Haggai 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 Op die een en twintigste dag van die sewende maand het die woord van die HERE deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê:

2 Spreek tog met Serubbábel, die seun van Seáltiël, die goewerneur van Juda, en met Josua, die seun van Jósadak, die hoëpriester, en met die oorblyfsel van die volk en :

3 Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeëre heerlikheid gesien het? En hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle nie?

4 Nou dan, skep moed, Serubbábel, spreek die HERE, en skep moed, Josua, hoëpriester, seun van Jósadak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die HERE, en werk! Want Ek is met julle, spreek die HERE van die leërskare,

5 met betrekking tot die verbond wat Ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipteland, en my Gees sal in julle midde bestendig bly; wees nie bevrees nie!

6 Want so die HERE van die leërskare: 'n Rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe.

7 Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, die HERE van die leërskare.

8 Aan My behoort die silwer en aan My die goud, spreek die HERE van die leërskare.

9 Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, die HERE van die leërskare; en op hierdie plek sal Ek vrede gee, spreek die HERE van die leërskare.

10 Op die vier en twintigste van die negende maand in die tweede jaar van Daríus, het die woord van die HERE gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê:

11 So die HERE van die leërskare: Vra tog aan die priesters inligting uit die wet en :

12 As iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sou met sy slip aan brood raak of iets wat gekook is, of wyn of olie of watter spys ook al, sal dit heilig word? En die priesters het geantwoord en gesê: Nee.

13 Daarop Haggai: As iemand wat deur 'n lyk verontreinig is, aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees? En die priesters het geantwoord en gesê: Dit sal onrein wees.

14 Toe antwoord Haggai en : Só is in my oë hierdie volk en só hierdie nasie, spreek die HERE, en só is al die werk van hulle hande en wat hulle dáár offer--onrein is dit.

15 Merk dan nou tog op, van hierdie dag af terug! Voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die HERE,

16 in dié tyd het iemand gekom by 'n koringmied van twintig maat, en daar was maar tien; hy het gekom by die parskuip om vyftig emmers te skep, en daar was maar twintig.

17 Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en hael--al die werk van julle hande--nogtans het niemand van julle hom tot My gewend nie, spreek die HERE.

18 Merk tog op, van hierdie dag af terug, van die vier en twintigste dag van die negende maand, naamlik van die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die HERE gelê het; merk op:

19 Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Van hierdie dag af sal Ek seën.

20 Vir die tweede maal het die woord van die HERE tot Haggai gekom op die vier en twintigste van die maand en gesê:

21 Spreek met Serubbábel, die goewerneur van Juda, en : Ek sal die hemel en die aarde laat bewe.

22 En Ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg; en Ek sal die strydwaens en die wat daarop ry, omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander.

23 In dié dag, spreek die HERE van die leërskare, sal Ek jou neem, Serubbábel, seun van Seáltiël, my kneg, spreek die HERE, en jou maak tot 'n seëlring, want jou het Ek verkies, spreek die HERE van die leërskare.

  

Exploring the Meaning of Haggai 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Chapter 2, Haggai comes a second time to Zerubbabel and Joshua, saying,

"Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?"

In verses 4-5 he encourages the people to be strong and persevere and in verses 6-9, he promises a great change coming. The Lord will bring about this change because an external church, a church that is just performing rituals, is of no use.

Only a church that leads people to do well in their lives, and in in their thoughts, because that is what the Lord says, is of any use. Once this truth has been falsified, or made “unclean” there is not much left of the church (verses 10-14).

Although there are abundant truths in the Word, in a church that is only external they are not found, because there is no use for them. In spite of the peoples' hardships, no one has bothered to question what they might be doing wrong.

From verse 18 Haggai’s prophecy becomes triumphant. "The seed is yet in the barn and the fig tree and the vine will come." The promise in verse 6 is repeated, "I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land", i.e. He will overthrow all those who follow their own doctrine and their own false ideas.

The Lord will bring another church that is not the reconstructed ancient church or its representation, but a church built from a new knowledge of the Lord, and a new set of people. This, though not soon, will be the coming of the Lord himself. Zerubbabel is used to represent this as a shining signet, because, though governor, he was not of the Jewish people.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Haggai 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Chapter 2, Haggai comes a second time to Zerubbabel and Joshua, saying,

"Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?"

In verses 4-5 he encourages the people to be strong and persevere and in verses 6-9, he promises a great change coming. The Lord will bring about this change because an external church, a church that is just performing rituals, is of no use.

Only a church that leads people to do well in their lives, and in in their thoughts, because that is what the Lord says, is of any use. Once this truth has been falsified, or made “unclean” there is not much left of the church (verses 10-14).

Although there are abundant truths in the Word, in a church that is only external they are not found, because there is no use for them. In spite of the peoples' hardships, no one has bothered to question what they might be doing wrong.

From verse 18 Haggai’s prophecy becomes triumphant. "The seed is yet in the barn and the fig tree and the vine will come." The promise in verse 6 is repeated, "I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land", i.e. He will overthrow all those who follow their own doctrine and their own false ideas.

The Lord will bring another church that is not the reconstructed ancient church or its representation, but a church built from a new knowledge of the Lord, and a new set of people. This, though not soon, will be the coming of the Lord himself. Zerubbabel is used to represent this as a shining signet, because, though governor, he was not of the Jewish people.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 232


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 28, 1551, 2252, 3780, 3813, 4759, 5321, ...

Apocalypse Revealed 191, 298, 306, 331, 437, 694, 913

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 220, 242, 253, 355, 365, 400, ...

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 19:4, 6, 24:3, 8

Nommers 19:22

Deuteronomium 28:22, 33:10

Joshua 1:6, 9

1 Samuel 12:20

1 Konings 8:10, 11

1 Kronieke 22:5

2 Kronieke 15:6

Esra 3:11, 12, 4:24

Job 9:6, 41:3

Psalms 65:5

Prediker 10:1

Hooglied van Salomo 8:6

Jesaja 13:13, 60:7, 64:10, 66:3

Ezekiel 38:21, 43:5

Daniel 2:44, 45

Joel 14

Amos 4:6, 8, 9, 10, 11

Miga 5:9

Haggai 1:6, 9, 11, 13

Sagaria 4:6, 10, 8:9, 11, 15, 12:9

Maleagi 2:7

Matthew 6:33, 24:29

Mark 13:8

Luke 11:17

John 15:16

Handelinge van die apostels 9:15

2 Timoteus 1:7

Hebreërs 12:26

Významy biblických slov

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

twintigste
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

profeet
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Serubbábel
Zerubbabel, mentioned in Zech. 4, represents the Lord.

seun
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

goewerneur
'Officers' signify principles of what is false and evil.

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Josua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

gesien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

sien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...


It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

midde
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

bly
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

hemel
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

aarde
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

grond
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

bewe
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

nasies
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

laat
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

silwer
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

goud
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

groter
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

plek
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

vier
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

tweede
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

heilige
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

heilig
'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

vleis
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

kleed
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

brood
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

raak
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

onrein
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

antwoord
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

nasie
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

vyftig
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

getref
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

hael
Hail signifies false ideas that destroy good and truth. Hail signifies the false ideas that come from evil in our exterior natural selves. 'Hail of...

fondament
A foundation signifies truth on which heaven and the church, and its doctrines are founded.

saad
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

vyeboom
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

granaatboom
'Pomegranates,' as in Exodus 28:34, signify the scientific ideas of good and truth, which are doctrinal matters from the Word in the memory, which is...

seën
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

ry
'To ride' signifies being elevated regarding the intellectual part of the mind. To ride upon a cherub,' as in Psalm 18:9, 10, denotes the Lord’s...

perde
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Lord's House
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: