出埃及記 28

Chinese: NCV (Traditional)

Studovat vnitřní smysl

← 出埃及記 27   出埃及記 29 →

1 祭司的禮服(出39:1)“你要從以色列人中使你的哥哥亞倫和他的眾子,就是亞倫和他的眾子:拿答、亞比戶、以利亞撒、以他瑪,都一同來到你面前,作事奉我的祭司。

2 你要為你哥哥亞倫做聖衣,使他有榮耀,有華美。

3 你又要吩咐所有心中有智慧的,就是我用智慧的靈充滿的,給亞倫做衣服,使他成聖,作事奉我的祭司。

4 這些就是他們要做的衣服:胸牌、以弗得、長外袍、雜色內袍、禮冠、腰帶。他們要為你哥哥亞倫和他的眾子做聖衣,使他們作事奉我的祭司。

5 他們要拿金線、藍色紫色朱紅色線和細麻去做。

6 以弗得的做法(出39:2~7)“他們要拿金線、藍色紫色朱紅色線和撚的細麻,用巧工來做以弗得。

7 以弗得要有兩條肩帶,連接著兩端,好使它相連在一起。

8 以弗得上面的帶子,它的巧工要和以弗得一樣,用來束上以弗得,要用金線、藍色紫色朱紅色線和撚的細麻做成。

9 你要取兩塊紅寶石,把以色列眾子的名字刻在上面,

10 六個名字在一塊寶石上,其餘六個名字在另一塊寶石上,都是照著他們出生的次序。

11 好像寶石雕刻匠刻印章一樣,你要把以色列眾子的名字刻在這兩塊寶石上,要把它們鑲嵌在金槽中。

12 你要把這兩塊寶石安放在以弗得的肩帶上,作以色列民的記念石。亞倫在耶和華面前,用兩肩擔當他們的名字,作為記念。

13 你要做金槽,

14 和兩條純金的鍊子,像做繩子一樣擰成,把這像繩子一樣的鍊子放置在二槽上。

15 胸牌的做法(出39:8~21)“你要用巧工做一個作判斷用的胸牌,像以弗得的做法一樣,要用金線、藍色紫色朱紅色線和撚的細麻做成。

16 胸牌要四方的,雙層的,長二十二公分,寬二十二公分。

17 你要在胸牌上面鑲上四行寶石:第一行是紅寶石、黃玉、翡翠;

18 第二行是紫寶石、藍寶石、金鋼石;

19 第三行是黃瑪瑙、白瑪瑙、紫晶;

20 第四行是水蒼玉、紅瑪瑙、碧玉。這些寶石都是鑲在金槽裡。

21 按著以色列眾子的名字,這些寶石要有十二塊;按著他們的名字刻印章,按他們的名字各代表十二個支派。

22 你要在胸牌上做純金的鍊子,像做繩子一樣擰成。

23 你要在胸牌上做兩個金環,把這兩個金環安在胸牌的兩端之上。

24 你要把那兩條金鍊子穿在胸牌兩端的兩個環子裡。

25 你又要把那兩條鍊子的另兩端接在兩槽上,連在以弗得前面的肩帶上。

26 你又要做兩個金環,安在胸牌下邊的兩端,就是靠近以弗得裡面的邊緣上。

27 你又要做兩個金環,把它們安在以弗得前面兩條肩帶的下面,靠近相接的地方,在以弗得巧工織成的帶子上面。

28 你要用紫藍色細線把胸牌的環子繫在以弗得的環子上,使胸牌貼在以弗得巧工織成的帶子上,免得胸牌從以弗得上脫下來。

29 亞倫進入聖所的時候,要把作決斷用的胸牌,上面有以色列眾子的名字,帶在胸前,在耶和華面前常作記念。

30 你要把烏陵和土明放在作決斷用的胸牌裡。亞倫進入耶和華面前的時候,它們要帶在胸前;這樣,亞倫就在耶和華面前常常把以色列眾子的決斷帶在胸前。

31 外袍的做法(出39:22~26)“你要做以弗得的長外袍,全件要紫藍色。

32 在長外袍的正中,頭部的地方,要有一個領口,領口的周圍要有領邊,是用紡織的細工織成,如同戰袍的領口一樣,免得長外袍破裂。

33 在長外袍下襬的周圍,你要用藍色紫色朱紅色線做石榴,在長外袍下襬周圍的石榴中間,要綴上金鈴。

34 在長外袍下襬的周圍綴上一個金鈴、一個石榴、一個金鈴、一個石榴,

35 長外袍要穿在亞倫的身上,好作事奉。他進入聖所到耶和華面前,以及出來的時候,他的聲音必被聽見,免得他死亡。

36 冠牌的做法(出39:30~31)“你要用精金做一面牌子,在牌上像刻印章般刻著:‘歸耶和華為聖’。

37 你要用一條紫藍色細線把牌子繫住,好使它安在禮冠上,就是在禮冠的前面。

38 這牌要在亞倫的額上,亞倫要擔當干犯聖物的罪過,這些聖物是以色列人在一切聖禮物上分別為聖的;這牌要常在亞倫的額上,好使他們在耶和華面前可以得蒙悅納。

39 你要用細麻線編織雜色內袍,用細麻布做禮冠,又用刺繡的手工做腰帶。

40 祭司衣冠的做法(出39:27~29)“你也要為亞倫的兒子做內袍,為他們做腰帶,又為他們做頭巾,使他們有榮耀,有華美。

41 你要把這些給你哥哥亞倫和他的兒子們穿上,又要膏抹他們,按立他們,把他們分別為聖,好使他們可以作我的祭司。

42 你要給他們做白麻布褲子,遮蓋裸體,褲子遮蓋腰間,直到大腿。

43 亞倫和他兒子進入會幕,或走近祭壇,在聖所裡事奉的時候,都必須穿上褲子,免得他們擔當罪過而死。這要給亞倫和他的後裔作永遠的條例。”

← 出埃及記 27   出埃及記 29 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9804

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 114, 115, 213, 2576, 2788, 3272, 3858 ...

Apocalypse Revealed 189, 213, 328, 347, 348, 349, 450 ...

The Lord 48

Sacred Scripture 44

真實的基督徒信仰 218

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: