出埃及記 35

Studovat vnitřní smysl

Chinese: Union (Traditional)         

← 出埃及記 34   出埃及記 36 →

1 摩 西 招 聚 以 色 列 全 會 眾 , 對 他 們 說 : 這 是 耶 和 華 所 吩 咐 的 話 , 叫 你 們 照 著 行 :

2 六 日 要 做 工 , 第 七 日 乃 為 聖 日 , 當 向 耶 和 華 守 為 安 息 聖 日 。 凡 這 日 之 內 做 工 的 , 必 把 他 治 死 。

3 當 安 息 日 , 不 可 在 你 們 一 切 的 住 處 生 火 。

4 摩 西 對 以 色 列 全 會 眾 說 : 耶 和 華 所 吩 咐 的 是 這 樣 :

5 你 們 中 間 要 拿 禮 物 獻 給 耶 和 華 , 凡 樂 意 獻 的 可 以 拿 耶 和 華 的 禮 物 來 , 就 是 金 、 銀 、 銅 ,

6 藍 色 、 紫 色 、 朱 紅 色 線 , 細 麻 , 山 羊 毛 ,

7 染 紅 的 公 羊 皮 , 海 狗 皮 , 皂 莢 木 ,

8 點 燈 的 油 , 並 做 膏 油 和 香 的 香 料 ,

9 紅 瑪 瑙 與 別 樣 的 寶 石 , 可 以 鑲 嵌 在 以 弗 得 和 胸 牌 上

10 你 們 中 間 凡 心 裡 有 智 慧 的 都 要 來 做 耶 和 華 一 切 所 吩 咐 的 :

11 就 是 帳 幕 和 帳 幕 的 罩 棚 , 並 帳 幕 的 蓋 、 鉤 子 、 板 、 閂 、 柱 子 、 帶 卯 的 座 ,

12 櫃 和 櫃 的 杠 , 施 恩 座 和 遮 掩 櫃 的 幔 子 ,

13 桌 子 和 桌 子 的 杠 與 桌 子 的 一 切 器 具 , 並 陳 設 餅 ,

14 燈 臺 和 燈 臺 的 器 具 , 燈 盞 並 點 燈 的 油 ,

15 香 壇 和 壇 的 杠 , 膏 油 和 馨 香 的 香 料 , 並 帳 幕 門 口 的 簾 子 ,

16 燔 祭 壇 和 壇 的 銅 網 , 壇 的 杠 並 壇 的 一 切 器 具 , 洗 濯 盆 和 盆 座 ,

17 院 子 的 帷 子 和 帷 子 的 柱 子 , 帶 卯 的 座 和 院 子 的 門 簾 ,

18 帳 幕 的 橛 子 並 院 子 的 橛 子 , 和 這 兩 處 的 繩 子 ,

19 精 工 做 的 禮 服 和 祭 司 亞 倫 並 他 兒 子 在 聖 所 用 以 供 祭 司 職 分 的 聖 衣 。

20 以 色 列 全 會 眾 從 摩 西 面 前 退 去 。

21 凡 心 裡 受 感 和 甘 心 樂 意 的 都 拿 耶 和 華 的 禮 物 來 , 用 以 做 會 幕 和 其 中 一 切 的 使 用 , 又 用 以 做 聖 衣 。

22 凡 心 裡 樂 意 獻 禮 物 的 , 連 男 帶 女 , 各 將 金 器 , 就 是 胸 前 鍼 、 耳 環 ( 或 作 : 鼻 環 ) 、 打 印 的 戒 指 , 和 手 釧 帶 來 獻 給 耶 和 華 。

23 凡 有 藍 色 、 紫 色 、 朱 紅 色 線 , 細 麻 , 山 羊 毛 , 染 紅 的 公 羊 皮 , 海 狗 皮 的 , 都 拿 了 來 ;

24 凡 獻 銀 子 和 銅 給 耶 和 華 為 禮 物 的 都 拿 了 來 ; 凡 有 皂 莢 木 可 做 甚 麼 使 用 的 也 拿 了 來 。

25 凡 心 中 有 智 慧 的 婦 女 親 手 紡 線 , 把 所 紡 的 藍 色 、 紫 色 、 朱 紅 色 線 , 和 細 麻 都 拿 了 來 。

26 凡 有 智 慧 、 心 裡 受 感 的 婦 女 就 紡 山 羊 毛 。

27 眾 官 長 把 紅 瑪 瑙 和 別 樣 的 寶 石 , 可 以 鑲 嵌 在 以 弗 得 與 胸 牌 上 的 , 都 拿 了 來 ;

28 又 拿 香 料 做 香 , 拿 油 點 燈 , 做 膏 油 。

29 以 色 列 人 , 無 論 男 女 , 凡 甘 心 樂 意 獻 禮 物 給 耶 和 華 的 , 都 將 禮 物 拿 來 , 做 耶 和 華 藉 摩 西 所 吩 咐 的 一 切 工 。

30 摩 西 對 以 色 列 人 說 : 猶 大 支 派 中 , 戶 珥 的 孫 子 、 烏 利 的 兒 子 比 撒 列 , 耶 和 華 已 經 題 他 的 名 召 他 ,

31 又 以   神 的 靈 充 滿 了 他 , 使 他 有 智 慧 、 聰 明 、 知 識 , 能 做 各 樣 的 工 ,

32 能 想 出 巧 工 , 用 金 、 銀 、 銅 製 造 各 物 ,

33 又 能 刻 寶 石 , 可 以 鑲 嵌 , 能 雕 刻 木 頭 , 能 做 各 樣 的 巧 工 。

34 耶 和 華 又 使 他 , 和 但 支 派 中 亞 希 撒 抹 的 兒 子 亞 何 利 亞 伯 , 心 裡 靈 明 , 能 教 導 人 。

35 耶 和 華 使 他 們 的 心 滿 有 智 慧 , 能 做 各 樣 的 工 , 無 論 是 雕 刻 的 工 , 巧 匠 的 工 , 用 藍 色 、 紫 色 、 朱 紅 色 線 , 和 細 麻 、 繡 花 的 工 , 並 機 匠 的 工 , 他 們 都 能 做 , 也 能 想 出 奇 巧 的 工 。

← 出埃及記 34   出埃及記 36 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

天堂的奥秘 10725, 10726, 10727, 10728, 10729, 10730, 10731, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

天堂的奥秘 121, 1947, 3300, 3519, 5287, 8495, 8496, ...

Apocalypse Revealed 793

真實的基督徒信仰 495


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 364, 375, 937, 1170

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

出埃及記 20:8, 25:1, 17, 30, 26:31, 27:9, 28:3, 31:1, 6, 34:32, 35:5, 29, 36:3, 39:32, 40:1, 3

历代志上 29:8

以斯拉记 2:68

箴言 31:19

哥林多後書 9:7

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Bible Jeopardy Game: The Tabernacle
Use the Bible Jeopardy questions to review the story of the Tabernacle.
Activity | Ages 7 - 14

 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Work of the Hands (crazy weaving project)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12


Přeložit: