ.

31 ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲞⲨⲚ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞϪⲠϤ ϦⲈⲚⲀⲘⲈⲚϮ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ.

32 ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲈⲚ ⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲀϤ.

33 ⲈⲀϤϬⲒⲤⲒ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲰϢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲪⲒⲰⲦ ⲀϤⲪⲰⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲪⲀⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ.

34 ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈϤϢⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲦⲪⲈ ⲚⲐⲞϤ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲀϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ϨⲈⲘⲤⲒ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞⲒ.

35 ϢⲀϮⲬⲀ ⲚⲈⲔϪⲀϪⲒ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲈⲔϬⲀⲖⲀⲨϪ.

36 ⲀⲤⲪⲀⲖⲰⲤ ⲞⲨⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲘⲒ ⲚϪⲈⲠⲎⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲒⲤⲖ ϪⲈ ⲀϤⲀⲒϤ ⲚϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲀⲒϤ ⲚⲬⲢⲤ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲀⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲀϢϤ.

37 ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲀⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲘⲔⲀϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲰϪⲠ ⲚⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲀⲒϤ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ.

38 ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲢⲒⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲢⲈ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲘⲤϤ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲠⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϬⲒ ⲚϮⲆⲰⲢⲈⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ.

39 ⲪⲰⲦⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲒⲰϢ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚⲒⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲞⲨⲎⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲐⲀϨⲘⲞⲨ.

40 ⲚϦⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲔⲈⲘⲎϢ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤϦⲰⲚϪ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲦⲀⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲈⲦⲔⲞⲖϪ.

41 ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨϢⲈⲠ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲨⲞⲘⲤⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚϪⲈⲄⲚϢⲞ ⲘⲮⲨⲬⲎ.

42 ⲚⲀⲨⲘⲎⲚ ⲆⲈ ⲈϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲪⲰϢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲰⲒⲔ ⲚⲈⲘ ϮⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ.

43 ⲞⲨϨⲞϮ ⲆⲈ ⲚⲀⲤϢⲞⲠ ⲘⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲘⲘⲎⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢⲒ ⲚⲀⲨϢⲞⲠ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ϦⲈⲚⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲆⲈ ⲚϨⲞϮ ⲚⲀⲤϢⲞⲠ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ.

44 ⲚⲎ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲀⲨϨⲒⲞⲨⲘⲀ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀⲨϢⲞⲠ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ.

45 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨⲒⲞϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨϨⲨⲠⲀⲢⲬⲞⲚⲦⲀ ⲚⲀⲨϮ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲪⲰϢ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞϤ.

46 ⲚⲀⲨⲘⲎⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲎⲚⲒ ⲠⲈ ⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈⲨⲪⲰϢ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ ⲔⲀⲦⲀ ⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϬⲒ ⲚⲞⲨϦⲢⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲐⲈⲖⲎⲖ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲎⲦ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ.

47 ⲈⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲆⲈ ϢⲀϤⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈϢⲀⲨⲚⲞϨⲈⲘ ⲘⲘⲎⲚⲒ ϨⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲪⲀⲒ.

  

J. Warren Wells, editor.