出埃及记 4

Studovat vnitřní smysl

Chinese: NCV (Simplified)         

← 出埃及记 3   出埃及记 5 →

1 摩西的神迹

2 耶和华问摩西:“那在你手里的是什么?”他说:“是手杖。”

3 耶和华说:“把它丢在地上。”摩西把它一丢在地上,它就变了蛇;摩西就逃跑,离开了它。

4 耶和华对摩西说:“伸出你的手来,捉住蛇的尾巴。”摩西就伸出手来,紧握着它,它在摩西的掌中又变回了手杖。

5 “这样就使他们相信耶和华他们祖宗的 神,就是亚伯拉罕的 神、以撒的 神、雅各的 神曾向你显现了。”

6 耶和华又再对摩西说:“现在把你的手放进怀里。”摩西就把手放进怀里;等他把手抽出来的时候,手就长满了痲风,像雪那样白。

7 耶和华说:“把你的手再放进怀里。”摩西就把手再放进怀里;等他把手从怀里抽出来的时候,手就恢复过来,像身上别处的肉一样。

8 耶和华又说:“如果他们不信你,也不听从头一个神迹的话,他们必信随后来的神迹。

9 如果连这两个神迹他们也不信,也不听你的话,你就从河里取些水,倒在旱地上;你从河里取来的水就必在旱地上变成血。”

10 亚伦作摩西的代言人摩西对耶和华说:“主啊,我不是个会说话的人;以前不是,自从你对仆人说话以后也不是;因为我本是拙口笨舌的。”

11 耶和华对他说:“谁造人的口呢?谁使人口哑、耳聋、眼明、眼瞎呢?不是我耶和华吗?

12 现在去吧,我必赐你口才,指教你当说的。”

13 摩西说:“主啊,请你差派你愿意差派的人。”

14 耶和华向摩西发怒,说:“不是有你的哥哥利未人亚伦吗?我知道他是有口才的;他现在出来要迎接你。他看见了你,心里就快乐。

15 你要对他说话,把你要说的话放在他的口里;我必与你的口同在,也与他的口同在;我必指教你们当行的事。

16 他要替你向人民说话,他要作你的口,你要作他的 神。

17 这手杖你要拿在手里,用来行神迹。”

18 摩西返回埃及于是,摩西起程回到他岳父叶忒罗那里,对他说:“请你容我离开这里,回到我在埃及的同胞那里,看看他们是否还在。”叶忒罗对摩西说:“你可以平平安安地去吧。”

19 耶和华在米甸对摩西说:“你要起程,回到埃及去,因为那些寻索你命的人都死了。”

20 摩西就带着他的妻子和孩子,让他们骑在驴上,向着埃及地回去了;摩西手里拿着 神的杖。

21 耶和华对摩西说:“你起程回到埃及去的时候,要留意我交在你手里的一切奇事,把它们行在法老面前;我却要使他的心刚硬,他就不让人民离开。

22 你要对法老说:‘耶和华这样说:以色列是我的长子。

23 我曾对你说,要让我的儿子离开这里,好叫他事奉我。你还是拒绝让他离开,看哪!我必杀你的长子。’”

24 在路上住宿的地方,耶和华遇见了摩西,就想要杀他。

25 西坡拉就拿了一把石刀,把她儿子的包皮割下来,把它丢到摩西的脚上,说:“你真是我的血郎了!”

26 这样,耶和华才放了他。那时西坡拉说:“你是血郎,是因为割礼的缘故。”

27 耶和华对亚伦说:“你到旷野去迎接摩西。”他就去了;他在 神的山遇见了摩西,就和他亲嘴。

28 摩西把耶和华派他所说的一切话,和吩咐他所行的一切神迹都告诉了亚伦。

29 摩西和亚伦就去召集以色列人的长老。

30 亚伦把耶和华对摩西所说的一切话都说了一遍,并且在人民的眼前行了这些神迹。

31 人民就相信了;他们听见耶和华眷顾以色列人,也鉴察了他们的痛苦,就俯伏敬拜。

← 出埃及记 3   出埃及记 5 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

天堂的奥秘 2242, 3325, 4876, 4936, 6132, 6588, 7268, ...

Apocalypse Revealed 17, 438, 598


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 559, 581, 706, 714, 746, 750

Spiritual Experiences 6017

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

创世记 17:14, 24:26, 50:24

出埃及记 2:21, 22, 25, 3:1, 5, 6, 11, 16, 18, 19, 5:1, 6:12, 7:1, 3, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 8:11, 15, 16, 17, 9:1, 2, 12, 35, 10:3, 4, 20, 11:5, 10, 12:27, 29, 13:15, 14:4, 8, ...

民数记 12:2, 10, 23:5, 30:1

申命记 2:30, 18:18, 32:6

士师记 6:17, 18:6

路得记 1:6

列王記下 4:2, 5:10, 19, 27

历代志下 7:3, 32:8

约伯记 1:20

诗篇 25:12, 94:9, 105:26

箴言 20:12

以赛亚书 51:16

耶利米书 1:6, 9, 2:14, 31:9

何西阿书 11:1

约拿书 1:3

玛拉基书 6

马太福音 2:15, 20, 10:19

马可福音 5:34, 16:20

路加福音 7:50

约翰福音 2:11, 4:48, 12:37

使徒行传 16:36

罗马书 9:4, 18

哥林多后书 12:12

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 His Rod Turns into a Serpent
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Who Do You Trust?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: