路加福音 18

Chinese: Union (Simplified)

Studovat vnitřní smysl

← 路加福音 17   路加福音 19 →

1 耶 稣 设 一 个 比 喻 , 是 要 人 常 常 祷 告 , 不 可 灰 心 。

2 说 : 某 城 里 有 一 个 官 , 不 惧 怕 神 , 也 不 尊 重 世 人 。

3 那 城 里 有 个 寡 妇 , 常 到 他 那 里 , 说 : 我 有 一 个 对 头 , 求 你 给 我 伸 冤 。

4 他 多 日 不 准 。 後 来 心 里 说 : 我 虽 不 惧 怕 神 , 也 不 尊 重 世 人 ,

5 只 因 这 寡 妇 烦 扰 我 , 我 就 给 他 伸 冤 罢 , 免 得 他 常 来 缠 磨 我 !

6 主 说 : 你 们 听 这 不 义 之 官 所 说 的 话 。

7 神 的 选 民 昼 夜 呼 吁 他 , 他 纵 然 为 他 们 忍 了 多 时 , 岂 不 终 久 给 他 们 伸 冤 麽 ?

8 我 告 诉 你 们 , 要 快 快 的 给 他 们 伸 冤 了 。 然 而 , 人 子 来 的 时 候 , 遇 得 见 世 上 有 信 德 麽 ?

9 耶 稣 向 那 些 仗 着 自 己 是 义 人 , 藐 视 别 人 的 , 设 一 个 比 喻 ,

10 说 : 有 两 个 人 上 殿 里 去 祷 告 : 一 个 是 法 利 赛 人 , 一 个 是 税 吏 。

11 法 利 赛 人 站 着 , 自 言 自 语 的 祷 告 说 : 神 阿 , 我 感 谢 你 , 我 不 像 别 人 勒 索 、 不 义 、 奸 淫 , 也 不 像 这 个 税 吏 。

12 我 一 个 礼 拜 禁 食 两 次 , 凡 我 所 得 的 都 捐 上 十 分 之 一 。

13 那 税 吏 远 远 的 站 着 , 连 举 目 望 天 也 不 敢 , 只 捶 着 胸 说 : 神 阿 , 开 恩 可 怜 我 这 个 罪 人 !

14 我 告 诉 你 们 , 这 人 回 家 去 比 那 人 倒 算 为 义 了 ; 因 为 , 凡 自 高 的 , 必 降 为 卑 ; 自 卑 的 , 必 升 为 高 。

15 有 人 抱 着 自 己 的 婴 孩 来 见 耶 稣 , 要 他 摸 他 们 ; 门 徒 看 见 就 责 备 那 些 人 。

16 耶 稣 却 叫 他 们 来 , 说 : 让 小 孩 子 到 我 这 里 来 , 不 要 禁 止 他 们 ; 因 为 在 神 国 的 正 是 这 样 的 人 。

17 我 实 在 告 诉 你 们 , 凡 要 承 受 神 国 的 , 若 不 像 小 孩 子 , 断 不 能 进 去 。

18 有 一 个 官 问 耶 稣 说 : 良 善 的 夫 子 , 我 该 做 甚 麽 事 才 可 以 承 受 永 生 ?

19 耶 稣 对 他 说 : 你 为 甚 麽 称 我 是 良 善 的 ? 除 了 神 一 位 之 外 , 再 没 有 良 善 的 。

20 诫 命 你 是 晓 得 的 : 不 可 奸 淫 ; 不 可 杀 人 ; 不 可 偷 盗 ; 不 可 作 假 见 证 ; 当 孝 敬 父 母 。

21 那 人 说 : 这 一 切 我 从 小 都 遵 守 了 。

22 耶 稣 听 见 了 , 就 说 : 你 还 缺 少 一 件 : 要 变 卖 你 一 切 所 有 的 , 分 给 穷 人 , 就 必 有 财 宝 在 天 上 ; 你 还 要 来 跟 从 我 。

23 他 听 见 这 话 , 就 甚 忧 愁 , 因 为 他 很 富 足 。

24 耶 稣 看 见 他 , 就 说 : 有 钱 财 的 人 进 神 的 国 是 何 等 的 难 哪 !

25 骆 驼 穿 过 针 的 眼 比 财 主 进 神 的 国 还 容 易 呢 !

26 听 见 的 人 说 : 这 样 , 谁 能 得 救 呢 ?

27 耶 稣 说 : 在 人 所 不 能 的 事 , 在 神 却 能 。

28 彼 得 说 : 看 哪 , 我 们 已 经 撇 下 自 己 所 有 的 跟 从 你 了 。

29 耶 稣 说 : 我 实 在 告 诉 你 们 , 人 为 神 的 国 撇 下 房 屋 , 或 是 妻 子 、 弟 兄 、 父 母 、 儿 女 ,

30 没 有 在 今 世 不 得 百 倍 , 在 来 世 不 得 永 生 的 。

31 耶 稣 带 着 十 二 个 门 徒 , 对 他 们 说 : 看 哪 , 我 们 上 耶 路 撒 冷 去 , 先 知 所 写 的 一 切 事 都 要 成 就 在 人 子 身 上 。

32 他 将 要 被 交 给 外 邦 人 , 他 们 要 戏 弄 他 , 凌 辱 他 , 吐 唾 沫 在 他 脸 上 ,

33 并 要 鞭 打 他 , 杀 害 他 ; 第 三 日 他 要 复 活 。

34 这 些 事 门 徒 一 样 也 不 懂 得 , 意 思 乃 是 隐 藏 的 ; 他 们 不 晓 得 所 说 的 是 甚 麽 。

35 耶 稣 将 近 耶 利 哥 的 时 候 , 有 一 个 瞎 子 坐 在 路 旁 讨 饭 。

36 听 见 许 多 人 经 过 , 就 问 是 甚 麽 事 。

37 他 们 告 诉 他 , 是 拿 撒 勒 人 耶 稣 经 过 。

38 他 就 呼 叫 说 : 大 卫 的 子 孙 耶 稣 阿 , 可 怜 我 罢 !

39 在 前 头 走 的 人 就 责 备 他 , 不 许 他 作 声 ; 他 却 越 发 喊 叫 说 : 大 卫 的 子 孙 , 可 怜 我 罢 !

40 耶 稣 站 住 , 吩 咐 把 他 领 过 来 , 到 了 跟 前 , 就 问 他 说 :

41 你 要 我 为 你 做 甚 麽 ? 他 说 : 主 阿 , 我 要 能 看 见 。

42 耶 稣 说 : 你 可 以 看 见 ! 你 的 信 救 了 你 了 。

43 瞎 子 立 刻 看 见 了 , 就 跟 随 耶 稣 , 一 路 归 荣 耀 与 神 。 众 人 看 见 这 事 , 也 赞 美 神 。

← 路加福音 17   路加福音 19 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 39, 430, 874, 1059, 1072, 2343, 2658 ...

Apocalypse Revealed 55, 809

婚姻之爱 414

天命 324

Life 30

Faith 69

天国与地狱 281

最后的审判 35

真實的基督徒信仰 384, 764

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: