Genesis 7

Studovat vnitřní smysl

Armenian (Eastern): (Genesis, Exodus, Gospels)         

← Genesis 6   Genesis 8 →

1 Տէր Աստուած ասաց Նոյին. «Դու եւ քո ողջ ընտանիքը մտէ՛ք տապան, որովհետեւ մարդկային ցեղի մէջ միայն քե՛զ գտայ արդար իմ հանդէպ:

2 Անպիղծ բոլոր կենդանիներից եօթը-եօթը՝ արու եւ էգ, կը մտցնես քեզ հետ, իսկ պիղծ բոլոր կենդանիներից երկու-երկու՝ արու եւ էգ,

3 նաեւ երկնքի անպիղծ թռչուններից եօթը-եօթը՝ արու եւ էգ, իսկ պիղծ թռչուններից երկու-երկու՝ արու եւ էգ, որ սերունդ պահպանուի ողջ երկրի վրայ:

4 Եօթը օր յետոյ ես քառասուն օր ու քառասուն գիշեր անձրեւ պիտի թափեմ երկրի վրայ եւ երկրի երեսից պիտի ջնջեմ իմ ստեղծած ամէն մի էակ»:

5 Նոյն արեց այն ամէնը, ինչ պատուիրեց Տէր Աստուած:

6 Նոյը վեց հարիւր տարեկան էր, երբ ջրհեղեղ եղաւ երկրի վրայ:

7 Ջրհեղեղի պատճառով Նոյի հետ տապան մտան նրա որդիները, նրա կինն ու նրա որդիների կանայք:

8 Անպիղծ թռչուններից ու պիղծ թռչուններից, երկրի վրայ սողացող բոլոր սողուններից

9 երկու-երկու՝ արու եւ էգ, Նոյի հետ մտան տապան, ինչպէս պատուիրել էր նրան Տէր Աստուած:

10 Եօթը օր յետոյ երկրի վրայ ջրհեղեղ եղաւ:

11 Նոյի կեանքի վեցհարիւրերորդ տարում, երկրորդ ամսի քսանեօթին ժայթքեցին ստորգետնեայ բազում աղբիւրներ, բացուեցին երկնքի ջրվէժները:

12 Երկրի վրայ անձրեւ թափուեց քառասուն օր ու քառասուն գիշեր:

13 Այդ օրը Նոյի հետ տապան մտան Սէմը, Քամը, Յաբէթը՝ Նոյի որդիները, Նոյի կինը եւ նրա որդիների երեք կանայք:

14 Նրանք եւ ամէն տեսակ գազան, ամէն տեսակ անասուն, երկրի վրայ սողացող ամէն տեսակ սողուն եւ ամէն տեսակ թռչուն

15 մտան տապան՝ Նոյի մօտ, երկու-երկու բոլոր այն էակներից, որոնց մէջ կենդանութեան շունչ կար:

16 Տապան մտնող էակները արու եւ էգ էին, ինչպէս պատուիրել էր Աստուած Նոյին: Տէր Աստուած նրա ետեւից փակեց տապանը:

17 Երկրի վրայ քառասուն օր ու քառասուն գիշեր ջրհեղեղ եղաւ: Յորդացաւ ջուրն ու բարձրացրեց տապանը, եւ տապանը կտրուեց գետնից:

18 Ջուրն աւելի ու աւելի վարարեց, ողողեց երկիրը, եւ տապանը լողաց ջրերի վրայ:

19 Ջուրն այնքան սաստկացաւ երկրի վրայ, որ ծածկեց երկնքի տակ գտնուող բոլոր բարձրաբերձ լեռները:

20 Տասնհինգ կանգուն աւելի վեր բարձրացաւ ջուրը եւ ծածկեց բոլոր լեռները:

21 Մեռան երկրի վրայ շարժուող բոլոր կենդանի էակները՝ թռչունները, անասուններն ու գազանները, երկրի վրայ սողացող բոլոր սողուններն ու բոլոր մարդիկ:

22 Ցամաքի վրայ եղած ամէն բան, որ կենդանի շունչ ունէր իր ռունգերի մէջ, ոչնչացաւ:

23 Աստուած բնաջնջեց երկրի երեսին գտնուող ամէն մի էակ՝ մարդուց մինչեւ անասուն, սողուններից մինչեւ երկնքի թռչունները: Նրանք վերացան երկրի երեսից: Կենդանի մնաց միայն Նոյը, նաեւ նրանք, որ նրա հետ տապանում էին:

24 Ջուրը հարիւր յիսուն օր ողողեց երկիրը:

← Genesis 6   Genesis 8 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 7      

By Joe David

In Genesis 7:1-24, the literal text is the heart of the Noah and the Ark story. Noah and his family go into the ark, and bring animals with them, two by two. The flood comes, and the world is drowned, but the ark is safe, floating on the flood.

In the internal sense, the flood signifies the destruction of the "Most Ancient Church" - a stage in human development that was - at first - characterized by a simple monotheism, and an innocence, and a high degree of spiritual awareness. That's what Adam and Eve symbolize at first, but the stories of "the fall", and then Cain and Abel, and then their descendants, are the stories of the gradual but pervasive corruption of the spirituality of that time. A flood of water - representing a tide of evil and falsity - destroys that corrupted church, but the Lord preserves the remnants of good and truth that still exist (Noah, his family, and the selected animals), to provide for the beginning of a new church. That's what is meant by the ark and its preservation.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, ...

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 408

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 565, 566, 661, 705, 747, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 538, 633, 644, 650

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 5:32, 6:9, 17, 18, 22, 7:5, 9, 16, 8:2, 3, 13, 18, 20

Leviticus 11:11, 47

Job 12:14, 38:37

Psalms 104:6

Proverbs 8:28

Isaiah 24:18

Ezekiel 14:14

Amos 9:6

Matthew 24:38, 39, 25:10

Luke 1:6, 17:27

Hebrews 11:7

1 Peter 3:20

2 Peter 2:5, 3:6

Word/Phrase Explanations

տէր
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ասաց
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

արդար
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

երկու
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

օր
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

քառասուն
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

գիշեր
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

վեց
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

կանայք
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

գազան
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

թռչուն
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

շունչ
'Breath' is the life of the body corresponding to spiritual things, just like the motion of the heart is the life of the body corresponding...

բարձրացրեց
The idea of "lifting" is used in a number of different ways in the Bible. In general, it means connecting with a higher spiritual state...

տակ
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Տասնհինգ
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: