Jonah 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 En die woord van die HERE het gekom tot Jona, die seun van Amíttai, en gesê:

2 Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.

3 Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die HERE af weg; en hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die HERE af weg.

4 Maar die HERE het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly.

5 Toe word die seeliede bang--hulle het elkeen tot sy god geroep en die lading wat in die skip was, in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak.

6 Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en vir hom: Wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God! Miskien sal dié God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie.

7 Hulle toe vir mekaar: Kom en laat ons loot; dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot, en die lot het op Jona geval.

8 En hulle vir hom: Vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het? Wat is jou nering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland, en uit watter volk is jy?

9 En hy antwoord hulle: Ek is 'n Hebreër, en ek vrees die HERE, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het.

10 Toe word die manne baie bang en vir hom: Wat het jy nou gedoen! Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die HERE af wegvlug; want hy het hulle dit te kenne gegee.

11 Verder hulle vir hom: Wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? --want die see het hoe langer hoe onstuimiger geword.

12 En hy antwoord hulle: Neem my en gooi my in die see; dan sal die see om julle heen bedaar; want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het.

13 Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring; maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het.

14 Toe roep hulle tot die HERE en : Ag, HERE, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie; want U, HERE, het gedoen na u welbehae.

15 En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi. En die see het stil geword van sy onstuimigheid.

16 Toe het die manne die HERE gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die HERE gebring en geloftes gedoen.

17 En die HERE het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk; en Jona was drie dae en drie nagte in die ingewande van die vis.


Exploring the Meaning of Jonah 1      

Napsal(a) Helen Kennedy

Billy Graham once said that the whole of Jesus' ministry could be summed up in two words; Come and Go.

COME to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28)

GO and make disciples of all nations (Matthew 28:19)

In the beginning of the Book of Jonah, chapter 1, we have a story about what happens when you do the first step, but not the second. Jonah was supposed to go preach the gospel -- the monotheistic worship of Jehovah -- to the people of Ninevah. Swedenborg tells us that the verses in Jonah 1:1-2 are about the people of Israel, who had received the Word - but wouldn't go out and share it amongst the nations.

In Jonah 1:4-6, peoples' spiritual knowledge declines, and begins to perish. It happens both in the land of Israel, and in the wider world.

Here are some key symbolic elements in this account:

- A ship represents the knowledge of good and truth useful for life (a church). (Apocalypse Revealed 406)

- A sea, storm and wind represents Hell and its influence. (Apocalypse Revealed 343[4])

- To be asleep means to be deluded by our own glory. (Arcana Coelestia 147)

In Jonah 1:7-9, the people who lived outside the land of Israel had some perception that their own spiritual knowledge was lacking, and they it had led to a collapse of their spiritual state. As Swedenborg puts it, "the state of the church was perverted among themselves".

When they perceived this, they also came to understand that they needed to reject falsified truths that they were getting from the Jewish church at that time, and pray to the Lord for salvation, to try to restore real worship, real spiritual love and wisdom.

Drawing lots, or playing a game of chance, represents pulling truths apart. (Arcana Coelestia 9942.13)

In Jonah 1:10-13, throwing Jonah into the sea represents the rejection of that hollowed-out church, to make way for a new church. Then, in Jonah 1:14-16, when the people in the boat pray unto the Lord for salvation -- it works! They are saved from foundering and drowning.

What's the takeaway for us? If we're getting false ideas from our neighbors, we need to perceive it, and stop. We need to identify our false beliefs, and reject them -- throw them into the sea. Then, we need to pray for salvation -- and then a new "church" can start in us, too, personally, with renewed spiritual life. And, when we come to the Lord, and experience spiritual "rest", then we can also go share our new true ideas and good loves with our neighbors -- coming, and going.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Jonah 1      

Napsal(a) Helen Kennedy

Billy Graham once said that the whole of Jesus' ministry could be summed up in two words; Come and Go.

COME to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28)

GO and make disciples of all nations (Matthew 28:19)

In the beginning of the Book of Jonah, chapter 1, we have a story about what happens when you do the first step, but not the second. Jonah was supposed to go preach the gospel -- the monotheistic worship of Jehovah -- to the people of Ninevah. Swedenborg tells us that the verses in Jonah 1:1-2 are about the people of Israel, who had received the Word - but wouldn't go out and share it amongst the nations.

In Jonah 1:4-6, peoples' spiritual knowledge declines, and begins to perish. It happens both in the land of Israel, and in the wider world.

Here are some key symbolic elements in this account:

- A ship represents the knowledge of good and truth useful for life (a church). (Apocalypse Revealed 406)

- A sea, storm and wind represents Hell and its influence. (Apocalypse Revealed 343[4])

- To be asleep means to be deluded by our own glory. (Arcana Coelestia 147)

In Jonah 1:7-9, the people who lived outside the land of Israel had some perception that their own spiritual knowledge was lacking, and they it had led to a collapse of their spiritual state. As Swedenborg puts it, "the state of the church was perverted among themselves".

When they perceived this, they also came to understand that they needed to reject falsified truths that they were getting from the Jewish church at that time, and pray to the Lord for salvation, to try to restore real worship, real spiritual love and wisdom.

Drawing lots, or playing a game of chance, represents pulling truths apart. (Arcana Coelestia 9942.13)

In Jonah 1:10-13, throwing Jonah into the sea represents the rejection of that hollowed-out church, to make way for a new church. Then, in Jonah 1:14-16, when the people in the boat pray unto the Lord for salvation -- it works! They are saved from foundering and drowning.

What's the takeaway for us? If we're getting false ideas from our neighbors, we need to perceive it, and stop. We need to identify our false beliefs, and reject them -- throw them into the sea. Then, we need to pray for salvation -- and then a new "church" can start in us, too, personally, with renewed spiritual life. And, when we come to the Lord, and experience spiritual "rest", then we can also go share our new true ideas and good loves with our neighbors -- coming, and going.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 211


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 901, 1188, 1343, 1709, 2606, 2788, 4495, ...

Apocalypse Revealed 505

Doctrine of the Sacred Scripture 29

True Christian Religion 211


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532, 622

Spiritual Experiences 1391

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:10, 3:13, 10:11, 14:13, 18:21, 24:7

Exodus 4:13

Deuteronomium 21:8

Joshua 7:19, 26

2 Samuel 21:3, 14, 24:17

2 Konings 14:25

2 Kronieke 2:15, 9:21, 28:9

Esra 1:2

Job 37:24

Psalms 95:5, 107:25, 29, 148:8

Spreuke 16:33

Jeremia 5:22

Ezekiel 2:8

Jonah 3:1, 2, 3, 9, 4:11

Nahum 3:19

Mark 4:41

Luke 22:46

Handelinge van die apostels 27:18

openbaring 18:5

Významy biblických slov

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

seun
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Ninevé
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

boosheid
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

skip
Ships were used in the ancient world – as they generally are now – to carry freight from nation to nation for trade. The various...

gevind
Finding, or being found, can have different meanings in the Word, depending on the context. Here are two examples, From Arcana Coelestia 5756, 'Behold, the...

wind
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

bang
Fear of the unknown and fear of change are both common ideas, and together cover a broad spectrum of the fears we tend to have...

God
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

geroep
As with most common verbs, the spiritual meaning of “crying” or “crying out” (meaning a shout or wail, not weeping) is highly dependent on context....


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

roep
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

vertel
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

hemel
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

geweet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

gevrees
Fear of the unknown and fear of change are both common ideas, and together cover a broad spectrum of the fears we tend to have...

vrees
Fear has various significations according to the thing which causes it. Fear signifies love. Fear, as in Gen 28:17, signifies a holy change.

geloftes
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

sluk
To 'swallow' signifies natural truth.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

dae
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

nagte
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Casting Lots
Coloring Page | Ages 7 - 14

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Stormy Sea
Color the drawings and then follow the directions to make a 3 dimensional picture. 
Project | Ages 7 - 14

 Jonah Disobeys the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jonah in the Great Fish
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonah Swallowed by a Fish
Another way to make a 3 dimensional fish that can swallow Noah. 
Project | Ages up to 6

 Jonah Thrown Overboard
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mighty Tempest on the Sea
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: