Nommers 28:12

Study

          

12 en drie-tiendes van 'n efa fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, vir elke bul, en twee tiendes fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, vir die een ram;


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 12. Every natural affection being the ultimate, and therefore involving fullness of conjunction with spiritual and celestial affections; and every spiritual affection involving a less degree of conjunction, because not in ultimates, with celestial good external and internal:    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: