以西結書 32

Chinese: Union (Traditional)

Studovat vnitřní smysl

← 以西結書 31   以西結書 33 →

1 十 二 年 十 二 月 初 一 日 , 耶 和 華 的 話 臨 到 我 說 :

2 人 子 啊 , 你 要 為 埃 及 王 法 老 作 哀 歌 , 說 : 從 前 你 在 列 國 中 , 如 同 少 壯 獅 子 ; 現 在 你 卻 像 海 中 的 大 魚 。 你 衝 出 江 河 , 用 爪 攪 動 諸 水 , 使 江 河 渾 濁 。

3 主 耶 和 華 如 此 說 : 我 必 用 多 國 的 人 民 , 將 我 的 網 撒 在 你 身 上 , 把 你 拉 上 來 。

4 我 必 將 你 丟 在 地 上 , 拋 在 田 野 , 使 空 中 的 飛 鳥 都 落 在 你 身 上 , 使 遍 地 的 野 獸 吃 你 得 飽 。

5 我 必 將 你 的 肉 丟 在 山 間 , 用 你 高 大 的 屍 首 填 滿 山 谷 。

6 我 又 必 用 你 的 血 澆 灌 你 所 游 泳 之 地 , 漫 過 山 頂 ; 河 道 都 必 充 滿 。

7 我 將 你 撲 滅 的 時 候 , 要 把 天 遮 蔽 , 使 眾 星 昏 暗 , 以 密 雲 遮 掩 太 陽 , 月 亮 也 不 放 光 。

8 我 必 使 天 上 的 亮 光 都 在 你 以 上 變 為 昏 暗 , 使 你 的 地 上 黑 暗 。 這 是 主 耶 和 華 說 的 。

9 我 使 你 敗 亡 的 風 聲 傳 到 你 所 不 認 識 的 各 國 。 那 時 , 我 必 使 多 民 的 心 因 你 愁 煩 。

10 我 在 許 多 國 民 和 君 王 面 前 向 你 掄 我 的 刀 , 國 民 就 必 因 你 驚 奇 , 君 王 也 必 因 你 極 其 恐 慌 。 在 你 仆 倒 的 日 子 , 他 們 各 人 為 自 己 的 性 命 時 刻 戰 兢 。

11 主 耶 和 華 如 此 說 : 巴 比 倫 王 的 刀 必 臨 到 你 。

12 我 必 藉 勇 士 的 刀 使 你 的 眾 民 仆 倒 ; 這 勇 士 都 是 列 國 中 強 暴 的 。 他 們 必 使 埃 及 的 驕 傲 歸 於 無 有 ; 埃 及 的 眾 民 必 被 滅 絕 。

13 我 必 從 埃 及 多 水 旁 除 滅 所 有 的 走 獸 ; 人 腳 獸 蹄 必 不 再 攪 渾 這 水 。

14 那 時 , 我 必 使 埃 及 河 澄 清 , 江 河 像 油 緩 流 。 這 是 主 耶 和 華 說 的 。

15 我 使 埃 及 地 變 為 荒 廢 淒 涼 ; 這 地 缺 少 從 前 所 充 滿 的 , 又 擊 殺 其 中 一 切 的 居 民 。 那 時 , 他 們 就 知 道 我 是 耶 和 華 。

16 人 必 用 這 哀 歌 去 哀 哭 , 列 國 的 女 子 為 埃 及 和 他 的 群 眾 也 必 以 此 悲 哀 。 這 是 主 耶 和 華 說 的 。

17 十 二 年 十 二 月 十 五 日 , 耶 和 華 的 話 臨 到 我 說 :

18 人 子 啊 , 你 要 為 埃 及 群 眾 哀 號 , 又 要 將 埃 及 和 有 名 之 國 的 女 子 , 並 下 坑 的 人 , 一 同 扔 到 陰 府 去 。

19 你 埃 及 的 美 麗 勝 過 誰 呢 ? 你 下 去 與 未 受 割 禮 的 人 一 同 躺 臥 罷 !

20 他 們 必 在 被 殺 的 人 中 仆 到 。 他 被 交 給 刀 劍 , 要 把 他 和 他 的 群 眾 拉 去 。

21 強 盛 的 勇 士 要 在 陰 間 對 埃 及 王 和 幫 助 他 的 說 話 ; 他 們 是 未 受 割 禮 被 殺 的 人 , 已 經 下 去 , 躺 臥 不 動 。

22 亞 述 和 他 的 眾 民 都 在 那 裡 , 他 民 的 墳 墓 在 他 四 圍 ; 他 們 都 是 被 殺 倒 在 刀 下 的 。

23 他 們 的 墳 墓 在 坑 中 極 深 之 處 。 他 的 眾 民 在 他 墳 墓 的 四 圍 , 都 是 被 殺 倒 在 刀 下 的 ; 他 們 曾 在 活 人 之 地 使 人 驚 恐 。

24 以 攔 也 在 那 裡 , 他 的 群 眾 在 他 墳 墓 的 四 圍 , 都 是 被 殺 倒 在 刀 下 、 未 受 割 禮 而 下 陰 府 的 ; 他 們 曾 在 活 人 之 地 使 人 驚 恐 , 並 且 與 下 坑 的 人 一 同 擔 當 羞 辱 。

25 人 給 他 和 他 的 群 眾 在 被 殺 的 人 中 設 立 床 榻 。 他 民 的 墳 墓 在 他 四 圍 , 他 們 都 是 未 受 割 禮 被 刀 殺 的 ; 他 們 曾 在 活 人 之 地 使 人 驚 恐 , 並 且 與 下 坑 的 人 一 同 擔 當 羞 辱 。 以 攔 已 經 放 在 被 殺 的 人 中 。

26 米 設 、 土 巴 , 和 他 們 的 群 眾 都 在 那 裡 。 他 民 的 墳 墓 在 他 四 圍 , 他 們 都 是 未 受 割 禮 被 刀 殺 的 ; 他 們 曾 在 活 人 之 地 使 人 驚 恐 。

27 他 們 不 得 與 那 未 受 割 禮 仆 倒 的 勇 士 一 同 躺 臥 ; 這 些 勇 士 帶 著 兵 器 下 陰 間 , 頭 枕 刀 劍 , 骨 頭 上 有 本 身 的 罪 孽 ; 他 們 曾 在 活 人 之 地 使 勇 士 驚 恐 。

28 法 老 啊 , 你 必 在 未 受 割 禮 的 人 中 敗 壞 , 與 那 些 被 殺 的 人 一 同 躺 臥 。

29 以 東 也 在 那 裡 。 他 君 王 和 一 切 首 領 雖 然 仗 著 勢 力 , 還 是 放 在 被 殺 的 人 中 ; 他 們 必 與 未 受 割 禮 的 和 下 坑 的 人 一 同 躺 臥 。

30 在 那 裡 有 北 方 的 眾 王 子 和 一 切 西 頓 人 , 都 與 被 殺 的 人 下 去 。 他 們 雖 然 仗 著 勢 力 使 人 驚 恐 , 還 是 蒙 羞 。 他 們 未 受 割 禮 , 和 被 刀 殺 的 一 同 躺 臥 , 與 下 坑 的 人 一 同 擔 當 羞 辱 。

31 法 老 看 見 他 們 , 便 為 他 被 殺 的 軍 隊 受 安 慰 。 這 是 主 耶 和 華 說 的 。

32 我 任 憑 法 老 在 活 人 之 地 使 人 驚 恐 , 法 老 和 他 的 群 眾 必 放 在 未 受 割 禮 和 被 殺 的 人 中 。 這 是 主 耶 和 華 說 的 。

← 以西結書 31   以西結書 33 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 155

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 31, 42, 290, 1151, 1186, 1201, 1808 ...

Apocalypse Revealed 49, 51, 52, 53, 285, 312, 413 ...

Brief Exposition of Doctrine 78

The Lord 28

Sacred Scripture 14

Faith 54

天国与地狱 119

真實的基督徒信仰 198

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 4


Přeložit:
Sdílet: