路加福音 5

Chinese: Union (Traditional)

Studovat vnitřní smysl

← 路加福音 4   路加福音 6 →

1 耶 穌 站 在 革 尼 撒 勒 湖 邊 , 眾 人 擁 擠 他 , 要 聽 神 的 道 。

2 他 見 有 兩 隻 船 灣 在 湖 邊 ; 打 魚 的 人 卻 離 開 船 洗 網 去 了 。

3 有 一 隻 船 是 西 門 的 , 耶 穌 就 上 去 , 請 他 把 船 撐 開 , 稍 微 離 岸 , 就 坐 下 , 從 船 上 教 訓 眾 人 。

4 講 完 了 , 對 西 門 說 : 把 船 開 到 水 深 之 處 , 下 網 打 魚 。

5 西 門 說 : 夫 子 , 我 們 整 夜 勞 力 , 並 沒 有 打 著 甚 麼 。 但 依 從 你 的 話 , 我 就 下 網 。

6 他 們 下 了 網 , 就 圈 住 許 多 魚 , 網 險 些 裂 開 ,

7 便 招 呼 那 隻 船 上 的 同 伴 來 幫 助 。 他 們 就 來 , 把 魚 裝 滿 了 兩 隻 船 , 甚 至 船 要 沉 下 去 。

8 西 門 彼 得 看 見 , 就 俯 伏 在 耶 穌 膝 前 , 說 : 主 阿 ! 離 開 我 , 我 是 個 罪 人 !

9 他 和 一 切 同 在 的 人 都 驚 訝 這 一 網 所 打 的 魚 。

10 他 的 夥 伴 西 庇 太 的 兒 子 雅 各 、 約 翰 , 也 是 這 樣 。 耶 穌 對 西 門 說 : 不 要 怕 ! 從 今 以 後 , 你 要 得 人 了 。

11 他 們 把 兩 隻 船 攏 了 岸 , 就 撇 下 所 有 的 , 跟 從 了 耶 穌 。

12 有 一 回 , 耶 穌 在 一 個 城 裡 , 有 人 滿 身 長 了 大 痲 瘋 , 看 見 他 , 就 俯 伏 在 地 , 求 他 說 : 主 若 肯 , 必 能 叫 我 潔 淨 了 。

13 耶 穌 伸 手 摸 他 , 說 : 我 肯 , 你 潔 淨 了 罷 ! 大 痲 瘋 立 刻 就 離 了 他 的 身 。

14 耶 穌 囑 咐 他 : 你 切 不 可 告 訴 人 , 只 要 去 把 身 體 給 祭 司 察 看 , 又 要 為 你 得 了 潔 淨 , 照 摩 西 所 吩 咐 的 獻 上 禮 物 , 對 眾 人 作 證 據 。

15 但 耶 穌 的 名 聲 越 發 傳 揚 出 去 。 有 極 多 的 人 聚 集 來 聽 道 , 也 指 望 醫 治 他 們 的 病 。

16 耶 穌 卻 退 到 曠 野 去 禱 告 。

17 有 一 天 , 耶 穌 教 訓 人 , 有 法 利 賽 人 和 教 法 師 在 旁 邊 坐 著 ; 他 們 是 從 加 利 利 各 鄉 村 和 猶 太 並 耶 路 撒 冷 來 的 。 主 的 能 力 與 耶 穌 同 在 , 使 他 能 醫 治 病 人 。

18 有 人 用 褥 子 抬 著 一 個 癱 子 , 要 抬 進 去 放 在 耶 穌 面 前 ,

19 卻 因 人 多 , 尋 不 出 法 子 抬 進 去 , 就 上 了 房 頂 , 從 瓦 間 把 他 連 褥 子 縋 到 當 中 , 正 在 耶 穌 面 前 。

20 耶 穌 見 他 們 的 信 心 , 就 對 癱 子 說 : 你 的 罪 赦 了 。

21 文 士 和 法 利 賽 人 就 議 論 說 : 這 說 僭 妄 話 的 是 誰 ? 除 了 神 以 外 , 誰 能 赦 罪 呢 ?

22 耶 穌 知 道 他 們 所 議 論 的 , 就 說 : 你 們 心 裡 議 論 的 是 甚 麼 呢 ?

23 或 說 你 的 罪 赦 了 , 或 說 你 起 來 行 走 , 那 一 樣 容 易 呢 ?

24 但 要 叫 你 們 知 道 , 人 子 在 地 上 有 赦 罪 的 權 柄 。 就 對 癱 子 說 : 我 吩 咐 你 , 起 來 , 拿 你 的 褥 子 回 家 去 罷 !

25 那 人 當 眾 人 面 前 立 刻 起 來 , 拿 著 他 所 躺 臥 的 褥 子 回 家 去 , 歸 榮 耀 與 神 。

26 眾 人 都 驚 奇 , 也 歸 榮 耀 與 神 , 並 且 滿 心 懼 怕 , 說 : 我 們 今 日 看 見 非 常 的 事 了 。

27 這 事 以 後 , 耶 穌 出 去 , 看 見 一 個 稅 吏 , 名 叫 利 未 , 坐 在 稅 關 上 , 就 對 他 說 : 你 跟 從 我 來 。

28 他 就 撇 下 所 有 的 , 起 來 , 跟 從 了 耶 穌 。

29 利 未 在 自 己 家 裡 為 耶 穌 大 擺 筵 席 , 有 許 多 稅 吏 和 別 人 與 他 們 一 同 坐 席 。

30 法 利 賽 人 和 文 士 就 向 耶 穌 的 門 徒 發 怨 言 說 : 你 們 為 甚 麼 和 稅 吏 並 罪 人 一 同 吃 喝 呢 ?

31 耶 穌 對 他 們 說 : 無 病 的 人 用 不 著 醫 生 ; 有 病 的 人 才 用 得 著 。

32 我 來 本 不 是 召 義 人 悔 改 , 乃 是 召 罪 人 悔 改 。

33 他 們 說 : 約 翰 的 門 徒 屢 次 禁 食 祈 禱 , 法 利 賽 人 的 門 徒 也 是 這 樣 ; 惟 獨 你 的 門 徒 又 吃 又 喝 。

34 耶 穌 對 他 們 說 : 新 郎 和 陪 伴 之 人 同 在 的 時 候 , 豈 能 叫 陪 伴 之 人 禁 食 呢 ?

35 但 日 子 將 到 , 新 郎 要 離 開 他 們 , 那 日 他 們 就 要 禁 食 了 。

36 耶 穌 又 設 一 個 比 喻 , 對 他 們 說 : 沒 有 人 把 新 衣 服 撕 下 一 塊 來 補 在 舊 衣 服 上 ; 若 是 這 樣 , 就 把 新 的 撕 破 了 , 並 且 所 撕 下 來 的 那 塊 新 的 和 舊 的 也 不 相 稱 。

37 也 沒 有 人 把 新 酒 裝 在 舊 皮 袋 裡 ; 若 是 這 樣 , 新 酒 必 將 皮 袋 裂 開 , 酒 便 漏 出 來 , 皮 袋 也 就 壞 了 。

38 但 新 酒 必 須 裝 在 新 皮 袋 裡 。

39 沒 有 人 喝 了 陳 酒 又 想 喝 新 的 ; 他 總 說 陳 的 好 。

← 路加福音 4   路加福音 6 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2708, 2826, 2921, 6377, 6502, 8364, 8365 ...

Apocalypse Revealed 55, 56, 166, 316, 405, 672, 797 ...

Brief Exposition of Doctrine 101

婚姻之爱 117

The Lord 27

Sacred Scripture 87

Life 103

Interaction of the Soul and Body 20

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: