约珥书 2

Chinese: Union (Simplified)

Studovat vnitřní smysl

← 约珥书 1   约珥书 3 →

1 你 们 要 在 锡 安 吹 角 , 在 我 圣 山 吹 出 大 声 。 国 中 的 居 民 都 要 发 颤 ; 因 为 耶 和 华 的 日 子 将 到 , 已 经 临 近 。

2 那 日 是 黑 暗 、 幽 冥 、 密 云 、 乌 黑 的 日 子 , 好 像 晨 光 铺 满 山 岭 。 有 一 队 蝗 虫 ( 原 文 是 民 ) 又 大 又 强 ; 从 来 没 有 这 样 的 , 以 後 直 到 万 代 也 必 没 有 。

3 他 们 前 面 如 火 烧 灭 , 後 面 如 火 焰 烧 尽 。 未 到 以 前 , 地 如 伊 甸 园 ; 过 去 以 後 , 成 了 荒 凉 的 旷 野 ; 没 有 一 样 能 躲 避 他 们 的 。

4 他 们 的 形 状 如 马 , 奔 跑 如 马 兵 。

5 在 山 顶 蹦 跳 的 响 声 , 如 车 辆 的 响 声 , 又 如 火 焰 烧 碎 秸 的 响 声 , 好 像 强 盛 的 民 摆 阵 预 备 打 仗 。

6 他 们 一 来 , 众 民 伤 恸 , 脸 都 变 色 。

7 他 们 如 勇 士 奔 跑 , 像 战 士 爬 城 ; 各 都 步 行 , 不 乱 队 伍 。

8 彼 此 并 不 拥 挤 , 向 前 各 行 其 路 , 直 闯 兵 器 , 不 偏 左 右 。

9 他 们 蹦 上 城 , 蹿 上 墙 , 爬 上 房 屋 , 进 入 窗 户 如 同 盗 贼 。

10 他 们 一 来 , 地 震 天 动 , 日 月 昏 暗 , 星 宿 无 光 。

11 耶 和 华 在 他 军 旅 前 发 声 , 他 的 队 伍 甚 大 ; 成 就 他 命 的 是 强 盛 者 。 因 为 耶 和 华 的 日 子 大 而 可 畏 , 谁 能 当 得 起 呢 ?

12 耶 和 华 说 : 虽 然 如 此 , 你 们 应 当 禁 食 、 哭 泣 、 悲 哀 , 一 心 归 向 我 。

13 你 们 要 撕 裂 心 肠 , 不 撕 裂 衣 服 。 归 向 耶 和 华 ─ 你 们 的   神 ; 因 为 他 有 恩 典 , 有 怜 悯 , 不 轻 易 发 怒 , 有 丰 盛 的 慈 爱 , 并 且 後 悔 不 降 所 说 的 灾 。

14 或 者 他 转 意 後 悔 , 留 下 馀 福 , 就 是 留 下 献 给 耶 和 华 ─ 你 们   神 的 素 祭 和 奠 祭 , 也 未 可 知 。

15 你 们 要 在 锡 安 吹 角 , 分 定 禁 食 的 日 子 , 宣 告 严 肃 会 。

16 聚 集 众 民 , 使 会 众 自 洁 : 招 聚 老 者 , 聚 集 孩 童 和 吃 奶 的 ; 使 新 郎 出 离 洞 房 , 新 妇 出 离 内 室 。

17 事 奉 耶 和 华 的 祭 司 要 在 廊 子 和 祭 坛 中 间 哭 泣 , 说 : 耶 和 华 啊 , 求 你 顾 惜 你 的 百 姓 , 不 要 使 你 的 产 业 受 羞 辱 , 列 邦 管 辖 他 们 。 为 何 容 列 国 的 人 说 : 他 们 的   神 在 哪 里 呢 ?

18 耶 和 华 就 为 自 己 的 地 发 热 心 , 怜 恤 他 的 百 姓 。

19 耶 和 华 应 允 他 的 百 姓 说 : 我 必 赐 给 你 们 五 谷 、 新 酒 , 和 油 , 使 你 们 饱 足 ; 我 也 不 再 使 你 们 受 列 国 的 羞 辱 ;

20 却 要 使 北 方 来 的 军 队 远 离 你 们 , 将 他 们 赶 到 乾 旱 荒 废 之 地 : 前 队 赶 入 东 海 , 後 队 赶 入 西 海 ; 因 为 他 们 所 行 的 大 恶 ( 原 文 作 事 ) , 臭 气 上 升 , 腥 味 腾 空 。

21 地 土 啊 , 不 要 惧 怕 ; 要 欢 喜 快 乐 , 因 为 耶 和 华 行 了 大 事 。

22 田 野 的 走 兽 啊 , 不 要 惧 怕 ; 因 为 , 旷 野 的 草 发 生 , 树 木 结 果 , 无 花 果 树 、 葡 萄 树 也 都 效 力 。

23 锡 安 的 民 哪 , 你 们 要 快 乐 , 为 耶 和 华 ─ 你 们 的   神 欢 喜 ; 因 他 赐 给 你 们 合 宜 的 秋 雨 , 为 你 们 降 下 甘 霖 , 就 是 秋 雨 、 春 雨 , 和 先 前 一 样 。

24 禾 场 必 满 了 麦 子 ; 酒 ? 与 油 ? 必 有 新 酒 和 油 盈 溢 。

25 我 打 发 到 你 们 中 间 的 大 军 队 , 就 是 蝗 虫 、 蝻 子 、 蚂 蚱 、 剪 虫 , 那 些 年 所 吃 的 , 我 要 补 还 你 们 。

26 你 们 必 多 吃 而 得 饱 足 就 赞 美 为 你 们 行 奇 妙 事 之 耶 和 华 ─ 你 们   神 的 名 。 我 的 百 姓 必 永 远 不 至 羞 愧 。

27 你 们 必 知 道 我 是 在 以 色 列 中 间 , 又 知 道 我 是 耶 和 华 ─ 你 们 的   神 ; 在 我 以 外 并 无 别 神 。 我 的 百 姓 必 永 远 不 致 羞 愧 。

28 以 後 , 我 要 将 我 的 灵 浇 灌 凡 有 血 气 的 。 你 们 的 儿 女 要 说 预 言 ; 你 们 的 老 年 人 要 做 异 梦 , 少 年 人 要 见 异 象 。

29 在 那 些 日 子 , 我 要 将 我 的 灵 浇 灌 我 的 仆 人 和 使 女 。

30 在 天 上 地 下 , 我 要 显 出 奇 事 , 有 血 , 有 火 , 有 烟 柱 。

31 日 头 要 变 为 黑 暗 , 月 亮 要 变 为 血 , 这 都 在 耶 和 华 大 而 可 畏 的 日 子 未 到 以 前 。

32 到 那 时 候 , 凡 求 告 耶 和 华 名 的 就 必 得 救 ; 因 为 照 耶 和 华 所 说 的 , 在 锡 安 山 , 耶 路 撒 冷 必 有 逃 脱 的 人 , 在 剩 下 的 人 中 必 有 耶 和 华 所 召 的 。

← 约珥书 1   约珥书 3 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 199

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588 ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331 ...

Brief Exposition of Doctrine 78

The Lord 4, 14, 38, 49

Sacred Scripture 14, 86

天国与地狱 119, 570

最后的审判 3

真實的基督徒信仰 198, 251, 318

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: