馬太福音 23

Chinese: Union (Traditional)

Studovat vnitřní smysl

← 馬太福音 22   馬太福音 24 →

1 那 時 ﹐ 耶 穌 對 眾 人 和 門 徒 講 論 ,

2 說 : 文 士 和 法 利 賽 人 坐 在 摩 西 的 位 上 ,

3 凡 他 們 所 吩 咐 你 們 的 , 你 們 都 要 謹 守 遵 行 ; 但 不 要 效 法 他 們 的 行 為 ; 因 為 他 們 能 說 , 不 能 行 。

4 他 們 把 難 擔 的 重 擔 捆 起 來 , 擱 在 人 的 肩 上 , 但 自 己 一 個 指 頭 也 不 肯 動 。

5 他 們 一 切 所 做 的 事 都 是 要 叫 人 看 見 , 所 以 將 佩 戴 的 經 文 做 寬 了 , 衣 裳 的 繸 子 做 長 了 ,

6 喜 愛 筵 席 上 的 首 座 , 會 堂 裡 的 高 位 ,

7 又 喜 愛 人 在 街 市 上 問 他 安 , 稱 呼 他 拉 比 ( 拉 比 就 是 夫 子 ) 。

8 但 你 們 不 要 受 拉 比 的 稱 呼 , 因 為 只 有 一 位 是 你 們 的 夫 子 ; 你 們 都 是 弟 兄 。

9 也 不 要 稱 呼 地 上 的 人 為 父 , 因 為 只 有 一 位 是 你 們 的 父 , 就 是 在 天 上 的 父 。

10 也 不 要 受 師 尊 的 稱 呼 , 因 為 只 有 一 位 是 你 們 的 師 尊 , 就 是 基 督 。

11 你 們 中 間 誰 為 大 , 誰 就 要 作 你 們 的 用 人 。

12 凡 自 高 的 , 必 降 為 卑 ; 自 卑 的 , 必 升 為 高 。

13 你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 正 當 人 前 , 把 天 國 的 門 關 了 , 自 己 不 進 去 , 正 要 進 去 的 人 , 你 們 也 不 容 他 們 進 去 。 ( 有 古 卷 在 此 有

14 你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 侵 吞 寡 婦 的 家 產 , 假 意 做 很 長 的 禱 告 , 所 以 要 受 更 重 的 刑 罰 。 )

15 你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 走 遍 洋 海 陸 地 , 勾 引 一 個 人 入 教 , 既 入 了 教 , 卻 使 他 作 地 獄 之 子 , 比 你 們 還 加 倍 。

16 你 們 這 瞎 眼 領 路 的 有 禍 了 ! 你 們 說 : 凡 指 著 殿 起 誓 的 , 這 算 不 得 甚 麼 ; 只 是 凡 指 著 殿 中 金 子 起 誓 的 , 他 就 該 謹 守 。

17 你 們 這 無 知 瞎 眼 的 人 哪 , 甚 麼 是 大 的 ? 是 金 子 呢 ? 還 是 叫 金 子 成 聖 的 殿 呢 ?

18 你 們 又 說 : 凡 指 著 壇 起 誓 的 , 這 算 不 得 甚 麼 ; 只 是 凡 指 著 壇 上 禮 物 起 誓 的 , 他 就 該 謹 守 。

19 你 們 這 瞎 眼 的 人 哪 , 甚 麼 是 大 的 ? 是 禮 物 呢 ? 還 是 叫 禮 物 成 聖 的 壇 呢 ?

20 所 以 , 人 指 著 壇 起 誓 , 就 是 指 著 壇 和 壇 上 一 切 所 有 的 起 誓 ;

21 人 指 著 殿 起 誓 , 就 是 指 著 殿 和 那 住 在 殿 裡 的 起 誓 ;

22 人 指 著 天 起 誓 , 就 是 指 著 神 的 寶 座 和 那 坐 在 上 面 的 起 誓 。

23 你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 將 薄 荷 、 茴 香 、 芹 菜 , 獻 上 十 分 之 一 , 那 律 法 上 更 重 的 事 , 就 是 公 義 、 憐 憫 、 信 實 , 反 倒 不 行 了 。 這 更 重 的 是 你 們 當 行 的 ; 那 也 是 不 可 不 行 的 。

24 你 們 這 瞎 眼 領 路 的 , 蠓 蟲 你 們 就 濾 出 來 , 駱 駝 你 們 倒 吞 下 去 。

25 你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 洗 淨 杯 盤 的 外 面 , 裡 面 卻 盛 滿 了 勒 索 和 放 蕩 。

26 你 這 瞎 眼 的 法 利 賽 人 , 先 洗 淨 杯 盤 的 裡 面 , 好 叫 外 面 也 乾 淨 了 。

27 你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 好 像 粉 飾 的 墳 墓 , 外 面 好 看 , 裡 面 卻 裝 滿 了 死 人 的 骨 頭 和 一 切 的 污 穢 。

28 你 們 也 是 如 此 , 在 人 前 , 外 面 顯 出 公 義 來 , 裡 面 卻 裝 滿 了 假 善 和 不 法 的 事 。

29 你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 建 造 先 知 的 墳 , 修 飾 義 人 的 墓 , 說 :

30 若 是 我 們 在 我 們 祖 宗 的 時 候 , 必 不 和 他 們 同 流 先 知 的 血 。

31 這 就 是 你 們 自 己 證 明 是 殺 害 先 知 者 的 子 孫 了 。

32 你 們 去 充 滿 你 們 祖 宗 的 惡 貫 罷 !

33 你 們 這 些 蛇 類 、 毒 蛇 之 種 阿 , 怎 能 逃 脫 地 獄 ? 的 刑 罰 呢 ?

34 所 以 我 差 遣 先 知 和 智 慧 人 並 文 士 到 你 們 這 裡 來 , 有 的 你 們 要 殺 害 , 要 釘 十 字 架 ; 有 的 你 們 要 在 會 堂 裡 鞭 打 , 從 這 城 追 逼 到 那 城 ,

35 叫 世 上 所 流 義 人 的 血 都 歸 到 你 們 身 上 , 從 義 人 亞 伯 的 血 起 , 直 到 你 們 在 殿 和 壇 中 間 所 殺 的 巴 拉 加 的 兒 子 撒 迦 利 亞 的 血 為 止 。

36 我 實 在 告 訴 你 們 , 這 一 切 的 罪 都 要 歸 到 這 世 代 了 。

37 耶 路 撒 冷 阿 , 耶 路 撒 冷 阿 , 你 常 殺 害 先 知 , 又 用 石 頭 打 死 那 奉 差 遣 到 你 這 裡 來 的 人 。 我 多 次 願 意 聚 集 你 的 兒 女 , 好 像 母 雞 把 小 雞 聚 集 在 翅 膀 底 下 , 只 是 你 們 不 願 意 。

38 看 哪 , 你 們 的 家 成 為 荒 場 留 給 你 們 。

39 我 告 訴 你 們 , 從 今 以 後 , 你 們 不 得 再 見 我 , 直 等 到 你 們 說 : 奉 主 名 來 的 是 應 當 稱 頌 的 。

← 馬太福音 22   馬太福音 24 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2360, 2724, 2921, 3010, 3703, 3812, 4314 ...

Apocalypse Revealed 14, 32, 81, 128, 170, 191, 210 ...

Brief Exposition of Doctrine 100

婚姻之爱 209, 340, 406

天命 150, 330

The Lord 64

Sacred Scripture 40, 51

Life 30, 113

天国与地狱 505

最后的审判 59

真實的基督徒信仰 215, 226, 306, 326, 435, 452, 517

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: